hlavicka
obsah_hore


Zápis zo zasadnutia Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
18.11.2018 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 14.11.2018
 pdf  Prezenčná listina zo zasadnutia Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 14.11.2018

Body zasadnutia:

1/ Upozornenia Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
a) Výzva pre mužstvo Oranjes k splneniu podmienky udelenej 31.10.2018 pri znížení poriadkovej pokuty (bod 5 ods.3 zo zápisu zo zasadnutia z 31.10.2018)

2/ Evidencia SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 
a) Mužstvo L-Trade v zastúpení Lukášom Högerom podalo vyjadrenie k zápisu zo stretnutia 8.kola I.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 27.10.2018 medzi mužstvami Demitrans L-Trade vedený rozhodcom Petrom Hanesom.

Súťažný poriadok SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen porušený NEBOL

3/ Financie SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 
a) Odkúpenie kapitanskej pásky 1 ks mužstvo L-Trade za 2,50 € - VYPLATENÉ
b) Náklady na správcu ihriska vo výške 5 € pre mužstvo  Xanto team  - VYPLATENÉ

4/ Liga 40+
a) Počet prihlásených mužstiev: 6 mužstiev
b) Ďalšie informácie u člena organizačného výboru LIgy 40+ Jána Račka

5/ Zimný turnaj SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 2018
a) Pozvánka na turnaj v článku z 14.11.2018
b) Informácie o turnaji na podstránke Zimný turnaj/aktuálny ročník
c) Prihlasovanie mužstiev a vyplácanie štartovného
R-Pub Unionka II.liga  
BarBar II.liga  
L-Trade I.liga  

d) Ukončenie prihlasovania na Zimný turnaj SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 2018 bude v stredu 21.11.2018 o 18:30 na zasadnutí Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 

6/ Zasadnutie Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
a) Ďalšie zasadnutie Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen sa  uskutoční v stredu 21.11.2018 od 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozáčeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí. (Slovenský zväz záhradkárov). 
b) V prípade uzamknutého vchodu do budovi kontaktujte členov Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen.
 

spodok
c3jo design