hlavicka
obsah_hore


Zápis zo zasadnutia výboru
20.09.2018 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí výboru z 19.09.2018
 


pdf  Prezenčná listina zo zasadnutia výboru 19.09.2018

Body zasadnutia:

1/ Evidencia hráčov 
a) Registrácia a prihlasovanie hráčov na súpisku 2018/2019
Melich Pavel  [482] (Shadows),
Mikla Miroslav [711] (Remos),
Čiliak Lukáš [847] (Autotechna Stars),
Orosz Štefan [449] (Legionári),
Ander Tomáš [768], Sorokáč Martin [767] (obaja Mun futbalito),
Chabada Matej [856], Pečarka Martin [857] (obaja Falcon´s),
Roziak Lukáš [327], Sylvestr Filip [830] (obaja Oranjes),

b) Vyradenie hráčov zo súpisky 2018/2019 
Tuček Ondrej  [210] (Shadows),
c) Potvrdenie od zákonného zástupcu 
Dňa 15.09.2018 predložené potvrdenie od zákonných zástupcov o štarte v súťaži SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen na vlastnú zodpovednosť pre hráča Šufliarsky Daniel  [xxx] (Remos) 

d) Oprava výsledku v zápise o stretnutí
Oprava výsledku stretnutia 2.kola I.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 15.09.2018 medzi mužstvam Detroit - Oranjes vedený rozhodcom Petrom Plavcom.
pôvodný zápis: Detroit - Oranjes 2:9
opravený zápis: Detroit - Oranjes 2:10
OPRAVENÉ

e) Oprava strelcov gólov v zápise o stretnutí
Oprava strelcov gólov v stretnutí 2.kola I.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 15.09.2018 medzi mužstvam Detroit - Oranjes vedený rozhodcom Petrom Plavcom.
pôvodný zápis: Hradňanský Marián [344] (Oranjes) ŽK
opravený zápis: Hradňanský Marián [344] (Oranjes) 1 gól
OPRAVENÉ

f) Oprava disciplinárne tresty v zápise o stretnutí
Doplnené disciplinárne tresty v stretnutí 2.kola I.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 15.09.2018 medzi mužstvam Euroteam - Demitrans vedený rozhodcom Igorom Vlačuhom.
pôvodný zápis: bez označenia
opravený zápis: Krkoš Peter [683] (Euroteam) ŽK a Drieňovský Marek [417] (Demitrans) ŽK
OPRAVENÉ

2/ Príspevok na rozhodcov na sezónu SCHALLER FACILITY LIMFU 2018/2019
a) Príspevok na rozhodcov je výške 2 € na zápas
b) Vyplácanie príspevkov na rozhodcov dňa 15.09.2018
Falcon´s III.liga 34,- €

c) Nevyplatené príspevky na rozhodcov
Paralympiacos III.liga  

V prípade nevyplatenie príspevku na najbližšom zasadnutí výboru, bude výbor preberať možnosť udelenia poriakovej pokuty !

3/ Disciplinárne konanie 
a) Kontumácia stretnutia
Kontumácia stretnutia 2.kola III.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 15.09.2018 medzi mužstvam Torro-Koliba - Paralympiacos, výsledkom Torro-Koliba - Paralympiacos 5:0, z dôvodu nenastúpenia mužstva Paralympiacos na stretnutie.

b) Disciplinárna pokuta za kontumáciu stretnutia
Disciplinárna pokuta vo výške 20 € udelená mužstvu Paralympiacos za nenastúpenie na stretnutie 2.kola III.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 15.09.2018 - NEVYPLATENÉ

c) Vyplácanie disciplinárnych pokút zo sezóny 2017/2018
Gajdoš Adam [273] (L-Trade) - VYPLATENÉ

d) Vyplácanie disciplinárnych pokút za ŽK z 15.09.2018 
Drieňovský Marek [417] (Demitrans) - VYPLATENÉ

e) Nevyplatené disciplinárne pokuty 
Paralympiacos III.liga 20,- €

V prípade nevyplatenie disciplinárnej pokuty na najbližšom zasadnutí výboru, bude hráčom zastavená činnosť až do vyplatenia disciplinárnej pokuty !

f) Nevyplatené poriadkové pokuty 
BarBar I.liga 5,- €
FC Mariáš I.liga 5,- €

V prípade nevyplatenie poriadkovej pokuty na najbližšom zasadnutí výboru, budú mužstvá prerokované !

g) Zoznam hráčov a mužstiev s nevyplatenými pokutami v odkaze LiMFu/Tresty
h) Pozastavená činnosť:
Disciplinárne tresty registrovaných hráčov
Bielik Ladislav [473] (Autotechna Stars)

4/ Delegačná listina  
Delegačná listina rozhodcov na stretnutia SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen dňa 22.09.2018 uverejnená na webe na podstránke LiMFu/Rozhodcovia.

5/ Futbalové lopty v majetku SCHALLER FACILITY LIMFU
Lopta zn. Adidas Telstar 18 Official World Cup Match veľkosť č.5 s označením () poškodená počas 2.kola SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen (15.09.2018) - VYRADENÁ

6/ Upozornenie výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
a) V prípade odkopnutia lopty počas stretnutia mimo areál ihriska cez cestu, sú povinní ísť pre loptu zástupcovia z oboch mužstiev!
b) V priebehu jednej časti sezóny (jeseň/jar/nadstavba) môže mať mužstvo kontumované najviac dve stretnutia. Po tretej kontumácii najsleduje vylúčenie mužstva zo súťaže!

7/ Zasadnutie výboru

Ďalšie zasadnutie výboru sa  uskutoční v stredu 26.09.2018 o 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozáčeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí. (Slovenský zväz záhradkárov). 

V prípade uzamknutého vchodu do budovi kontaktujte členov výboru! 

spodok
c3jo design