hlavicka
obsah_hore


Zápis zo zasadnutia výboru
11.10.2018 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí výboru z 10.10.2018
 pdf  Prezenčná listina zo zasadnutia výboru 10.10.2018

Body zasadnutia:

1/ Evidencia hráčov 
a) Registrácia a prihlasovanie hráčov na súpisku 2018/2019
Halama Martin  [363] (Euroteam),
Bohuš Svetozár  [842], Michalčík Martin  [843], Chládek Pavol  [844] (všetci BarBar),
Stehlík Peter  [420] (Legionári),
Valigurský Ivan  [592] (Stars),
Donoval Jaroslav  [870] (Fine),

b) Vyradenie hráčov zo súpisky 2018/2019  
Sudimák Jakub  [383] (Euroteam), 
Gregor Tomáš  [840] (BarBar), 
Valentko Tomáš  [866] (Fine),

c) Prestup
Kováč Peter  [256] (z Xanto team do L-Trade) 

d) Evidencia v databáze SCHALLER FACILITY LIMFU
Registračné číslo [xxx] bude doplnené všetkým registrovaným hráčom priebežne, najneskôr do 31.12.2018.

e) Súpisky na internetovej stránke
Súpisky na internetovej stránke budú aktualizované po aktualizácii databázy.

2/ Disciplinárne konanie
a) Kontumácia stretnutia
Kontumácia stretnutia 4.kola III.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 29.09.2018 medzi mužstvam Falcon´s - Fine, výsledkom Falcon´s - Fine 5:0, z dôvodu neoprávneného štartu hráča  Donoval Jaroslav  [bez registrácie] (Paralympiacos).
 
b) Vyplácanie disciplinárnych pokút za ŽK z 06.10.2018 
Dedok Martin [371] (Demitrans)
- VYPLATENÉ
Boháčik Kamil
[833] (Demitrans)
- VYPLATENÉ
Pálka Ľubomír
[724] (Demitrans) - VYPLATENÉ
Rábota Jakub [851] (Demitrans) - VYPLATENÉ
Sekerka Peter
[066] (Xanto team)
- VYPLATENÉ
Hevera Peter
[003] (Lokomotyv´99)
- VYPLATENÉ
Uhrík Zdeno
[110] (Falcon´s)
- NEVYPLATENÉ

c) Neprerokovaní hráči 
Kolenič Branislav
[017] (R-Pub Unionka)

ČK z 5.kola II.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 06.10.2018
hrubé napadnutie protihráča
POZASTAVENÁ ČINNOSŤ DO PREROKOVANIA

Výbor SCHALLER FACILITY LIMFU pozýva vedúcich mužstiev R-Pub Unionka, Stars a rozhodcov Vladimíra Mojžitu a Milana Kučeru na najbližšie zasadnutie.

d) Pozastavená činnosť
Disciplinárne tresty 
Kuchár Ján  [356] (Torro-Koliba) 

Neprerokovaní hráči
Kolenič Branislav
[017] R-Pub Unionka

 
Nevyplatené disciplinárne pokuty
Uhrík Zdeno
[110] (Falcon´s)


e) Námietky
Oboznámenie výboru s námietkou mužstva Stars uvedenou v zápise zo stretnutia 5.kola II.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 06.10.2018 medzi mužstvami Stars - R-Pub Unionka

Oboznámenie výboru s námietkou mužstva R-Pub Unionka uvedenou v zápise zo stretnutia 5.kola II.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 06.10.2018 medzi mužstvami Stars - R-Pub Unionka

3/ Delegačná listina  
Delegačná listina rozhodcov na stretnutia SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen dňa 13.10.2018 uverejnená na webe na podstránke LiMFu/Rozhodcovia.

4/ Kapitánske pásky   
a) Odpredané 2ks mužstvu Piánko za 5 € - VYPLATENÉ
b) Ponúknuté záujemcom za 2,50 €/kus

5/ Zápis o stretnutí 
a) Upravený zápis o stretnutí na evidenciu času udalostí v stretnutí (góly/karty) je k stiahnutiu v odkaze LiMFu/Dokumenty
b) Nové zápisy sú k dispozícii na ihrisku v taške so športovým vybavením

6/ Zasadnutie výboru
Ďalšie zasadnutie výboru sa  uskutoční v stredu 17.10.2018 o 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozáčeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí. (Slovenský zväz záhradkárov). 

V prípade uzamknutého vchodu do budovi kontaktujte členov výboru! 

spodok
c3jo design