hlavicka
obsah_hore


Zápis zo zasadnutia výboru
SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
28.03.2018 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí výboru SCHALLER FACILITY LIMFU z 28.03.2018
 


pdf  Prezenčná listina zo zasadnutia výboru 21.03.2018

Body zasadnutia:

1/ Školenie rozhodcov
2/ Pravidlá malého futbalu SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 
a) Pravidlá malého futbalu nájdete na stránke LiMFu/Dokumenty.
b) Odkaz na pravidlá malého futbalu bude priamo v hlavnom menu v časti LIMFU najneskôr 1.4.2018.

3/ Zápisy zo stretnutí
Odkaz na kópie zápisov zo stretnutí z jesennej časti sezóny 2017/2018, budú pridané k výsledkom do konca apríla 2018.

4/ Upozornenie výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 
a) Výbor upozorňuje vedúcich mužstiev, aby si pred úvodným kolom jarnej časti sezóny 2017/2018 skompletizovali súpisky svojich mužstiev a registračné preukazy resp. údaje na nich (fotka, dátum narodenia, platnosť, klubová príslušnosť hráča, potvrdenie od vedenia súťaže). Prípadné zistené nedostatky pri konforntácii bude riešiť výbor na svojom zasadnutí.
b) Zistené nezrovnalosti s uverejnenými súpiskami na webe konzultujte na zasadnutí výboru.
c) Nové registračné preukazy budú vystavené na najbližšom zasadnutí výboru.
d) Výbor upozorňuje mužstvá začínajúce hrací deň úvodnými zápasmi, aby sa dostavili na ihrisko najneskôr 15 minút pred začiatkom stretnutia a bez zbytočného zdržiavania pripravili bránky na ihrisko a natiahli siete. Prípadné zistené nedostatky bude riešiť výbor na svojom zasadnutí.

5/ Zasadnutie výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen  
Ďalšie zasadnutie výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen  uskutoční v stredu 4. apríla 2018 o 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozáčeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí. (Slovenský zväz záhradkárov). 

V prípade uzamknutého vchodu do budovi kontaktujte členov výboru! 

spodok
c3jo design