hlavicka
obsah_hore


Zápis zo zasadnutia výboru
05.10.2018 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí výboru z 03.10.2018
 


pdf  Prezenčná listina zo zasadnutia výboru 03.10.2018

Body zasadnutia:

1/ Výsledky stretnutí
Výsledok stretnutia 4.kola I.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 29.09.2018 medzi mužstvami Euroteam - Oranjes vedený rozhodcom Petrom Plavcom predčasne ukončeného v 40.minúte za stavu 13:2 pre Oranjes pre nedostatočný počet hráčov mužstva Euroteam - ZOSTÁVA V PLATNOSTI

2/ Evidencia hráčov 

a) Doplnenie štatistík hráčom zo stretnutia 4.kola I.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 29.09.2018 medzi mužstvami Euroteam - Oranjes

b) Registrácia a prihlasovanie hráčov na súpisku 2018/2019
Gunár Jaroslav st.  [380] (Euroteam),
Rábota Jakub  [xxx] (Demitrans),

c) Oprava disciplinárne tresty v zápise o stretnutí
Doplnené disciplinárne tresty v stretnutí 3.kola I.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 22.09.2018 medzi mužstvam L-Trade - Detroit vedený rozhodcom Petrom Plavcom
pôvodný zápis: ŽK #10 (Detroit)
opravený zápis:  ŽK #12 Suja Radoslav  [227] (Detroit)
OPRAVENÉ 

3/ Disciplinárne konanie 
a) Vyplácanie disciplinárnych pokút za ŽK z 22.09.2018 
Suja Radoslav  [227] (Detroit) - VYPLATENÉ pred stretnutím 29.09.2018
b) Vyplácanie disciplinárnych pokút za ŽK z 29.09.2018
Kuchár Ján
[356] Torro - Koliba
- VYPLATENÉ
c) Vyplácanie disciplinárnych pokút za ČK z 29.09.2018 
Kuchár Ján
[356] Torro - Koliba
- VYPLATENÉ

d) Prerokovaní hráči 
Kuchár Ján
[356] Torro - Koliba

ČK zo 4.kola III.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 29.09.2018
hrubé nadávanie rozhodcovi
STOP 2 STRETNUTIA bez možnosti odpustenia trestu 

e) Disciplinárne tresty 
Kuchár Ján  [356] (Torro-Koliba) 

f) Námietky
Oboznámenie výboru s námietkou/požiadavkou mužstva Piánko uvedenou v zápise zo stretnutia 4.kola III.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 29.09.2018 medzi mužstvami Torro-Koliba - Piánko

4/ Delegačná listina  
Delegačná listina rozhodcov na stretnutia SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen dňa 06.10.2018 uverejnená na webe na podstránke LiMFu/Rozhodcovia.

5/ Návrhy a žiadosti 
1) Žiadosť o vypustenie predpony v názve mužstva
Žiadosť mužstva Mun futbalito  o vypustenie predpony Mun odkazujúcej na predchádzajúci názov mužstva Munaro United, ktorá je súčasťou názvu počas polovice súťaže.
Vyhodnotenie:  NEVYHOVUJE SA 

2) Vypustenie predpony v názve mužstva
Možnosť odstránenia predpony v názve mužstva odkazujúcej na predcházajúci názov za jednorázový správny poplatok vo výške 50 €.
Vyhodnotenie:  PRIJÍMA SA 

6/ Výsledkový servis FUTBALITO 
a) Možnosti prechodu na novú web stránku s implementáciou na FUTBALITO
b) Aplikácia FUTBALITO plne funkčná pre všetkých užívateľov
c) Riešenie otázky sponzora súťaže s databázou FUTBALITO

7/ MINI4EU Európsky Minifutbalový Festival,
Vyhodnotenie vystúpenia mužstva Zvolen na turnaji

8/ Financie SCHALLER FACILITY LIMFU 
a) Odmeny rozhodcom za mesiac september 2018 - VYPLATENÉ
b) Kompenzácia vo výške  10 € mužstvu Torro-Koliba ako kompenzáciu za neodohratie stretnutia 2.kola III.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 15.09.2018 medzi mužstvam Torro-Koliba - Paralympiacos - VYPLATENÉ
c) Nájomné za prenájom miestnosť, v ktorej sa konajú zasadnutia výboru SCHALLER FACILITY LIMFU - VYPLATENÉ
d) Nákladov spojené s dotáciou od mesta Zvolen - VYPLATENÉ
e) Zakúpenie športových tašiek na siete a odkladacích dosiek na zápisy o stretnutí

9/ Kapitánske pásky   
Ponúknuté na odkúpenie záujemcom za 2,50 €/kus. Cena upravená!

10/ Zápis o stretnutí 
Upravený zápis o stretnutí na evidenciu času udalostí v stretnutí (góly/karty) je k stiahnutiu v odkaze LiMFu/Dokumenty

11/ Dodatočné informácie
a) Uvedenie vlastného gólu v zápise o stretnutí je v kompetencii rozhodcu.
b) Dresy zapožičané na podujatie Mini4EU vrátené v pôvodnom stave

12/ Zasadnutie výboru
Ďalšie zasadnutie výboru sa  uskutoční v stredu 10.10.2018 o 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozáčeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí. (Slovenský zväz záhradkárov). 

V prípade uzamknutého vchodu do budovi kontaktujte členov výboru! 

spodok
c3jo design