hlavicka
obsah_hore


Zápis zo zasadnutia výboru
11.05.2018 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí výboru z 09.05.2018
 


pdf  Prezenčná listina zo zasadnutia výboru 09.05.2018

Body zasadnutia:

1/ Disciplinárne konanie 
a) Vyplácanie disciplinárnych pokút za ŽK z 05.05.2018
Koska Peter  [389] (Xanto team) - NEVYPLATENÉ

b) Námietky
Prerokovanie námietky mužstva Remos na nesprávne udelenú ŽK hráčovi Sopko Lukáš  [274] (Remos) v stretnutí 12.kola I.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen Oranjes - Remos z 28.04.2018 vedené rozhodcom Petrom Hanesom .
Rokovací poplatok 10,- € - UHRADENÝ
Disciplinárna komisia uznala námietku a rokovací poplatok bol VRÁTENÝ.

b) Prerokovaní hráči
Zajac Július  [245] (L-Trade)
ŽK z 13.kola I.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 05.05.2018
4xŽK v sezóne 2017/2018
STOP 1 zápas bez možnosti odpustenia trestu 

Sopko Lukáš  [274] (Remos)
ŽK z 12.kola I.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 28.04.2018
ANULUJE SA

c) Pozastavená činnosť:  
Disciplinárne tresty 
Zajac Július  [245] (L-Trade)

Nevyplatené disciplinárne pokuty
Koska Peter  [389] (Xanto team)

2/ Evidencia hráčov 
a) Registrácia a prihlasovanie hráčov na súpisku 2017/2018:  
Sylvestr Filip [830] (Oranjes)

b) Zmena v evidencii ŽK v sezóne 2017/2018
Oprava zápisu ŽK v zápase 12.kola I.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 28.04.2018 medzi mužstvami Oranjes - Remos. 
ŽK Sopko Lukáš  [274] (Remos) - ANULUJE SA

3/ Financie
Vyplácanie odmien rozhodcom

4/ Delegačná listina rozhodcov 

Delegačná listina rozhodcov na stretnutia SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 12.05.2018 LiMFu/Rozhodcovia.

5/ Zasadnutie výboru
Ďalšie zasadnutie výboru sa  uskutoční v stredu 16.05.2018 o 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozáčeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí. (Slovenský zväz záhradkárov). 

V prípade uzamknutého vchodu do budovi kontaktujte členov výboru! 

spodok
c3jo design