hlavicka
obsah_hore


Predsatvujeme nové logo zvolenskej ligy !
18.03.2018 (Juraj Plesník)
 
Začiatkom marca 2018 bol definitívne spečatený vstup  Schaller facility s.r.o. ako generálneho spononzora zvolenskej ligy malého futbalu. Vedenie súťaže na čele s Ondrejom Lamešom prijalo návrh na zmenu loga súťaže.

 
O vstupe Schaller facility s.r.o. do ligy malého futbalu vo Zvolene sa začalo v hovoriť ešte koncom minulého roka. Iniciatíva na vytvorenie loga prišla zo strany člena výboru dnes už SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen Juraja Plesníka, ktorý pripravil 5 variant nového loga, ktoré sa po rôznych úpravách ustálili až na konečných 31 návrhov loga súťaže.

Poslednú variantu loga inicioval generálny sponzor Roland Schaller a po vytvorení návrhu sa spoločne s vedením súťaže zhodli, že tento návrh najvýstižnejšie reprezentuje SCHALLER FACILITY ligu malého futbalu vo Zvolene.

Autor loga Juraj Plesník zhodnotil myšlienku jeho vzniku „Novým logom pre ligu malého futbalu vo Zvolene sa snažíme zdôrazniť a zviditelniť nového generálneho sponzora Schaller facility s.r.o., vďaka ktorému sa môže malý futbal v regióne ešte viac zviditeľniť. Určite chceme aby aj všetci súčasní účastníci SCHALLER FACILITY LIFMU nadobudli pocit, že malý futbal vo Zvolene nestagnuje, ale napreduje dopredu, aj keď možno len malými krôčikmi.“

Nové logo si však zachovalo veľa prvkov z toho pôvodného. „Už od prvotnej myšlienky na vznik nového loga bolo zrejmé, že budeme chcieť zakomponovať názov generálneho sponzora aj so symbolom z firemného loga, ktorý jasne odkazuje na Schaller facility s.r.o.. Práve Roland Schaller prišiel s myšlienkou aby sme logo úplne od základov nemenili. Zachované tak zostali základné prvky ako samotný tvar loga a najmä erb mesta s futbalovou loptou, ktoré jasne odkazujú na náš šport v meste Zvolen.“ dodal autor loga Juraj Plesník.

Nové logo bude od jeho schválenia výborom SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen zakomponované, po dobu platnosti sponzorskej zmluvy so Schaller facility s.r.o., v každej zmienke o lige malého futbalu vo Zvolene, v článkoch, na tlačívách a ďalších miestach, kde logom súťaže zviditeľníme malý futbal vo Zvolene.

Autor článku: Juraj Plesník


spodok
c3jo design