hlavicka
obsah_hore


Zápis zo zasadnutia výboru
12.08.2018 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí výboru z 08.08.2018
 


pdf  Prezenčná listina zo zasadnutia výboru 08.08.2018

Body zasadnutia:

1/ Evidencia hráčov 
a) Odovzdávanie súpisiek mužstiev a vyplácanie štarovného 
za registrovaných hráčov na sezónu 2018/2019 : 
R-Pub Unionka II.liga 13 hráčov
Legionári III.liga 11 hráčov
Tornádo - Carmont II.liga 19 hráčov
Alcolégia II.liga 12 hráčov
     
b) Potvrdenie od zákonného zástupcu 
Predložené potvrdenie od zákonných zástupcov o štarte v súťaži SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen na vlastnú zodpovednosť pre hráča Nagy Patrik  [836] (Tornádo - Carmont)

2/ Disciplinárne konanie
 
a) Vyplácanie disciplinárnych pokút za ŽK z 02.06.2018 
Machava Dominik  [242] (-) - NEVYPLATENÉ

b) Nevyplatené disciplinárne pokuty 
Zoznam hráčov a mužstiev s nevyplatenými pokutami v odkaze LiMFu/Tresty

c) Pozastavená činnosť:
Disciplinárne tresty
Beňadik Michal [059] (Alcolégia)
Bielik Ladislav  [473] (-)
Machava Dominik  [242] (-)

3/ Návrhy a žiadosti
1) Začiatky stretnutí v rozpise súťaže
Návrh: Rovnomerné rozdelenie začiatkov stretnutí v rozpise súťaže pre všetky ligy
Vyhodnotenie: PRIJATÉ S ÚPRAVAMI 

2) Formát súťaže
Návrh: Formát súťaže SCHALLER FACILITY LIMFU v sezóne 2018/2019
Vyhodnotenie: PRIJATÉ 

4/ Formát súťaže SCHALLER FACILITY LIMFU v sezóne 2018/2019
a) Základná časť

I.liga
II.liga
III.liga
Počet účastníkov :
8
8
8
Počet kôl :
14
14
14
Formát :
2x s každým
2x s každým
2x s každým

b) Nadstavbová časť
Po skončení základnej časti sezóny 2017/2018 sa mužstvá rozdelia do skupiny O TITUL a O ZÁCHRANU v troch kolách, v ktorých sa stretnú jedenkrát každý s každým, pričom body zo základnej časti sa prenášajú! Mužstvá v skupine o záchranu skončia v konečnom poradí na na 5.-8. mieste aj v prípade, že by mali viac bodov ako mužstvá v skupine o titul.

O TITUL
O ZÁCHRANU
Účastníci :
1.-4. miesto
5.-8.miesto
Postup :
1.miesto (1)
Zostup :
8.miesto
Počet kôl :
3
3
Formát :
1x s každým
1x s každým

Poznámka:
(1)
Postup pre mužstvá II. a III.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen

5/ Harmonogram súťaže SCHALLER FACILITY LIMFU v sezóne 2018/2019
a) Všetky stretnutia SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen musia byť dohrané do začiatku domáceho stretnutia MFK Zvolen

Dátum
MFK Zvolen
 
08.09.2018
15:30
 
15.09.2018
-
 
22.09.2018
15:00
 
29.09.2018
(zápas vonku)
 
06.10.2018
14:30
 
13.10.2018
-
 
20.10.2018
14:00
 
27.10.2018
-
 
03.11.2018
-
 

Vyhodnotenie: Harmonogram súťaží SCHALLER FACILITY LIMFU v jarnej časti sezóny 20018/2019 bez obmedzenia zápasmi MFK Zvolen

b) Začiatky stretnutí v rozpise súťaže pre ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen

Začiatok stretnutia
Ihrisko 1
Ihrisko 2
08:00
II.liga
III.liga (2)
09:00
I.liga
I.liga
10:00
I.liga
I.liga
11:00
II.liga
III.liga
12:00
II.liga
III.liga
13:00
II.liga
III.liga

Poznámka:
(2)
Zápasy mužstva III.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen Falcon´s

6/ Rozpis SCHALLER FACILITY LIMFU sezóny 2018/2019
a) Rozpis 1.kola bude k dispozícii vedúcim mužstiev na zasadnutí výboru 22.08.2018 v tlačenej podobe a najnskôr 26.08.2018 na webovej stránke
b) Kompletný rozpis jesennej časti sezóny 2018/2019 najneskôr 05.09.2018

6/ Príspevok na rozhodcov na sezónu SCHALLER FACILITY LIMFU 2018/2019
a) Príspevok na rozhodcov je výške 2 € na zápas
b) Príspevok je potrebné vyplatiť najneskôr do 05.09.2018
c) Vyplácanie príspevkov na rozhodcov
R-Pub Unionka II.liga 34,- €
Alcolégia II.liga 34,- €
     
7/ Registrácia hráčov na súpisku mužstva v sezóne SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 2018/2019 
a) Do súťaže môžu byť zaregistrovaní hráči od 16 rokov (ročník narodenia 2002)
b) Hráči mladší ako 18 rokov musia výboru predložiť potvrdenie od zákonného zástupcu, o ich spôsobilosti a štarte na vlastné riziko.
c) Pri registrácii hráča je povinnosť predložiť platný registračný preukaz!
d) Registračné preukazy hráčov, ktorí majú s mužstvom vysporiadané všetky záležitosti (dresy, štartovné) a v nasleujúcej sezóne nebudú zaregistrovaní na súpisku mužstva sa odovzdávajú !
e) Hráči, ktorí nemajú vysporiadané záležitosti so svojim predchádzajúcicm mužstvom (dres, štartovné), alebo vedením súťaže (disciplinárne pokuty) nebudú zaregistrovaní na súpisku nového mužstva na sezónu 2018/2019.
f) Vyplnenú súpisku mužstva v troch vyhotoveniach a štartovné za minimálne desiatich hráčov vyplatiť do 05.09.2018 !

8/ Turnaj o pohár primátorky mesta Zvolen 2018
a) Termín turnaja
v stredu 29.08.2018 (Sviatok Výročia SNP)
b) Štartovné 20,- € / mužstvo
c) Ukončenie prihlasovania
v stredu 22.08.2018 o 18:30 na zasadnutí výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
d) Formát turnaja
Prerokovaný na zasadnutí výboru SCHALLER FACILITY LIMFU po ukončení prihlasovania 22.08.2017 po 18:30
e) Rozpis turnaja
Na zasadnutí výboru SCHALLER FACILITY LIMFU 22.08.2017 po 18:30
f) Súpisky mužstiev na turnaji
Súpisky nie sú ombedzované súpiskami mužstiev na sezónu 2018/2019

9/ Financie SCHALLER FACILITY LIMFU
a) Žiadosť mužstva L-Trade o preplatené náklady spojené s účasťou na Majstrovstvách Slovenska v malom futbale 2018 v Považskej Bystrici 
b) Prenájom miestnosti na zasadnutia výboru za 2.polrok 2017 vo výške 60,- € a 1.polrok 2018 vo výške 60,- € - VYPLATENÉ

10/ Zasadnutie výboru
Ďalšie zasadnutie výboru sa  uskutoční v stredu 15.08.2018 o 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozáčeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí. (Slovenský zväz záhradkárov). 

V prípade uzamknutého vchodu do budovi kontaktujte členov Výboru! 

spodok
c3jo design