hlavicka
obsah_hore


Zápis zo zasadnutia výboru
04.04.2018 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí výboru z 04.04.2018
 


pdf  Prezenčná listina zo zasadnutia výboru 04.04.2018

Body zasadnutia:

1/ Evidencia hráčov 
a) Registrácia a prihlasovanie hráčov na súpisku 2017/2018:  
Murgaš Vladimír  [149] (Legionári),
Bartoš Roman  [415], Krkoš Peter  [661] (obaja Euroteam),
Frajt Milan  [812], Országh Matej  [813] (obaja BarBar),
Korpáš František  [819], Kuchár Ján  [356] (obaja Torro - Kolibar),
Végh Peter  [583], Holic Adrián  [814], Holic Radoslav  [084] (všetci Piánko),
Slančík Ján  [246] (L-Trade),
Zaťkov Hugo  [816], Haško Dávid [817], Krajč Martin  [714] (všetci Demitrans),
Baran Ľuboš  [818] (Xanto team),

b) Vyradenie hráčov zo súpisky 2017/2018:
Krúdy Lubomír  [778], Grajciar Tomáš  [190] (obaja Torro - Kolibar),
Krkoš Peter  [661] (Xanto team),
Jurák Martin  [085] (Piánko),
Ďurica Ján  [736], Kindernaj Peter  [348], Melaga Michal  [178] (všetci Demitrans),

2/ Disciplinárne konanie 
a) Pozastavená činnosť:  
   
Nedoložené potvrdenie od zákonných zástupcov 
Zaťkov Hugo  [816] (Demitrans),
Holic Adrián  [814] (Piánko),

3/ Zápisy zo stretnutí
Nový zápis o stretnutí je k dispozícii na stránke LIMFU/Dokumenty

4/ Upozornenie výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 
a) Výbor upozorňuje vedúcich mužstiev, aby si skompletizovali súpisky svojich mužstiev a registračné preukazy resp. údaje na nich (fotka, dátum narodenia, platnosť, klubová príslušnosť hráča, potvrdenie od vedenia súťaže). Prípadné zistené nedostatky pri konforntácii bude riešiť výbor na svojom zasadnutí.
b) Zistené nezrovnalosti s uverejnenými súpiskami na webe konzultujte na zasadnutí výboru.
c) Výbor upozorňuje mužstvá začínajúce hrací deň úvodnými zápasmi, aby sa dostavili na ihrisko najneskôr 15 minút pred začiatkom stretnutia a bez zbytočného zdržiavania pripravili bránky na ihrisko a natiahli siete. Prípadné zistené nedostatky bude riešiť výbor na svojom zasadnutí.

5/ Dotácia pre SCHALLER FACILITY LIMFU od mesta Zvolen na rok 2018
Prerokované podmieny čerpania.

6/ Valné zhromaždenie SZMF
Valné zhromaždenie SZMF sa uskutoční v utorok 01.05.2018 vo Zvolene. SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen bude zastupovať prezident Ondrej Lameš.

7/ Reprezentačný kemp SZMF
Reprezenatčný kemp sa uskutoční v utorok 01.05.2018 vo Zvolene a SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen má možnosť nominovať hráčov, ktorý sa ho zúčastnia.

8/ Zasadnutie výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen  
Ďalšie zasadnutie výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen  uskutoční v stredu 11. apríla 2018 o 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozáčeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí. (Slovenský zväz záhradkárov). 

V prípade uzamknutého vchodu do budovi kontaktujte členov výboru! 

spodok
c3jo design