hlavicka
obsah_hore


Zápis zo zasadnutia výboru
25.10.2018 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí výboru z 24.10.2018
 pdf  Prezenčná listina zo zasadnutia výboru 24.10.2018

Body zasadnutia:

1/ Evidencia hráčov 
a) Registrácia a prihlasovanie hráčov na súpisku 2018/2019 
Mračko Dalibor  [807] (Euroteam), 
Kaščák Peter  [888] (R-Pub Unionka), 

b) Vyradenie hráčov zo súpisky 2018/2019  
Sudimák Štefan  [077] (Euroteam), 
Martinčo Miroslav  [071] (R-Pub Unionka), 


2/ Návrhy a žiadosti 
1) Nový člen výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 
Návrh:  Peter Suja  členom výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 
Vyhodnotenie:  PRIJÍMA SA

2) Vytvorenie disciplinárnej komisie 
Návrh: Vytvorenie disciplinárnej komisie z vybraných členov Výboru SCHALLER FACILITY Zvolen resp. nezainteresovaných členov.
Vyhodnotenie:  ZAMIETA SA   
Odôvodnenie: Výbor SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen preberá funkciu disciplinárnej komisie a o disciplinárnych prehreškoch rozhodujú minimálne dvaja jeho členovia.

3) Žiadosť o odloženie stretnutia 
Žiadosť mužstva Alcolégia o odloženie stretnutia 8.kola II.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen Alcolégia - Pivkári v termíne 27.10.2018 z dôvodu účasti hráčov zo súpisky mužstva na stretnutí veľkého futbalu 
Vyhodnotenie:  NEVYHOVUJE SA 
Odôvodnenie: Žiadosť nespĺňa ani jednu z udalostí pri ktorých je možné stretnutie odložiť a zároveň nebolo o odloženie stretnutia požiadané v termíne.

4) Žiadosť o zmenu začiatku stretnutia 
Žiadosť mužstva Oranjes o zmenu začiatku stretnutia 8.kola I.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen FC Mariáš - Oranjes v termíne 27.10.2018 z 10:00 na 08:00 doloženú súhlasom zainteresovaných mužstiev.
Vyhodnotenie:  VYHOVUJE SA S PODMIENKOU
Odôvodnenie: Súhlas ďalších zainteresovaných mužstiev neznamená automaticky odsúhlasnie žiadosti. V tomto prípade bolo rozhodnuté o vyhovení žiadosti z dôvodu predídenia zmätočnému konaniu v neprospech zainteresovaných mužstiev s podmienkou poriadkovej pokuty pre žiadateľa.

3/ Disciplinárne konanie
a) Poriadkové pokuty
Poriadková pokuta vo výške 20 € udelená mužstvu Oranjes za nedodržanie termínu odovzdania žiadosti o zmenu začiatku stretnutia.

Poriadková pokuta musí byť uhradená do 27.10.2018, najneskôr pred stretnutím dotknutého mužstva. V prípade neuhradenia bude mužstvu stretnutie kontumované.

b) Pozastavená činnosť
Disciplinárne tresty 
Kolenič Branislav
[017] R-Pub Unionka


c) Nevyplatené poriadkové pokuty 
Oranjes I.liga 20,- €

4/ Rozpis súťaže
Na základe žiadosti mužstva Oranjes o zmenu začiatku stretnutia sa
a) mení začiatok stretnutia 8.kola I.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 27.10.2018 FC Mariáš - Oranjes na 08:00
b) mení začiatok stretnutia 8.kola II.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 27.10.2018 R-Pub Unionka - Mun futbalito na 10:00

5/ Delegačná listina  
Delegačná listina rozhodcov na stretnutia SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen dňa 27.10.2018 uverejnená na webe na podstránke LiMFu/Rozhodcovia.

6/ Dohrávky odložených stretnutí 
a) Mužstvá Xanto team a Euroteam sa dohodli na termíne dohrávky odloženého stretnutia 1.kola I.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen Euroteam - Xanto team z 08.09.2018 v termíne v sobotu 30.03.2019 o 10:00.

b) Mužstvá Xanto team a L-Trade sa dohodli na termíne dohrávky odloženého stretnutia 4.kola I.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen Xanto team - L-Trade z 29.09.2018 v termíne v sobotu 10.11.2018 o 10:00.

c) Výbor SCHALLER FACILITY navrhuje termín dohrávky odloženého stretnutia 3.kola III.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen Shadows - Torro-Koliba z 22.09.2018 v termíne v sobotu 10.11.2018 o 09:00.

Mužstvo Torro-Koliba s návrhom SÚHLASÍ

7/ Zimný turnaj SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 2018
a) Miesto konania turnaja Športová hala Badín
b) Formát turnaja 

Kvalifikačný turnaj 
Dátum:
Sobota 01.12.2018  od 8:00
Účastníci: Mužstvá II. a III. ligy SCHALLER FACILITY LIMFU 
v sezóne 2018/2019
Počet účastníkov: minimálne 2 mužstvá
Postup: Podľa počtu prihlásených mužstiev do hlavného turnaja

Hlavný turnaj 
Dátum:
Sobota 15.12.2018  od 8:00   
Účastníci: Mužstvá I. ligy SCHALLER FACILITY LIMFU 
v sezóne 2018/2019 (maximálne 8) 
+ miestenka pre Mun futbalito (4.miesto 2017) 
+ kvalifikované mužstvá (minimálne 3)
   
Počet účastníkov: 12 mužstiev
   
Formát: 3 skupiny po 4 mužstvá + vyraďovacia časť
Postupujúci 
do vyraďovacej časti:
Mužstvá na 1.-2. mieste postup do štvrťfinále 
+ 2 najlepšie mužstvá z 3.miesta
   
Ocenenia : Víťaz miestenka na Winter cup 2019 
1.-3. miesto trofeje
najlepší strelec turnaja
najlepší brankár turnaja
najlepší hráč turnaja

c) Štartovné
50,- € / mužstvo 
d) Prihlasovanie mužstiev Na zasadnutí výboru SCHALLER FACILITY LIMFU,
alebo u členov výboru SCHALLER FACILITY LIMFU
   
e) Ukončenie prihlasovania V stredu 21.11.2018 o 18:30 na zasadnutí výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 
   
f) Súpisky Súpisky mužstiev v sezóne SCHALLER FACILITY LIMFU 2018/2019 platné ku dňu konania turnaja
   
8/ Futbalové lopty v majetku SCHALLER FACILITY LIMFU 
Lopta zn. Adidas Telstar 18 Official World Cup Match veľkosť č.5 s označením () prasknutá pred stretnutím 7.kola I.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen Demitrans - Xanto team z 20.10.2018 - VYRADENÁ

9/ Zasadnutie výboru
Ďalšie zasadnutie výboru sa  uskutoční v stredu 31.10.2018 o 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozáčeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí. (Slovenský zväz záhradkárov). 

V prípade uzamknutého vchodu do budovi kontaktujte členov výboru! 

spodok
c3jo design