hlavicka
obsah_hore


Zápis zo zasadnutia výboru
31.05.2018 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí výboru z 30.05.2018
 


pdf  Prezenčná listina zo zasadnutia výboru 30.05.2018

Body zasadnutia:

1/ Vložené kolo III.ligy v sezóne 2017/2018 
a) V sobotu 26.05.2018 sa odohrali tretie vzájomné zápasy mutžstiev III.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen.  Liga pokračuje zápasmi vloženého kola.
b) Podľa prijatého uznesenia z 23.08.2017 bod 3/ písm. a) sa mužstva vo vloženom kole stretnú podľa umiestnenia po 15.kole III.ligy nasledovne.

Stars (1.miesto) - Piánko (2.miesto)
Shadows (3.miesto) - Autotechna Stars (4.miesto)
Torro-Koliba (5.miesto) - Falcon´s (6.miesto)

c) Body získané vo vloženom kole sa mužstvám započítavajú do celkového poradia. 
d) Individuálne záznamy hráčov (góly,karty) sa hráčom započítavajú do celosezónnych štatistík.
e) Termín vloženého kola je  v sobotu 02.06.2018.
f) Rozpis zápasov vloženého kola je v časti Rozpis / Výsledky III.ligy.

2/ Evidencia hráčov 
Registrácia a prihlasovanie hráčov na súpisku 2017/2018:  
Šimšík Michal [577] (Xanto team), Bordun Andryi  [281], Kalutskyi Oleg  [281] (obaja Euroteam)

3/ Disciplinárne konanie 
a) Vyplácanie disciplinárnych pokút za ŽK z 26.05.2018 
Selecký Slavomír  [697] (Demitrans) - VYPLATENÉ

b) Vyplácanie disciplinárnych pokút zo sezóny 2016/2017 
Bordun Andryi  [281]  - VYPLATENÉ

c) Nevyplatené disciplinárne pokuty 
Zoznam neregistrovaných hráčov s nevyplatenými pokutami v odkaze LiMFu/Tresty

d) Pozastavená činnosť:
Disciplinárne tresty
Beňadik Michal [059] (Alcolégia)

4/ Delegačná listina rozhodcov 
Delegačná listina rozhodcov na stretnutia SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 02.06.2018 LiMFu/Rozhodcovia.

5/ Stretnutie výberov hráčov nad 60 rokov 
Vyhodnotenie turnaja

6/ Financie 
Vyplácanie odmien rozhodcom

7/ Ukončenie sezóny 2017/2018 
Ukončenie sezóny 2017/2018 s následným vyhodnotením a odovzdaním trofejí najúspešnejším mužstvám všetkých troch líg sa uskutoční v sobotu 02.06.2018 o 14:20 v priestoroch ihriska s umelou trávou MFK Zvolen.

8/ Zasadnutie výboru
Ďalšie zasadnutie výboru sa  uskutoční v stredu 06.06.2018 o 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozáčeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí. (Slovenský zväz záhradkárov). 

V prípade uzamknutého vchodu do budovi kontaktujte členov výboru! 

spodok
c3jo design