hlavicka
obsah_hore


Zápis zo zasadnutia výboru
03.11.2018 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí výboru z 31.10.2018
 pdf  Prezenčná listina zo zasadnutia výboru 31.10.2018

Body zasadnutia:

1/ Výsledky stretnutí
Výsledok stretnutia 8.kola I.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 27.10.2018 medzi mužstvami Remos - Detroit vedený rozhodcom Igorom Vlačuhom predčasne ukončeného v 40.minúte za stavu 1:4 pre Detroit pre nedostatočný počet hráčov mužstva Remos - ZOSTÁVA V PLATNOSTI

2/ Názvy mužstiev
Vynechanie predpony v názve mužstva Mun futbalito (II.liga SCHALLER FACILITY LIMFU), ktoré bude ďalej pôsobiť pod názvom  futbalito - PRIJATÉ

3/ Evidencia hráčov 
a) Oprava disciplinárne tresty v zápise o stretnutí
Doplnená minúta udelenia ČK hráčovi Mlynár Michal  [332] (Remos) zo stretnutia 8.kola I.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 27.10.2018 medzi mužstvami Remos - Detroit vedený rozhodcom Igorom Vlačuhom
DOPLNENÉ 

b) Oprava strelcov gólov v zápise o stretnutí
Oprava strelcov gólov v stretnutí 8.kola III.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 27.10.2018 medzi mužstvam Paralympiacos - Legionári vedený rozhodcom Igorom Vlačuhom
pôvodný zápis: Malček Pavel [880] (Paralympiacos) 5 gólov 
opravený zápis: Zohlich Peter [874] (Paralympiacos) 5 gólov 
OPRAVENÉ 

c) Výbor SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen pozýva vedúceho mužstva L-Trade k doplneniu zápisu zo stretnutia 8.kola I.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 27.10.2018 medzi mužstvami Demitrans - L-Trade vedený rozhodcom Petrom Hanesom

4/ Disciplinárne konanie 
a) Vyplácanie poriadkových pokút z 24.10.2018 
mužstvo Oranjes - VYPLATENÉ pred stretnutím 27.10.2018

b) Námietky
Oboznámenie s námietkou/požiadavkou mužstva Remos uvedenou v zápise zo stretnutia 8.kola I.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 27.10.2018 medzi mužstvami Remos - Detroit vedený rozhodcom Igorom Vlačuhom

b) Prerokovaní hráči 
Guglava Peter
[431] (futbalito)

ČK z 8.kola II.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 27.10.2018
sotenie do súpera v prerušenej hre
STOP 1 STRETNUTIE bez možnosti odpustenia trestu 

Mlynár Michal  [332] (Remos)  
ČK z 8.kola I.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 27.10.2018
držanie súpera za dres
BEZ ZASTAVENIA ČINNOSTI s podmienkou
Odôvodnenie: Hráč Mlynár Michal  [332] (Remos)  bez predchádzajúcich disciplinárnych priestupkov, nehral surovo a bez nevhodnej reakcie po vylúčení. Zastavenie činnosti v stretnutí sa považuje za dostačujúce a ďalšie zastavenie činnosti sa neudeľuje. 

5/ Návrhy a žiadosti 
1) Žiadosť o odpustenie poriadkovej pokuty
Žiadosť mužstva Oranjes o odpustenie poriadkovej pokuty vo výške 20 € udelenej na zasadnutí výboru SCHALLER FACILITY LIMFU dňa 24.10.2018 za nedodržanie termínu odovzdania žiadosti o zmenu začiatku stretnutia odôvodonenú splnením podmienky doloženia súhlasu zainteresovaných mužstiev a nedostupnosťou informácií o podmienkach preloženia stretnutia na webových stránkach.
Vyhodnotenie:  ZAMIETA SA
Odôvodnenie: Súhlas ďalších zainteresovaných mužstiev nie je jedinou podmienkou na odsúhlasnie žiadosti o zmenu začiatku stretnutia. Žiadosť nebola predložená zástpcami mužstva Oranjes a najmä nebol splnený termín predloženia žiadosti. Platný súťažný poriadok je dostupný v tlačenej podobe na zasadnutiach výboru.

2) Žiadosť o uverejnenie súťažného poriadku
Žiadosť mužstva Oranjes o uverejnenie súťažného poriadku na stránkach ligy.
Vyhodnotenie:  V RIEŠENÍ
Odôvodnenie: Na uverejnení všetkých dokumentov súťaže SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen sa priebežne pracuje.

3) Prehodnotenie poriadkovej pokuty
Návrh: Zníženie poriadkovej pokuty udelenej mužstvu Oranjes na zasadnutí výboru SCHALLER FACILITY LIMFU dňa 24.10.2018 na 10 €.
Vyhodnotenie:  VYHOVUJE SA  S PODMIENKOU
Doplnenie: Podmienkou zníženia poriadkovej pokuty je verejné akceptovanie zástupcov mužstva Oranjes, že poriadková pokuta bola udelená v súlade so športovým poriadkom súťaže SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen.


6/ Dohrávky odložených stretnutí 

a) Doloženie súhlasu mužstiev Xanto team a Euroteam s termínom dohrávaneho stretnutia 1.kola I.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen Euroteam - Xanto team
b) Doloženie súhlasu mužstiev Xanto team a L-Trade s termínom dohrávaneho stretnutia 4.kola I.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen Xanto team - L-Trade

7/ Rozpis súťaže
a) Dohrávané stretnutie 3.kola III.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen Shadows - Torro-Koliba z 22.09.2018 sa uskutoční v termíne v sobotu 10.11.2018 o 09:00
b) Dohrávané stretnutie 4.kola I.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen Xanto team - L-Trade z 29.09.2018 sa uskutoční v termíne v sobotu 10.11.2018 o 10:00
c) Začiatok jarnej časti súťaže SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen predbežne začiatkom apríla 2019.


8/ Zimný turnaj SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 2018
a) Miesto konania turnaja Športová hala IX.ZŠ Zvolen - Západ
b) Formát turnaja 

Kvalifikačný turnaj 
Dátum:
sobota 01.12.2018  od 9:00
Účastníci: mužstvá II. a III. ligy SCHALLER FACILITY LIMFU 
v sezóne 2018/2019
Počet účastníkov: minimálne 2 mužstvá
Postup do hlavného turnaja: podľa počtu prihlásených mužstiev do hlavného turnaja

Hlavný turnaj 
Dátum:
nedeľa 16.12.2018  od 8:00   
Účastníci: mužstvá I. ligy SCHALLER FACILITY LIMFU 
v sezóne 2018/2019 (maximálne 8) 
+ miestenka pre futbalito (4.miesto 2017) 
+ kvalifikované mužstvá (minimálne 3)
   
Počet účastníkov: 12 mužstiev
   
Formát: 3 skupiny po 4 mužstvá + vyraďovacia časť
Postupujúci 
do vyraďovacej časti:
mužstvá na 1.-2. mieste postup do štvrťfinále 
+ 2 najlepšie mužstvá z 3.miesta
   
Ocenenia : víťaz získa miestenku na Winter cup 2019 
1.-3. miesto trofeje
najlepší strelec turnaja
najlepší brankár turnaja
najlepší hráč turnaja

c) Štartovné
50,- € / mužstvo 
  štartovné sa platí len jedenkrát
   
d) Prihlasovanie mužstiev na zasadnutí výboru SCHALLER FACILITY LIMFU,
alebo u členov výboru SCHALLER FACILITY LIMFU
   
e) Ukončenie prihlasovania v stredu 21.11.2018 o 18:30 na zasadnutí výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 
   
f) Súpisky súpisky mužstiev v sezóne SCHALLER FACILITY LIMFU 2018/2019 platné ku dňu konania turnaja
   
9/ Financie SCHALLER FACILITY LIMFU 
a) Odmeny rozhodcom za mesiac október 2018 - VYPLATENÉ
b) Odkúpenie kapitanskej pásky 1 ks mužstvo L-Trade za 2,50 € - NEVYPLATENÉ
c) Odmena Ing. Miloš Masarik vo výške 50 € za spracovanie dokumentácie pre udelenie dotácie od mesta Zvolen na rok 2019 - VYPLATENÉ

10/ Ochrana osobných údajov 
Uverejnenie oznamu na webových stránkach o uverejňovaný a spracovávaní osobných údajov registrovaných hráčov v SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen - V RIEŠENÍ

11/ Zasadnutie výboru
Ďalšie zasadnutie výboru sa  uskutoční v stredu 07.11.2018 o 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozáčeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí. (Slovenský zväz záhradkárov). 

V prípade uzamknutého vchodu do budovi kontaktujte členov výboru! 
 

spodok
c3jo design