hlavicka
obsah_hore


Zápis zo zasadnutia výboru
24.05.2018 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí výboru z 23.05.2018
 


pdf  Prezenčná listina zo zasadnutia výboru 23.05.2018

Body zasadnutia:

1/ Evidencia hráčov 
a) Registrácia a prihlasovanie hráčov na súpisku 2017/2018:  
Sudimák Jakub [832] (Oranjes), Paľov Adrián  [716] (Demitrans)

b) Vyradenie hráčov zo súpisky 2017/2018:
Bartoš Erik  [716] (Demitrans)

2/ Disciplinárne konanie 
a) Vyplácanie disciplinárnych pokút za ŽK z 05.05.2018 
Snopko Lukáš  [274] (Remos) - VYPLATENÉ

b) Prerokovaní hráči 
Hradňanský Marián  [344] (Oranjes)
ČK z 15.kola I.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 19.05.2018
2xŽK v stretnutí 
STOP 1 stretnutie  bez možnosti odpustenia trestu 

Bernát Viktor  [098] (Alcolégia)
ČK z 15.kola I.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 19.05.2018
2xŽK v stretnutí 
STOP 1 stretnutie bez možnosti odpustenia trestu 

Beňadik Michal  [059] (Alcolégia)
ČK z 15.kola I.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 19.05.2018
Hrubá urážka rozhodcu
STOP 3 stretnutia bez možnosti odpustenia trestu 

Solovič Igor  [151] (Munaro United)
ČK z 15.kola I.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 19.05.2018
Zastavenie súpera v gólovej šanci
STOP 1 stretnutie bez možnosti odpustenia trestu 

c) Pozastavená činnosť:
Disciplinárne tresty
Hradňanský Marián  [344] (Oranjes)
Bernát Viktor [098] (Alcolégia)
Beňadik Michal [059] (Alcolégia)
Solovič Igor  [151] (Munaro United)

3/ Návrhy a žiadosti predložené výboru 
1) Žiadosť o odpustenie disciplinárneho trestu 
Zástupca mužstva Oranjes predložil žiadosť o odpustenie discipinárneho trestu pre hráča  Hradňanský Marián  [344] (Oranjes). 
Vyhodnotenie:  NEVYHOVUJE SA 
Odôvodnenie: Žiadosti sa nevyhovuje vzhľadom k neprítomnosti zástupcu mužstva Oranjes a neuhradenia rokovacieho poplatku.

4/ Delegačná listina rozhodcov 
Delegačná listina rozhodcov na stretnutia SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 26.05.2018 LiMFu/Rozhodcovia.

5/ Majstrovstvá Slovenska v malom futbale 2018 
a) Majstrovstvá Slovenska v malom futbale 2018 sa uskutočnia 23.-24.6.2017 v Považskej Bystrici 
b) Výbor SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen prerozdelenie miesteniek :
1 - Majster SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 2017/2018
2 - Vicemajster SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 2017/2018
3 - Mužstvo na 3.mieste v I.lige SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 2017/2018
4 - Mužstvo na 4.mieste v I.lige SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 2017/2018

c) Mužstvá, ktorým boli pridelené miestenky potvrdia svoju účasť zaplatením štartovného priamo na účet SZMF najneskôr do 11.06.2018! Informácie ohľadom platby na zasadnutí výboru.
d) Všetci ďalší účastníci SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen, ktorí majú záujem o miestenky na Majstrovstvá Slovenska musia svoj záujem nahlásiť najneskôr do 26.05.2018!
e) Výbor SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen následne požiada VV SZMF v prípade záujmu o pridelenie ďalších miesteniek.

6/ Stretnutie výberov hráčov nad 60 rokov 
Stretnutie hráčov ročník narodenia 1958 a starší sa uskutoční v sobotu 26.05.2018 od 14:00. Viac informácií čoskoro. 

7/ Zvolenské Športové Korzo 
Zástupcovia SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen sa vrámci prezentácie malého futbalu zúčastnia podujatia v nedeľu 17.06.2017 od 17:00 do 20:00 na Námestí SNP vo Zvolene.

8/ Financie 
Vyhodnotenie rozpočtu do konca sezóny 2017/2018

9/ Zákon o ochrane osobných údajov od 25.5.2018 
Diskusia

10/ Zasadnutie výboru
Ďalšie zasadnutie výboru sa  uskutoční v stredu 23.05.2018 o 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozáčeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí. (Slovenský zväz záhradkárov). 

V prípade uzamknutého vchodu do budovi kontaktujte členov výboru! 

spodok
c3jo design