hlavicka
obsah_hore


Zápis zo zasadnutia výboru
16.08.2018 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí výboru z 15.08.2018
 


pdf  Prezenčná listina zo zasadnutia výboru 15.08.2018

Body zasadnutia:

1/ Evidencia hráčov 
a) Odovzdávanie súpisiek mužstiev a vyplácanie štarovného 
za registrovaných hráčov na sezónu 2018/2019 : 
Lokomotyv ´99 II.liga 11 hráčov
Piánko III.liga 11 hráčov
Shadows III.liga 10 hráčov
Stars II.liga 12 hráčov
     
b) Počet mužstiev s odovzdanými súpiskami k 15.08.2018: 8 mužstiev
c) Počet registrovaných hráčov k 15.08.2018: 99 hráčov

2/ Disciplinárne konanie 
a) Vyplácanie disciplinárnych pokút za ŽK z 02.06.2018 
Machava Dominik  [242] (-) - NEVYPLATENÉ

b) Nevyplatené disciplinárne pokuty 
Zoznam hráčov a mužstiev s nevyplatenými pokutami v odkaze LiMFu/Tresty

c) Pozastavená činnosť:
Disciplinárne tresty
Beňadik Michal [059] (Alcolégia)
Bielik Ladislav  [473] (-)
Machava Dominik  [242] (-)

3/ Návrhy a žiadosti
1) Žiadosť o odloženie stretnutia 
Predložená žiadosť mužstva Xanto team o odloženie stretnutia 1.kola I.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen v termíne 08.09.2018 z dôvodu účasti hráčov zo súpisky mužstva na svadbe.
Vyhodnotenie:  V RIEŠENÍ  
Upresnenie: K vyhoveniu žiadosti je potrebné odovzdanie súpisky mužstva na sezónu 2018/2019 a zoznam hráčov, ktorí sa udalosti zúčastnia.

2) Žiadosť o odloženie stretnutia 
Predložená žiadosť mužstva Shadows o odloženie stretnutia 3.kola III.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen v termíne 22.09.2018 z dôvodu účasti hráčov zo súpisky mužstva na svadbe.
Vyhodnotenie:  V RIEŠENÍ  
Upresnenie: K vyhoveniu žiadosti je potrebné odovzdanie zoznamu hráčov, ktorí sa udalosti zúčastnia.

4/ Výsledkový servis FUTBALITO
Prerokované podmienky používania výsledkovej databázy FUTBALITO

5/ Rozpis SCHALLER FACILITY LIMFU sezóny 2018/2019
a) Rozpis 1.kola bude k dispozícii vedúcim mužstiev na zasadnutí výboru 22.08.2018 v tlačenej podobe a najnskôr 26.08.2018 na webovej stránke
b) Kompletný rozpis jesennej časti sezóny 2018/2019 najneskôr 05.09.2018

6/ Príspevok na rozhodcov na sezónu SCHALLER FACILITY LIMFU 2018/2019
a) Príspevok na rozhodcov je výške 2 € na zápas
b) Príspevok je potrebné vyplatiť najneskôr do 05.09.2018
c) Vyplácanie príspevkov na rozhodcov
Lokomotyv ´99 II.liga 34,- €
Shadows III.liga 34,- €
     
7/ Registrácia hráčov na súpisku mužstva v sezóne SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 2018/2019 
a) Do súťaže môžu byť zaregistrovaní hráči od 16 rokov (ročník narodenia 2002)
b) Hráči mladší ako 18 rokov musia výboru predložiť potvrdenie od zákonného zástupcu, o ich spôsobilosti a štarte na vlastné riziko.
c) Pri registrácii hráča je povinnosť predložiť platný registračný preukaz!
d) Registračné preukazy hráčov, ktorí majú s mužstvom vysporiadané všetky záležitosti (dresy, štartovné) a v nasleujúcej sezóne nebudú zaregistrovaní na súpisku mužstva sa odovzdávajú !
e) Hráči, ktorí nemajú vysporiadané záležitosti so svojim predchádzajúcicm mužstvom (dres, štartovné), alebo vedením súťaže (disciplinárne pokuty) nebudú zaregistrovaní na súpisku nového mužstva na sezónu 2018/2019.
f) Vyplnenú súpisku mužstva v troch vyhotoveniach a štartovné za minimálne desiatich hráčov vyplatiť do 05.09.2018 !

8/ Turnaj o pohár primátorky mesta Zvolen 2018
a) Termín turnaja v stredu 29.08.2018 (Sviatok Výročia SNP)
b) Štartovné 20,- € / mužstvo
c) Prihlasovanie mužstiev a vyplácanie štartovného na turnaj
BarBar II.liga  

d) Počet prihlásených mužstiev k 15.08.2018: 3 mužstvá
e) Ukončenie prihlasovania
POSLEDNÝ TERMÍN v stredu 22.08.2018 o 18:30 na zasadnutí výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
f) Súpisky mužstiev na turnaji
Súpisky nie sú ombedzované súpiskami mužstiev na sezónu 2018/2019

9/ Zasadnutie výboru
Ďalšie zasadnutie výboru sa  uskutoční v stredu 22.08.2018 o 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozáčeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí. (Slovenský zväz záhradkárov). 

V prípade uzamknutého vchodu do budovi kontaktujte členov Výboru! 

spodok
c3jo design