hlavicka
obsah_hore


Zápis z členskej schôdze vedúcich mužstiev
výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
21.03.2018 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na členskej schôdzi vedúcich mužstiev SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen z 21.03.2018
 


pdf  Prezenčná listina zo zasadnutia výboru 21.03.2018

Body zasadnutia:

1/ Podpora od Slovenského zväzu malého futbalu (SZMF)  
Zástupcom SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen bolo priamo od prezidenta SZMF Petera Králika odovzdaných 8 lôpt zn. Adidas Telstar 18 Official World Cup Match veľkosť č.5 .

2/ Prechod na parametre malého futbalu
 
a) Futbalové bránky
Vo všetkých súťažiach SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen sa od prvého jarného kola budú používať novovyrobené bránky o rozmeroch 4 x 2 metre. 
Odôvodnenie: Pôvodný návrh na prerobenie pôvodných bránok (3 x 2 metre) sa ukázal ako nezrealizovateľný, preto sa Výbor SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen rozhodol vyhotoviť nové bránky za spolupráce firmy L-Trade, Petra Suju a Jozefa Holíka.

b) Futbalové lopty
Návrh: Prechod na lopty veľkosti č.5 v II. a III.lige SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen
Vyhodnotenie:  PRIJATÉ

3/ Pravidlá malého futbalu SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 
Preberanie bodov z medzinárodných pravidiel malého futbalu.
a) Návrhy na zmeny
Návrh: Minimálny počet hráčov na začiatku stretnutia 3 hráči v poli + 1 brankár 
Vyhodnotenie: 
PRIJATÉ 

b) Zmena v pravidlách malého futbalu od 21.03.2018
Pravidlo 1.6. Značka pokutového kopu
Značka pokutového kopu sa nachádza 8 m od stredu bránkovej čiary na pomyselnej čiare, ktorá je kolmá na stred bránkovej čiary.

Pravidlo 2. Futbalové bránky bod 4.

Vzdialenosť (vnútorné meranie) medzi žrďami je 4 m a vzdialenosť spodnej strany brvna k zemi je 2 m..

Pravidlo 4.2. Počet hráčov bod 2.

Minimálny počet hráčov každého z mužstiev na začiatku stretnutia je 3 hráči + 1 brankár.
Poznámka: Pravidlo prebraté z medzinárodných parvidiel malého futbalu a prijaté vedúcimi mužstiev SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen.

Pravidlo 4.2. Počet hráčov bod 3.
V prípade, že klesne počet hráčov na troch (2 hráči + 1 brankár), musí byť stretnutie ukončené.

Pravidlo 13.4. Hra rukou bod 1.
Za priestupok proti pravidlám pri hraní rukou sa nepovažuje ak je ruka pri tele.
Poznámka: Každá ruka mimo tela neúmyselná, či nastrelená sa bude považovať za nedovolenú hru rukou a teda priestupok proti pravidlám.

Pravidlo 14. Pokutový kop bod 1.
Lopta musí stáť v kľude a rozohráva sa zo vzdialenosti 8 metrov od bránkovej čiary.
Poznámka: Po zväčšením bránok prebratie vzdialenosti pri pokutovom kope z medzinárodných parvidiel malého futbalu.

Pravidlo 15.2. Červená karta (ČK) bod 7.
V prípade, že mužstvo nemá dostatok náhradníkov a vylúčenie hráča by znamenalo, že mužstvo bude hrať s nižším počtom hráčov ako 3 hráči v poli + 1 brankár, je zápas kontumovaný v neprospech oslabeného mužstva pre nedostatočný počet hráčov na ihrisku.

c) Prebieha úprava do prehľadnejšieho zobrazenia na stránke. Odkaz na pravidlá malého futbalu bude po revízii priamo v hlavnom menu v časti LIMFU najneskôr 1.4.2018.

4/ Rozpis jarnej časti SCHALLER FACILITY LIMFU 2017/2018  
a) Začiatok jarnej časti súťaže je 7. apríla 2018.
b) Predpokladaný koniec súťaže je 2. júna 2018.
c) Rozpis zápasov jarnej časti je aktualizovaný na stránke

Rozpis I.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen  - JAR 2018  
Rozpis II.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen  - JAR 2018 
Rozpis III.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen  - JAR 2018
 
5/ Disciplinárne konanie 
a) Vyplácanie disciplinárnych pokút za ŽK z 21.05.2016 zo sezóny 2015/2016
Škarčák Marcel  [219]  - VYPLATENÉ

b) Nevyplatené disciplinárne pokuty 
Zoznam neregistrovaných hráčov s nevyplatenými pokutami v odkaze LiMFu/Tresty

6/ Evidencia hráčov 
a) Registrácia a prihlasovanie hráčov na súpisku 2017/2018:  
Pavlík Marián  [766] (Legionári),
Grofik Boris  [809], Ambroz Ondrej  [408] (obaja R-Pub Unionka),
Bolgár Peter  [365] (Lokomotýv 99),
Hanulík Martin [810] (Tornádo),
Györi Adam [298], Škarčák Marcel [213] (obaja Detroit),
Pohorelec Tomáš [811] (Remos),

b) Vyradenie hráčov zo súpisky 2017/2018:
Grofik Marcel  [015], Bezdeda Zdeno  [668] (obaja R-Pub Unionka),
Maliniak Ivan [374] (Shadows),

c) Prestup 
Plesník Ján [302] (z Torro - Koliba do Shadows)

d) Potvrdenie od zákonného zástupcu 
Predložené potvrdenie od zákonných zástupcov o štarte v súťaži SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen na vlastnú zodpovednosť pre hráča Boris Grofik  [809] (R-Pub Unionka).

e) Výbor SCHALLER FACILITY LIMFU pozýva vedúceho mužstva Legionári na najbližšie zasadnutie vo veci prestupu hráča Sekula Ján [150], ktorý prestúpil do mužstva Oranjes ešte 06.12.2017. Jeho nahradenie iným hráčom na súpiske tak nie je možné. Za nového hráča je potrebné vyplatiť štartovné. Vysporiadanie medzi hráčom a mužstvom bez riešenia Výborom SCHALLER FACILITY LIMFU.

7/ Zápis o stretnutí
Nový zápis o stretnutí bude k stiahnutiu od 26.03.2018 v odkaze LiMFu/Dokumenty

8/ Video zostrihy zo zápasov
Predstavené možnosti využiatia aplikácie od sport.video. Na realizáciu projektov ako najkrajší gól, najkrajšia akcia, alebo najkrajší zákrok potrebná spolupráca pri natáčaní zápasov. Ktokoľvek by mal záujem sa na podobných projektoch podielať môže kontaktovať administrátora webu Juraja Plesníka.

9/ Upozornenie výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 
a) Nové bránky budú ťažšie ako tie pôvodné a preto je potrebné aby ich na ihrisko prenášali minimálne štyri osoby. Akékoľvek poškodenie bude riešiť Výbor SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen na svojom zasadnutí.
b) Vyplácanie disciplinárnych pokút za udelené karty možné len po zápase rozhodcovi, alebo na zasadnutí Výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen. V prípade neuhradenia ihneď po zápase bude uverejnení oznam na webovej stránke.
c) Sklz pri ktorom príde ku kontaktu s hráčom súpera je potrestaný červenou kartou.

10/ Zasadnutie výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen  
Ďalšie zasadnutie výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen  uskutoční v stredu 28. marca 2018 o 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozáčeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí. (Slovenský zväz záhradkárov). 

V prípade uzamknutého vchodu do budovi kontaktujte členov výboru! 

spodok
c3jo design