hlavicka
obsah_hore


Zápis zo zasadnutia výboru
19.04.2018 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí výboru z 18.04.2018
 


pdf  Prezenčná listina zo zasadnutia výboru 18.04.2018

Body zasadnutia:

1/ Evidencia hráčov 
a) Registrácia a prihlasovanie hráčov na súpisku 2017/2018:  
Rončák Andrej  [825] (FC Mariáš) ,
Moťovský Juraj  [826], Mikuška Viktor  [827] (obaja Pivkári) ,

b) Vyradenie hráčov zo súpisky 2017/2018:
Žifčák Radek  [128] (FC Mariáš) ,
Slosiarik Vladimír  [180], Urbaník Tomáš  [337] (obaja Pivkári) ,

2/ Disciplinárne konanie 
a) Vyplácanie disciplinárnych pokút za ŽK a ČK z 14.04.2018 
Kováč Pavol  [349] (Xanto team) - VYPLATENÉ

b) Vyplácanie disciplinárnych pokút za ŽK z 14.04.2018
Bariak Marian [689] (Remos) - VYPLATENÉ

c) Námietky
Prerokovanie námietky mužstva Xanto team zo stretnutia 10.kola I.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen Xanto team - Remos z 14.04.2018 vedené rozhodcom Petrom Plavcom zapísanej v zápise o stretnutí.
Rokovací poplatok 10,- € - UHRADENÝ

Rozhodca Peter Plavec podal vyjadrenie k námietke.
Disciplinárna komisia čiastočne uznala námietku a rokovací poplatok bol VRÁTENÝ.

d) Prerokovaní hráči 
Kováč Pavol  [349] (Xanto team)
ČK z 10.kola I.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 14.04.2018
2xŽK v stretnutí 
BEZ ZASTAVENIA ČINNOSTI 
Odôvodnenie: Hráč bol zo stretnutia vylúčení po dvoch ŽK za nešportové správanie bez nevhodnej reakcie na udelené napomínania. Dispciplinárna komisia rozhodla, že vzhľadom na povahu priestupkov a na základe predloženej žiadosti (bod 3 číslo 2 tohto zápisu) upúšťa od zastavenia činnosti. Pri prípadnom ďalšom disciplinárnom riešení bude trest hráčovi o odpustenú časť navýšený.

Kuchár Ján  [356] (Torro-Koliba)
ČK z 9.kola III.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 14.04.2018
2xŽK v stretnutí 
STOP 1 zápas bez možnosti odpustenia trestu 
Odôvodnenie: Hráč bol zo stretnutia vylúčení po dvoch ŽK za nešportové správanie a hrubé nadávanie rozhodcovi. Odpustenie trestu v podobe zastavenia činnosti nie je možé.

e) Pozastavená činnosť 
Nedoložené potvrdenie od zákonných zástupcov 
Holic Adrián  [814] (Piánko),

Disciplinárne tresty 
Kuchár Ján  [356] (Torro-Koliba) ,

3/ Návrhy a žiadosti predložené výboru 
1) Žiadosť o odloženie stretnutia
Žiadosť o odloženie stretnutia 12.kola I.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen v termíne 28.04.2018 medzi mužstvami Oranjes - Remos.
Vyhodnotenie:  V RIEŠENÍ  

2) Žiadosť o odpustenie disciplinárneho trestu
Zástupca mužstva Xanto team predložil žiadosť o odpustenie discipinárneho trestu pre hráča  Kováč Pavol  [349] (Xanto team).
Vyhodnotenie:  VYHOVUJE SA 

4/ Valné zhromaždenie SZMF 
Valné zhromaždenie SZMF sa uskutoční v utorok 01.05.2018 vo Zvolene. SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen bude zastupovať prezident Ondrej Lameš.

5/ Reprezentačný kemp SZMF
Reprezenatčný kemp sa uskutoční v pondelok 30.04.2018 od 18:30 a v utorok 01.05.2018 od 9:00 vo Zvolene.

Nominovaní hráči SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen:
Höger Lukáš [234], Lacko Tomáš [236] (obaja L-Trade), Vaculčiak Ján [230], Moravčík Ladislav [710] (obaja Detroit), Bobor Vladimír [331], Roziak Lukáš [327], Valach Erik [109] (všetci Remos)

6/ Majstrovstvá Slovenska v malom futbale 2018 
a) Majstrovstvá Slovenska v malom futbale 2018 sa uskutočnia 23.-24.6.2017 v Považskej Bystrici
b) SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen pridelené 3 miestenky
c) Účastníci Majstrovstviev Slovenska v malom futbale 2018 zo SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen:
Majster SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 2017/2018
Vicemajster SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 2017/2018
Mužstvo na 3.mieste v I.lige SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 2017/2018

7/ Stretnutie výberov hráčov nad 60 rokov 
Stretnutie hráčov ročník narodenia 1958 a starší sa uskutoční v sobotu 26.05.2018 od 14:00. Viac informácií čoskoro. 

8/ Turnaj SCHALLER FACILITY U15 pre hráčov do 15 rokov 
a) Turnaj hráčov ročník narodenia 2003 a mladší sa uskutoční vo štvrtok 31.05.2018 od 09:00.
b) Predsedom organizačného výboru turnaja Ján Račko
c) Finančne turnaj zastreší Schaller Facility s.r.o.

9/ Financie
Preplatené náklady spojené s účasťou na Winter cupe 2018 v Korni víťazovi XXX.ročníka Zimného turnaja mužstvu Detroit.

10/ Delegačná listina rozhodcov 
Delegačná listina rozhodcov na stretnutia SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 21.04.2018 LiMFu/Rozhodcovia.

11/ Zasadnutie výboru
Ďalšie zasadnutie výboru sa  uskutoční v stredu 25. apríla 2018 o 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozáčeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí. (Slovenský zväz záhradkárov). 

V prípade uzamknutého vchodu do budovi kontaktujte členov výboru! 

spodok
c3jo design