hlavicka
obsah_hore


Zápis zo zasadnutia výboru
28.07.2018 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí výboru z 25.07.2018
 


pdf  Prezenčná listina zo zasadnutia výboru 25.07.2018

Body zasadnutia:

1/ Disciplinárne konanie 
a) Vyplácanie disciplinárnych pokút za ŽK z 02.06.2018 
Machava Dominik  [242] (L-Trade) - NEVYPLATENÉ

b) Vyplácanie disciplinárnych pokút za ČK z 02.06.2018 
Bielik Ladislav  [473] (Autotechna Stars) - NEVYPLATENÉ

c) Prerokovaní hráči
Bielik Ladislav  [473] (Autotechna Stars) ČK z 16.kola III.ligy (02.06.2018)
HNS hrubá urážka rozhodcu
STOP 3 stretnutia  s možnostou odpustenia tretiny trestu 
Poznámka: Trest v platnosti až po uhradení disciplinárnej pokuty za udelenú červenú kartu.

d) Poriadkové pokuty 
Kompenzačný poplatok lopty zn. Adidas Telstar 18 Official World Cup Match veľkosť č.5 stratenej počas stretnutia 17.kola I.ligy (02.06.2018) FC Mariáš  - BarBar vo výške 10 € musia mužstvá BarBar a FC Mariáš rovným dielom uhradiť do začiatku sezóny 2018/2019
Odôvodnenie: Výška kompenzačného poplatku určená vzhľadom na počet odohratých stretnutí a prejavenú iniciatívu oboch mužstiev o nájdenie stratenej lopty.

e) Námietky
Vedúci mužstva Demitrans podal námietku na neoprávnený štart hráča #4 Beňadik (Alcolégia) v stretnutí 17.kola II.ligy (02.06.2018) Demitrans - Alcolégia.
Vyhodnotenie: ZAMIETA SA

Odôvodnenie:Na súpiske mužstva Alcolégia v sezóne 2017/2018 boli evidovaní Beňadik Ján [300] a Beňadik Michal [059], ktorý bol počas zápasu 17.kola II.ligy (02.06.2018) v treste. Po predložení zápisov v predchádzajúcich zápasov mužstva Alcolégia bolo zrejmé, že na zápise o stretnutí 17.kola II.ligy (02.06.2018) Demitrans - Alcolégia nebol uvedený hráč v treste.

f) Nevyplatené disciplinárne pokuty 
Zoznam hráčov a mužstiev s nevyplatenými pokutami v odkaze LiMFu/Tresty

g) Pozastavená činnosť:
Disciplinárne tresty
Beňadik Michal [059] (Alcolégia)
Bielik Ladislav  [473] (Autotechna Stars)
Machava Dominik  [242] (L-Trade)

2/ Návrhy a žiadosti
1) Poriadková pokuta za nedostatočne vypísaný zápis o stretnutí 
Návrh: Vedúci mužstiev sú povinní na zápisoch o stretnutiach označiť všetkých hráčov, ktorí zasiahnu do stretnutia správnym číslom dresu. Hráčov s rovnakým priezviskom  aspoň začiatočným písmenom krstného mena. V prípade nedostatočne vypísaného zápisu o stretnutí bude udelená poriadková pokuta vo výške 1 €.
Vyhodnotenie:  PRIJATÉ 

2) Zmena doby oslabenia mužstva po vylúčení hráča v stretnutí
Návrh: Zmena doby oslabenia mužstva po vylúčení hráča v stretnutí v PRAVIDLE 15.2. bod 4 z 3 minút na 5 minút.
Vyhodnotenie: 
V RIEŠENÍ

3) Prihlásenie nového mužstva do I.ligy SCHALLER FACILITY Zvolen
Návrh: Možnosť prihlásenia nového mužstva do najvyššej súťaže ligy malého futbalu SCHALLER FACILITY Zvolen.
Vyhodnotenie: ZAMIETNUTÉ 

4) Začiatok sezóny SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 2018/2019
Návrh: Termín 1.kola sezóny 2018/2019 v sobotu 01.09.2018
Vyhodnotenie:  V RIEŠENÍ

5) Termín Turnaja o pohár primátorky mesta Zvolen 2018
Návrh: Termín turnaja o pohár primátorky mesta Zvolen v stredu 29.08.2018
Vyhodnotenie:  V RIEŠENÍ

6) Termín a miesto konania Zimného turnaja 2018
Návrh: Miesto konania Zimného turnaja 2018 športová hala Badín. Termíny k dispozícii 01.12.2018, 08.12.2018 a 15.12.2018.
Vyhodnotenie:  V RIEŠENÍ

7) Odloženie zápasov účastníkov EMF Seniors Champions League 40+
Návrh: Odloženie zápasov mužstiev, ktorých hráči sa zúčastnia EMF Seniors Champions League 40+ 08.09.2018 v Slovinsku. 
Vyhodnotenie: 
V RIEŠENÍ 

8) Implementovanie výsledkovej databázy FUTBALITO
Návrh: Výsledkový servis v plnej verzii vďaka Slovenskému zväzu malého futbalu bezplatne cez databázu FUTBALITO
Vyhodnotenie:  V RIEŠENÍ 
Poznámka: Povinnosť každého hráča registrovať sa do databázy.

3/ Prihlasovanie mužstiev na sezónu SCHALLER FACILITY LIMFU 2018/2019
Prihlásené mužstvo na sezónu SCHALLER FACILITY LIMFU 2018/2019:
Demitrans I.liga  
     

I.liga II.liga III.liga
 
Demitrans
           

Poznámka:
  postup oproti sezóne 2017/2018
  zostup oproti sezóne 2017/2018
  NOVÁČIK v sezóne 2018/2019
 
Celkový počet prihlásených mužstiev k 25.07.2018 : 1

4/ Formát súťaže SCHALLER FACILITY LIMFU v sezóne 2018/2019
Formát súťaže SCHALLER FACILITY LIMFU bude prerokovaný 01.08.2018 po ukončení prihlasovania mužstiev! 

5/ Harmonogram súťaže SCHALLER FACILITY LIMFU v sezóne 2018/2019

Harmonogram ligových stretnutí bude určený po po ukončení prihlasovania mužstiev. V štádiu zisťovania možnosť odohrania súťaže bez obmedzenia zápasmi MFK Zvolen.

6/ Štartovné v sezóne SCHALLER FACILITY LIMFU 2018/2019
Štartovné pre registrovaných hráčov zostáva nezmenené vo výške 20 € pre hráča na celú sezónu.

7/ Príspevok na rozhodcov na sezónu SCHALLER FACILITY LIMFU 2018/2019
Príspevok na rozhodcov zostáva nezmenený vo výške 2 € na zápas.

8/ Reprezentačné sústredenie pred Majstrovstvami Európy v Kyjeve 2018
Posledné sústredenie reprezentácie Slovenska v malom futbale pred ME 2018 sa uskutoční v dňoch 03.-05.08.2018 vo Zvolene aj za účasti vedenia Slovenského zväzu malého futbalu.

9/ Členská schôdza vedúcich mužstiev SCHALLER FACILITY LIMFU 
a) Členská schôdza sa uskutoční v stredu 01.08.2018 o 18:00 v budove Domu Služieb na 3. poschodí, Ulica Kozačeka 11, Zvolen
b) ÚČASŤ NUTNÁ všetkých vedúcich alebo zástupcov mužstiev, ktoré sa zúčastnia sezóny 2018/2019
c) Program :

1) Prihlasovanie mužstiev na sezónu SCHALLER FACILITY LIMFU 2018/2019
a) Zápisné na sezónu je 100 € za mužstvo
Zápisné je považované ako záloha za štartovné pre hráčov na súpiske mužstva a bude odpočítané pri registrácii hráčov na sezónu 2018/2019.
b) Posledný termín na prihlásenie mužstva !!!
c) V prípade neprihlásenia a neuhradenia zápisného nebude mužstvu umožnený štart v sezóne 2018/2019
2) Harmonogram a formát ligy v sezóne 2018/2019 
3) Návrhy a diskusia 
4) Prihlasovanie na Turnaj o pohár primátorky mesta Zvolen 2018

* Registrácia hráčov až od 08.08.2018


spodok
c3jo design