hlavicka
obsah_hore


Zápis zo zasadnutia výboru
18.10.2018 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí výboru z 17.10.2018
 pdf  Prezenčná listina zo zasadnutia výboru 17.10.2018

Body zasadnutia:

1/ Disciplinárne konanie
a) Vyplácanie disciplinárnych pokút za ŽK z 06.10.2018  
Uhrík Zdeno  [110] (Torro - Koliba) - VYPLATENÉ pred stretnutím 13.10.2018 
b) Vyplácanie disciplinárnych pokút za ŽK z 13.10.2018
Alakša Lukáš
[413] (Demitrans) - VYPLATENÉ 
Jablonský Martin  [762] (Detroit) - VYPLATENÉ 
Baran Ľuboš  [818] (Xanto team) - VYPLATENÉ 
c) Vyplácanie disciplinárnych pokút za ČK z 13.10.2018  
Schaller Ján 
[122] (FC Mariáš) - VYPLATENÉ 

d) Prerokovaní hráči 
Schaller Ján [122] (FC Mariáš)
ČK z 6.kola I.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 13.10.2018
sotenie do súpera v prerušenej hre
STOP 1 STRETNUTIE bez možnosti odpustenia trestu 

Chovan Valerián [393] (Euroteam)
ČK z 5.kola II.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 13.10.2018
2xŽK v stretnutí
STOP 1 STRETNUTIE bez možnosti odpustenia trestu 

Kolenič Branislav
[017] (R-Pub Unionka)

ČK z 5.kola II.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 06.10.2018
hrubé napadnutie protihráča úder do hlavy
STOP 7 STRETNUTÍ bez možnosti odpustenia trestu 

Vyjadrenie k priestupku rozhodca Vladimíra Mojžita a Milan Kučera.

d) Pozastavená činnosť
Disciplinárne tresty 
Schaller Ján [122] (FC Mariáš)
Kolenič Branislav
[017] (R-Pub Unionka)
Chovan Valerián [393] (Euroteam)

2/ Delegačná listina  
Delegačná listina rozhodcov na stretnutia SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen dňa 20.10.2018 uverejnená na webe na podstránke LiMFu/Rozhodcovia.

3/ Zápis o stretnutí 
a) Upravený zápis o stretnutí na evidenciu času udalostí v stretnutí (góly/karty) je k stiahnutiu v odkaze LiMFu/Dokumenty
b) Nové zápisy sú k dispozícii na ihrisku v taške so športovým vybavením
c) Na stretnutie je prístupný iba nový zápis o stretnutí !

4/ Kamerový systém 
Diskusia o možnosti zavedenia kamerového systému počas stretnutí

5/ Zasadnutie výboru
Ďalšie zasadnutie výboru sa  uskutoční v stredu 24.10.2018 o 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozáčeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí. (Slovenský zväz záhradkárov). 

V prípade uzamknutého vchodu do budovi kontaktujte členov výboru! 

spodok
c3jo design