hlavicka
obsah_hore


Zápis zo zasadnutia výboru
23.08.2018 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí výboru z 22.08.2018
 


pdf  Prezenčná listina zo zasadnutia výboru 22.08.2018

Body zasadnutia:

1/ Evidencia hráčov 
a) Registrácia a prihlasovanie hráčov na súpisku 2018/2019:  
Hudec Peter  [704] (Legionári)
b) Odovzdávanie súpisiek mužstiev a vyplácanie štarovného 
za registrovaných hráčov na sezónu 2018/2019 : 
Torro-Koliba III.liga 10 hráčov
Mun futbalito II.liga 13 hráčov
Falcon´s III.liga 10 hráčov
     
c) Počet mužstiev s odovzdanými súpiskami k 22.08.2018: 11 mužstiev
d) Počet registrovaných hráčov k 22.08.2018: 133 hráčov

2/ Registrácia hráčov na súpisku mužstva v sezóne SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 2018/2019 
a) Do súťaže môžu byť zaregistrovaní hráči od 16 rokov
b) Hráči mladší ako 18 rokov musia výboru predložiť potvrdenie od zákonného zástupcu, o ich spôsobilosti a štarte na vlastnú zodpovednosť.
c) Pri registrácii hráča je povinnosť predložiť platný registračný preukaz!
d) Registračné preukazy hráčov, ktorí majú s mužstvom vysporiadané všetky záležitosti (dresy, štartovné) a v nasleujúcej sezóne nebudú zaregistrovaní na súpisku mužstva sa odovzdávajú !
e) Hráči, ktorí nemajú vysporiadané záležitosti so svojim predchádzajúcicm mužstvom (dres, štartovné), alebo vedením súťaže (disciplinárne pokuty) nebudú zaregistrovaní na súpisku nového mužstva na sezónu 2018/2019.
f) Vyplnenú súpisku mužstva v troch vyhotoveniach a štartovné za minimálne desiatich hráčov vyplatiť najneskôr do 05.09.2018 !!! POSLEDNÝ TERMÍN

3/ Príspevok na rozhodcov na sezónu SCHALLER FACILITY LIMFU 2018/2019
a) Príspevok na rozhodcov je výške 2 € na zápas
b) Príspevok je potrebné vyplatiť najneskôr do 05.09.2018 !!! POSLEDNÝ TERMÍN
c) Vyplácanie príspevkov na rozhodcov
Legionári III.liga 34,- €
Mun futbalito II.liga 34,- €
L-Trade I.liga 34,- €
Tornádo - Carmont II.liga 34,- €

4/ Disciplinárne konanie 
a) Vyplácanie disciplinárnych pokút za ŽK z 02.06.2018 
Machava Dominik  [242] (-) - NEVYPLATENÉ

b) Nevyplatené disciplinárne pokuty 
Zoznam hráčov a mužstiev s nevyplatenými pokutami v odkaze LiMFu/Tresty

c) Pozastavená činnosť:
Disciplinárne tresty registrovaných hráčov
Beňadik Michal [059] (Alcolégia)

5/ Návrhy a žiadosti
1) Žiadosť o odloženie stretnutia 
Predložená žiadosť mužstva Xanto team o odloženie stretnutia 1.kola I.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen v termíne 08.09.2018 z dôvodu účasti hráčov zo súpisky mužstva na svadbe.
Vyhodnotenie:  VYHOVUJE SA 

2) Žiadosť o odloženie stretnutia 
Predložená žiadosť mužstva Shadows o odloženie stretnutia 3.kola III.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen v termíne 22.09.2018 z dôvodu účasti hráčov zo súpisky mužstva na svadbe.
Vyhodnotenie:  VYHOVUJE SA

3) Žiadosť o umožnenie štartu hráča na turnaji

Predložená žiadosť o umožnenie štartu hráča Nagy Patrik  [836] (Tornádo - Carmont), ktorý dovŕši 16 rokov až päť dní po turnaji, doložená potvrdením od zákonných zástupcov o štarte na turnaji o pohár primátorky mesta Zvolen 2018 na vlastnú zodpovednosť.
Vyhodnotenie:  VYHOVUJE SA
Odôvodnenie: Výnimka prijatá len pre turnaj a vzhľadom k blízkemu termínu dosiahuta potrebného veku pre účasť v súťaži.

6/ Rozpis SCHALLER FACILITY LIMFU sezóny 2018/2019
a) Uverejnenie rozpisu zápasov 1.kola posunutý na 29.08.2018
b) Termín uverejnenia kompletného rozpisu jesennej časti sezóny 2018/2019 bude upresnený

7/ Turnaj o pohár primátorky mesta Zvolen 2018
a) Prihlasovanie mužstiev a vyplácanie štartovného na turnaj
Oranjes I.liga  
Euroteam I.liga  
L-Trade I.liga  
Detroit I.liga  
Xanto team I.liga  
Mun futbalito II.liga  
Paralympiacos III.liga  

b) Počet prihlásených mužstiev: 10 mužstiev

I.liga II.liga III.liga
1. L-Trade 1. BarBar 1. Paralympiacos
2. Oranjes   2. Mun futbalito      
3. Euroteam   3. Tornádo - Carmont      
4. Xanto team            
5. Detroit            
6. Demitrans            

c) Termín turnaja v stredu 29.08.2018 (Sviatok Výročia SNP) od 8:00 do 15:30
d) Formát turnaja
Zloženie základných skupín:
2 skupiny po 5 mužstiev
Zápasy v základných skupinách:
1x každý s každým
Hrací čas:
2x12 minút
Postup zo základných skupín
1.miesto postup do semifinále
 
2.-3.miesto postup do štvrťfinále
Vyraďovacia časť :
K.O. do rozhodnutia

PRIJATÉ

d) Súpisky mužstiev na turnaji
1) Súpisky nie sú ombedzované súpiskami mužstiev na sezónu 2018/2019
2) Turnajovú súpisku mužstva je potrebné odovzdať s menom, priezviskom a číslom dresu hráča pred prvým zápasom na turnaji
3) Dopisovanie hráčov počas turnaja nebude možné !

e) Nasadenie pred žrebom základných skupín turnaja 
1) Prvé štyri mužstvá z predchádzajúceho ročníka podľa umiestnenia
2) Ďalšie poradie podľa umiestnenia v SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen v sezóne 2017/2018
 
1.kôš
Názov mužstva
Umiestnenie
1.
Oranjes
1.miesto 2017
2.
Euroteam
2.miesto 2017
     
2.kôš
Názov mužstva
Umiestnenie
3.
L-Trade
3.miesto 2017
4.
Detroit
4.miesto 2017
     
3.kôš
Názov mužstva
Umiestnenie
5.
Xanto team
5.miesto I.liga
6.
BarBar
8.miesto I.liga
     
4.kôš
Názov mužstva
Umiestnenie
7.
Demitrans
1.miesto II.liga
8.
Mun futbalito
3.miesto II.liga
     
5.kôš
Názov mužstva
Umiestnenie
9.
Tornádo - Carmont
5.miesto II.liga
10.
Paralympiacos
Nováčik

f) Žreb základných skupín
                   
Skupina A
Skupina B
 
(1)
Oranjes
(2)
Euroteam
   
(4)
Detroit
(3)
L-Trade
   
(5)
Xanto team
(6)
BarBar
   
(7)
Demitrans
(8)
Mun futbalito
   
(10)
Paralympiacos
(9)
Tornádo-Carmont
   
 
g) Rozpis turnaja 
Rozpis zápasov bude uverejnený v sekcii Pohár primátora/aktuálny ročník najneskôr v nedeľu 26.08.2018 do 18:00

h) Občerstvenie na turnaji
1) Minerálna voda pre každé mužstvo na každý zápas
2) Pre hráčov na súpiske (maximálne však 12) klobása s chlebom a horčicou
3) Energetické nápoje pre každé mužstvo
4) K dispozícii bufet

i) Výbor LIMFU žiada všetkých účastníkov turnaja aby dodržiavali hracie časy a najmä aby udržiavali poriadok na ihrisku! 

8/ Financie SCHALLER FACILITY LIMFU 
a) Preplatené čiastočné náklady spojené s účasťou na Majstrovstvách Slovenska v malom futbale 2018 v Považskej Bystrici mužstva L-Trade.
b) Prijatý príspevok na občerstvenie od primátorky mesta Zvolen Ing. Lenky Balkovičovej na turnaj o pohár primátorky mesta Zvolen
c) Dotácia turnaja o pohár primátorky mesta Zvolen na občerstvenie.

9/ Zasadnutie výboru
Ďalšie zasadnutie výboru sa  uskutoční v stredu 05.09.2018 o 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozáčeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí. (Slovenský zväz záhradkárov). 

V prípade uzamknutého vchodu do budovi kontaktujte členov Výboru! 

spodok
c3jo design