hlavicka
obsah_hore


Zápis zo zasadnutia Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
11.11.2018 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 07.11.2018
 pdf  Prezenčná listina zo zasadnutia Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 07.11.2018

Body zasadnutia:

1/ Upozornenie Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU
a) Zápis o stretnutí je oficiálnou listinou, na ktorú je možné po skončení stretnutia nadiktovať rozhodcovi námietku, ktorou sa bude zaoberať Výbor SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen na najbližšom zasadnutí.
b) Po uvedení námietky do zápisu je v záujme zástupcu mužstva zúčastniť sa najbližšieho zasadnutia Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen.
c) Vedúci mužstva svojím podpisom potvrdzuje uvedené údaje v zápise o stretnutí. Ich zmena je možná len po predložení žiadosti na zasadnutí Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen.

2/ Návrhy a žiadosti 
1) Žiadosť o zaslanie dokumentov pre SZMF
Žiadosť: Žiadosť o zaslanie  dokumentov, ktoré oprávňujú SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen byť riadnym členom Slovenského zväzu malého futbalu (SZMF) podľa platných stanov Slovenského zväzu malého futbalu.
Vyhodnotenie:  V RIEŠENÍ

2) Vyhlásenie o rešpektovaní upozornenia od SZMF

Žiadosť: Vyhlásenie o rešpektovaní upozornenia od Výkonného výboru Slovenského zväzu malého futbalu (SZMF) na podujatie, ktoré môže byť v rozpore s cieľmi a poslaním SZMF, alebo by mohlo ohroziť SZMF.
Vyhodnotenie:  PRIJÍMA SA

3) Ponuka od partnera SZMF
Ponuka: Ponuka od partnera SZMF spoločnosti RedBull na reklamné balíčky
Vyhodnotenie:  PRIJÍMA SA

4) Ponuka SZMF na materiálnu pomoc
Ponuka: Ponuka od SZMF na materiálnu pomoc pre SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
Vyhodnotenie:  PRIJÍMA SA

5) Písomný záväzok v prípade zaniknutia členstva v SZMF
Žiadosť: Písomný záväzok, že v prípade zániku členstva v SZMF nezanikajú finančné a iné záväzky, ktoré členovi vznikli v čase členstva.
Vyhodnotenie:  V RIEŠENÍ
Doplnenie: Žiadosť o doplnenie, že vzniknuté finančné a iné záväzky, ktoré vznikli zo strany SZMF taktiež nezanikajú.

6) Písomný záväzok o rešpektovaní a dodržiavaní pravidiel malého futbalu
Žiadosť: Písomný záväzok, že pri všetkých súťažiach , na ktorých sa bude zúčastňovať člen alebo osoby s jeho príslušnosťou alebo ich bude organizovať alebo riadiť, bude rešpektovať a dodržiavať pravidlá malého futbalu.
Vyhodnotenie:  V RIEŠENÍ
Doplnenie: Potrebné ozrejmenie vzhľadom k podujatiam, ktoré SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen organizuje v hale.

7) Termín hlavnej časti Zimného turnaja SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 2018
Termín hlavnej časti Zimného turnaja SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 2018 v sobotu 08.12.2018.
Vyhodnotenie:  PRIJÍMA SA
Doplnenie: Začiatok a koniec turnaja budú prerokované

8) Žiadosť o odkúpenie lôpt
Žiadosť: Organizátori súťaže  Ligy 40+, v zastúpení Ján Račko, predložili žiadosť o odkúpenie 2ks futsalových lopty zn. Hummel veľkosť č.4
Vyhodnotenie:  VYHOVUJE SA 

9) Žiadosť o zapožičanie športového vybavenia
Žiadosť: Organizátori súťaže  Ligy 40+, v zastúpení Ján Račko, predložili žiadosť o zapožičania rozlišovačiek
Vyhodnotenie:  VYHOVUJE SA 
Doplnenie: Počet kusov a farba bude doplnené10) Priamy prenos v internetovej televízii
Ponuka: Možnosť priameho prenosu z vybraného stretnutia v internetovej televízii TV HUSTE
Vyhodnotenie:  V RIEŠENÍ

3/ Zimný turnaj SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 2018
a) Miesto konania turnaja Športová hala IX.ZŠ Zvolen - Západ
b) Formát turnaja 

Kvalifikačný turnaj 
Dátum:
sobota 01.12.2018  od 8:00
Účastníci: mužstvá II. a III. ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 
v sezóne 2018/2019
Počet účastníkov: minimálne 2 mužstvá
Postup do hlavného turnaja: podľa počtu prihlásených mužstiev do hlavného turnaja

Hlavný turnaj 
Dátum:
sobota 08.12.2018  od 8:00   
Účastníci: mužstvá I. ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
v sezóne 2018/2019 (maximálne 8) 
+ miestenka pre futbalito (4.miesto 2017) 
+ kvalifikované mužstvá (minimálne 3)
   
Počet účastníkov: 12 mužstiev
   
Formát: 3 skupiny po 4 mužstvá + vyraďovacia časť
Postupujúci 
do vyraďovacej časti:
mužstvá na 1.-2. mieste postup do štvrťfinále 
+ 2 najlepšie mužstvá z 3.miesta
   
Ocenenia : víťaz získa miestenku na Winter cup 2019 
1.-3. miesto trofeje
najlepší strelec turnaja
najlepší brankár turnaja
najlepší hráč turnaja

c) Štartovné
50,- € / mužstvo 
  štartovné sa platí len jedenkrát
   
d) Prihlasovanie mužstiev na zasadnutí Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen,
alebo u členov Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
   
e) Ukončenie prihlasovania v stredu 21.11.2018 o 18:30 na zasadnutí Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
   
f) Súpisky súpisky mužstiev v sezóne SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 2018/2019 platné ku dňu konania turnaja

g) Prihlasovanie mužstiev a vyplácanie štartovného
Euroteam I.liga  

   
h) Nasadenie pred žrebom skupín turnaja 

1) Prvé štyri mužstvá z predchádzajúceho ročníka podľa umiestnenia
2) Ďalšie poradie podľa umiestnenia mužstiev po jesennej časti sezóny SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 2018/2019 
 
Por.
Názov mužstva
Umiestnenie
1.
Detroit
1.miesto 2017
2.
Oranjes
2.miesto 2017
3.
L-Trade
3.miesto 2017
4.
futbalito
4.miesto 2017
5.
Demitrans
4.miesto I.liga
6.
Euroteam
5.miesto I.liga
7.
Xanto team
6.miesto I.liga
8.
FC Mariáš
7.miesto I.liga
9.
Remos
8.miesto I.liga
     
10.
Pivkári
2.miesto II.liga
11.
Alcolégia
3.miesto II.liga
12.
R-Pub Unionka
4.miesto II.liga
13.
Tornádo - Carmont
5.miesto II.liga
14.
Stars
6.miesto II.liga
15.
Lokomotyv ´99
7.miesto II.liga
16.
BarBar
8.miesto II.liga
17.
Torro-Koliba
1.miesto III.liga
18.
Piánko
2.miesto III.liga
19.
Paralympiacos
3.miesto III.liga
20.
Shadows
4.miesto III.liga
21.
Fine
5.miesto III.liga
22.
Falcon´s
6.miesto III.liga
23.
Legionári
7.miesto III.liga
24.
Autotechna Stars
8.miesto III.liga

4/ Financie SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen  
a) Faktúra za prenájom hracej plochy od MFK Zvolen jeseň 2018 - VYPLATENÉ
b) Faktúra za evidenciu domény limfuzvolen.sk od WebhostingY.sk - VYPLATENÉ

5/ Zasadnutie Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
a) Ďalšie zasadnutie Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen sa  uskutoční v stredu 14.11.2018 o 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozáčeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí. (Slovenský zväz záhradkárov). 
b) V prípade uzamknutého vchodu do budovi kontaktujte členov výboru! 
 

spodok
c3jo design