hlavicka
obsah_hore


Zápis z predsezónnej členskej schôdze vedúcich mužstiev SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
04.08.2018 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na predsezónnej členskej schôdzi veúcich mužstiev SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 01.08.2018
 


pdf  Prezenčná listina zo zasadnutia výboru 01.08.2018

Body zasadnutia:

1/ Poďakovanie za spoluprácu generálnemu sponzorovi  
Poďakovanie Rolandovi Schallerovi zo Schaller facility s.r.o. za spoluprácu v sezóne 2017/2018 a podporu zvolenského malého futbalu aj v nasledujúcej sezóne 2018/2019.

2/ Disciplinárne konanie
 
a) Vyplácanie disciplinárnych pokút za ŽK z 02.06.2018 
Machava Dominik  [242] (L-Trade) - NEVYPLATENÉ

b) Vyplácanie disciplinárnych pokút za ČK z 02.06.2018 
Bielik Ladislav  [473] (Autotechna Stars) - VYPLATENÉ

c) Nevyplatené disciplinárne pokuty 
Zoznam hráčov a mužstiev s nevyplatenými pokutami v odkaze LiMFu/Tresty

d) Pozastavená činnosť:
Disciplinárne tresty
Beňadik Michal [059] (Alcolégia)
Bielik Ladislav  [473] (Autotechna Stars)
Machava Dominik  [242] (L-Trade)

3/ Návrhy a žiadosti
1) Nový člen výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
Návrh: Prijatie Miloša Dedoka za nového člena výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
Vyhodnotenie:  PRIJATÉ

2) Zmena doby oslabenia mužstva po vylúčení hráča v stretnutí
Návrh: Zmena doby oslabenia mužstva po vylúčení hráča v stretnutí v PRAVIDLE 15.2. bod 4 z 3 minút na 5 minút.
Vyhodnotenie: 
PRIJATÉ VÝBOROM

3) Začiatok sezóny SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 2018/2019
Návrh: Termín 1.kola sezóny 2018/2019 v sobotu 01.09.2018
Pozmeňujúci návrh: Termín 1.kola sezóny 2018/2019 v sobotu 08.09.2018
Vyhodnotenie:  PRIJATÉ VÝBOROM
Odôvodnenie: Začiatok súťaže posunutý vzhľadom na konanie leteckých dní SIAF Sliač v termíne 01.-02.09.2018

4) Termín Turnaja o pohár primátorky mesta Zvolen 2018
Návrh: Termín turnaja o pohár primátorky mesta Zvolen v stredu 29.08.2018
Vyhodnotenie:  PRIJATÉ VÝBOROM

5) Termín a miesto konania Zimného turnaja 2018
Návrh: Miesto konania Zimného turnaja 2018 športová hala Badín. Termíny k dispozícii 01.12.2018 a 15.12.2018.
Vyhodnotenie: PRIJATÉ VÝBOROM

6) Odloženie zápasov účastníkov EMF Seniors Champions League 40+
Návrh: Odloženie zápasov mužstiev, ktorých hráči sa zúčastnia EMF Seniors Champions League 40+ 08.09.2018 v Slovinsku. 
Vyhodnotenie: 
NEPREROKOVANÉ V RIEŠENÍ 

7) Implementovanie výsledkovej databázy FUTBALITO
Návrh: Výsledkový servis v plnej verzii vďaka Slovenskému zväzu malého futbalu bezplatne cez databázu FUTBALITO
Vyhodnotenie:  PRIJATÉ VÝBOROM
Poznámka: Boris Korim nápomocný pri prechode do výsledkovej databázy FUTBALITO

8) Začiatky stretnutí v rozpise súťaže
Návrh: Rovnomerné rozdelenie začiatkov stretnutí v rozpise súťaže pre všetky ligy
Vyhodnotenie:  V RIEŠENÍ

9) Žiadosť mužstva Falcons o prispôsobenie začiatkov ligových stretnutí
Návrh: Mužstvo Falcon´s (III.liga SCHALLER FACILITY LIMFU) predložilo žiadosť o odohratie ligových stretnutí so začiatkom o 8:00.
Vyhodnotenie: 
VYHOVUJE SA 
Upresnenie:
Rozpis stretnutí bude prispôsobený vzhľadom na žiadosť mužstva Falcons.

10) Ocenenie za spoluprácu primátorovi/ke pri organizovaní turnaja
Návrh: Odovzdanie pamätnej plakety/ceny/diplomu po každom turnaji o pohár primátora/ky mesta Zvolen ako poďakovanie za spoluprácu pri organizovaní.
Vyhodnotenie: 
PRIJÍMA SA 

11) Vytvorenie disciplinárnej komisie
Návrh: Vytvorenie samotatnej disciplinárnej komisie zloženú z členov, ktorí nie sú zainteresovaní v niektorom z mužstiev.
Vyhodnotenie:  V RIEŠENÍ  
Poznámka: V súčastnosti rozhodujú o disciplinárnych prehreškoch členovia výboru

3/ Názvy mužstiev
a) Mužstvo Munaro United (II.liga SCHALLER FACILITY LIMFU) bude od sezóny 2018/2019 pôsobiť pod názvom  futbalito, do skončenia jarnej časti pod názvom Mun futbalito.
b) Mužstvo Tornádo (II.liga SCHALLER FACILITY LIMFU) bude od sezóny 2018/2019 pôsobiť pod názvom  Tornádo - Carmont

4/ Prihlasovanie mužstiev na sezónu SCHALLER FACILITY LIMFU 2018/2019
Prihlásené mužstvo na sezónu SCHALLER FACILITY LIMFU 2018/2019:
L-Trade I.liga  
Oranjes I.liga  
Remos I.liga  
Euroteam I.liga  
Xanto team I.liga  
Detroit I.liga  
FC Mariáš I.liga  
BarBar II.liga  
Alcolégia II.liga  
Futbalito II.liga  
Lokomotýv 99 II.liga  
Tornádo - Carmont II.liga  
R-Pub Unionka II.liga  
Pivkári II.liga  
Stars II.liga  
Legionári III.liga  
Piánko III.liga  
Shadows III.liga  
Torro - Koliba III.liga  
Autotechna Stars III.liga  
Falcon´s III.liga  
Fine III.liga  
Paralympiacos III.liga  

I.liga II.liga III.liga
1. L-Trade 1. BarBar 1. Legionári
2. Oranjes   2.
Alcolégia
  2.
Piánko
3. Remos   3. Futbalito   3.
Shadows
4. Euroteam   4. Lokomotýv 99   4.
Torro - Koliba
5. Xanto team   5. Tornádo - Carmont   5.
Autotechna Stars
6. Detroit   6.
R-Pub Unionka
  6.
Falcon´s
7. FC Mariáš   7.
Pivkári
  7.
Fine
8.
Demitrans
  8.
Stars
  8.
Paralympiacos

Poznámka:
  postup oproti sezóne 2017/2018
  zostup oproti sezóne 2017/2018
  NOVÁČIK v sezóne 2018/2019
 
Celkový počet prihlásených mužstiev k 01.08.2018 : 24

5/ Formát súťaže SCHALLER FACILITY LIMFU v sezóne 2018/2019

Návrh
a) Základná časť

I.liga
II.liga
III.liga
Počet účastníkov :
8
8
8
Počet kôl :
14
14
14
Formát :
2x s každým
2x s každým
2x s každým

b) Nadstavbová časť
Po skončení základnej časti sezóny 2017/2018 sa mužstvá rozdelia do skupiny O TITUL a O ZÁCHRANU v troch kolách, v ktorých sa stretnú jedenkrát každý s každým, pričom body zo základnej časti sa prenášajú!

O TITUL
O ZÁCHRANU
Účastníci :
1.-4. miesto
5.-8.miesto
Postup :
1.miesto (1)
Zostup :
8.miesto
Počet kôl :
3
3
Formát :
1x s každým
1x s každým

Poznámka:
(1)
Postup pre mužstvá II. a III.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen

Vyhodnotenie:  V RIEŠENÍ  

6/ Harmonogram súťaže SCHALLER FACILITY LIMFU v sezóne 2018/2019
Všetky stretnutia SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen musia byť dohrané do začiatku domáceho stretnutia MFK Zvolen

7/ Príspevok na rozhodcov na sezónu SCHALLER FACILITY LIMFU 2018/2019
a) Príspevok na rozhodcov je výške 2 € na zápas
b) Príspevok je potrebné vyplatiť najneskôr do 05.09.2018

8/ Registrácia hráčov na súpisku mužstva v sezóne SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 2018/2019 
a) Do súťaže môžu byť zaregistrovaní hráči od 16 rokov (ročník narodenia 2002)
b) Hráči mladší ako 18 rokov musia výboru predložiť potvrdenie od zákonného zástupcu, o ich spôsobilosti a štarte na vlastné riziko.
c) Pri registrácii hráča je povinnosť predložiť platný registračný preukaz!
d) Registračné preukazy hráčov, ktorí majú s mužstvom vysporiadané všetky záležitosti (dresy, štartovné) a v nasleujúcej sezóne nebudú zaregistrovaní na súpisku mužstva sa odovzdávajú !
e) Hráči, ktorí nemajú vysporiadané záležitosti so svojim predchádzajúcicm mužstvom (dres, štartovné), alebo vedením súťaže (disciplinárne pokuty) nebudú zaregistrovaní na súpisku nového mužstva na sezónu 2018/2019.
f) Vyplnenú súpisku mužstva v troch vyhotoveniach a štartovné za minimálne desiatich hráčov vyplatiť do 05.09.2018 !

9/ Turnaj o pohár primátorky mesta Zvolen 2018
a) Termín turnaja
Streda 29.08.2018 (Výročie SNP)
 
b) Prihlasovanie mužstiev a vyplácanie štartovného na turnaj
Demitrans I.liga  
Tornádo - Carmont II.liga  

   
c) Nasadenie pred žrebom skupín turnaja 

1) Prvé štyri mužstvá z predchádzajúceho ročníka podľa umiestnenia
2) Ďalšie poradie podľa umiestnenia mužstiev v sezóne SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 2017/2018 
 
Por.
Názov mužstva
Umiestnenie
1.
Oranjes
1.miesto 2017
2.
Euroteam
2.miesto 2017
3.
L-Trade
3.miesto 2017
4.
Detroit
4.miesto 2017
5.
Remos
3.miesto I.liga
6.
Xanto team
5.miesto I.liga
7.
FC Mariáš
7.miesto I.liga
8.
BarBar
8.miesto I.liga
9.
Demitrans
1.miesto II.liga
10.
Alcolégia
2.miesto II.liga
11.
Futbalito
3.miesto II.liga
12.
Lokomotýv 99
4.miesto II.liga
13.
Tornádo - Carmont
5.miesto II.liga
14.
R-Pub Unionka
6.miesto II.liga
15.
Pivkári
7.miesto II.liga
16.
Legionári
8.miesto II.liga
17.
Stars
1.miesto III.liga
18.
Piánko
2.miesto III.liga
19.
Shadows
3.miesto III.liga
20.
Torro - Koliba
4.miesto III.liga
21.
Autotechna Stars
5.miesto III.liga
22.
Falcon´s
6.miesto III.liga
23.
Fine
Nováčik
24.
Paralympiacos
Nováčik

c) Formát turnaja
Prerokovaný na zasadnutí výboru SCHALLER FACILITY LIMFU 22.08.2017 s ďalšími návrhymi resp. úpravami
d) Súpisky mužstiev na turnaji
Súpisky nie sú ombedzované súpiskami mužstiev na sezónu 2018/2019

10/ Zimný turnaj SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 2018
a) Miesto konania turnaja
Športová hala Badín
b) Formát turnaja

Kvalifikačný turnaj 
Dátum:
Sobota 01.12.2018  od 8:00
Účastníci: Mužstvá II. a III. ligy SCHALLER FACILITY LIMFU
v sezóne 2018/2019
Postup: Podľa počtu prihlásených mužstiev do hlavného turnaja

c) Hlavný turnaj 
Dátum:
Sobota 15.12.2018  od 8:00   
Účastníci: Mužstvá I. ligy SCHALLER FACILITY LIMFU
v sezóne 2018/2019 (maximálne 8) 
+ Futbalito (4.miesto 2017)
+ kvalifikované mužstvá (minimálne 3)
   
Počet účastníkov: 12 mužstiev
   
Formát: 3 skupiny po 4 mužstvá + vyraďovacia časť
Postupujúci 
do vyraďovacej časti:
Mužstvá na 1.-2. mieste postup do štvrťfinále 
+ 2 najlepšie mužstvá z 3.miesta
   
Ocenenia : Víťaz miestenka na Winter cup 2019
1.-3. miesto trofeje
najlepší strelec turnaja
najlepší brankár turnaja
najlepší hráč turnaja

11/ Zasadnutie výboru
Ďalšie zasadnutie výboru sa  uskutoční v stredu 08.08.2018 o 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozáčeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí. (Slovenský zväz záhradkárov). 

V prípade uzamknutého vchodu do budovi kontaktujte členov výboru! 

spodok
c3jo design