hlavicka
obsah_hore


Zápis zo zasadnutia výboru
12.04.2018 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí výboru z 11.04.2018
 


pdf  Prezenčná listina zo zasadnutia výboru 11.04.2018

Body zasadnutia:

1/ Evidencia hráčov 
a) Registrácia a prihlasovanie hráčov na súpisku 2017/2018:  
Danko Miroslav  [288] (Euroteam),
Duľa Vladimír  [824] (Tornádo),
Uhliar Ján  [823] (Falcon´s),
Čatajský Andrej  [822] (FC Mariáš) ,
Almásy Matej  [821] (BarBar) ,
Soták Peter  [820] (R-Pub Unionka)

b) Vyradenie hráčov zo súpisky 2017/2018:
Zima Richard  [707] (Euroteam) ,
Muráň Miroslav  [135] (FC Mariáš) ,
Kurek Ľubomír  [018] (R-Pub Unionka)

c) Oprava strelcov gólov 
Oprava strelcov gólov mužstva Stars v stretnutí 8.kola III.ligy z 07.04.2018 medzi mužstvam Shadows - Stars  vedený rozhodcom Lukášom Roziakom
pôvodný zápis: Halaj Miloš  [049] (1 gól)
opravený zápis: Ištván Ondrej  [053] (1 gól) 
OPRAVENÉ 

2/ Disciplinárne konanie 
a) Vyplácanie disciplinárnych pokút za ŽK z 07.04.2018 
Jaďuď Martin  [797] (Autotechna Stars) - VYPLATENÉ

b) Kontumácie:
Kontumácia stretnutia 9.kola I.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen FC Mariáš - L-Trade z 07.04.2018, predčasne ukočeného v 8. minúte za stavu 0:2 pre L-Trade, výsledkom FC Mariáš - L-Trade 0:5,  z dôvodu nedostatočného počtu hráčov mužstva FC Mariáš. Bez ďalších sankcií. 

c) Pozastavená činnosť:   
Nedoložené potvrdenie od zákonných zástupcov 
Holic Adrián  [814] (Piánko),

d) Potvrdenie od zákonného zástupcu 
Odovzdané potvrdenie od zákonných zástupcov o štarte v súťaži SCHALLER FACILITY LIMFU na vlastnú zodpovednosť pre hráča Zaťkov Hugo  [816] (Demitrans) pred ligovým zápasom 07.04.2018.

3/ Návrhy a žiadosti predložené výboru SCHALLER FACILITY LIMFU 
1) Žiadosť o zapožičanie športového vybavenia 
Oraganizačný výbor športovo-kultúrneho podujatia, v zastúpení  Ján Račko, predložil žiadosť o zapožičanie športového vybavenia na turnaje, ktoré sa uskutočnia v utorok 01.05.2018 v areáli MFK Zvolen. 
Vyhodnotenie:  VYHOVUJE SA 

2) Vstup SCHALLER FACILITY LIMFU ako spoluorganizátora 
Na základe pozvania k spolupráci SCHALLER FACILITY LIMFU spoluorganizátorom športovo-kultúrneho podujatia, v rámci ktorého sa v utorok 01.05.2018 uskutočnia turnaje reprezentačných výberov Boxo cup 2018 a medzinárodný turnaj mužstiev L-Trade cup 2018
Vyhodnotenie:  PRIJÍMA SA 

4/ Pravidlá malého futbalu SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 
a) Pravidlá malého futbalu nájdete na stránke v menu LiMFu/Pravidlá
b) Pravidlá malého futbalu nepoznajú oddychový čas (TIME-OUT), ten teda nie je možné v stretnutí uplatniť!

5/ Upozornenie výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 

a) Výbor SCHALLER FACILITY LIMFU upozorňuje vedúcich mužstiev, aby si skompletizovali súpisky svojich mužstiev a registračné preukazy resp. údaje na nich (fotka, dátum narodenia, platnosť, klubová príslušnosť hráča, potvrdenie od vedenia súťaže). Prípadné zistené nedostatky pri konforntácii bude riešiť výbor na svojom zasadnutí.
b) Po zaznamenaní väčšieho počtu neevidovaných zranení v zápisoch o stretnutí z posledného kola výbor SCHALLER FACILITY LIMFU vyzýva vedúcich mužstiev a rozhodcov, aby akékoľvek zranenie zamenajúce vyradenie hráča zo stretnutia zapísali do zápisu o stretnutí.

Podľa prijatého ustanovanie môže byť hráč, ktorého zaznamenané zranenie v prvom kole znamená dlhodobú absenciu, nahradený novým hráčom bez úhrady štartovného.

6/ Komisia pre mládež 
Výbor SCHALLER FACILITY LIMFU sa bude zaoberať myšlienkou vytvorenia komisie pre mládež, ktorá by následne mohla organizovať súťaž pre žiakov do 15 rokov.

7/ Športové vybavenie v majetku SCHALLER FACILITY LIMFU 
a) Lopty zn. Adidas Telstar 18 Official World Cup Match veľkosť č.5 2ks zaradené do hry od 14.04.2018.

b) Bránky veľkosti 2x3 metre 2ks s futbalovými sieťami 2ks - ODPREDANÉ 04.04.2018 Miloš Bančák.

8/ Delegačná listina rozhodcov
Delegačná listina rozhodcov na stretnutia SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen dňa 14.04.2018 uverejnené na webe na podstránke LiMFu/Rozhodcovia.

9/ Zasadnutie výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen  
Ďalšie zasadnutie výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen  uskutoční v stredu 18. apríla 2018 o 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozáčeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí. (Slovenský zväz záhradkárov). 

V prípade uzamknutého vchodu do budovi kontaktujte členov výboru! 

spodok
c3jo design