hlavicka
obsah_hore


Zápis zo zasadnutia výboru
03.05.2018 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí výboru z 02.05.2018
 


pdf  Prezenčná listina zo zasadnutia výboru 02.05.2018

Body zasadnutia:

1/ Evidencia hráčov 
a) Registrácia a prihlasovanie hráčov na súpisku 2017/2018:  
Marunčiak Marián  [829] (Falcon´s)

2/ Disciplinárne konanie 
a) Vyplácanie disciplinárnych pokút za ŽK z 28.04.2018
Sopko Lukáš  [274] (Remos) - VYPLATENÉ
Matúš Andrej  [405] (Xanto team) - VYPLATENÉ
Drieňovský Marek  [417] (Demitrans) - VYPLATENÉ

3/ Financie
Vyplácanie odmien rozhodcom

4/ Delegačná listina rozhodcov 
Delegačná listina rozhodcov na stretnutia SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 05.05.2018 LiMFu/Rozhodcovia.

5/ Zasadnutie výboru
Ďalšie zasadnutie výboru sa  uskutoční v stredu 09.05.2018 o 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozáčeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí. (Slovenský zväz záhradkárov). 

V prípade uzamknutého vchodu do budovi kontaktujte členov výboru! 

spodok
c3jo design