hlavicka
obsah_hore


Zápis zo zasadnutia výboru LIMFU Zvolen
08.03.2018 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí výboru LIMFU z 07.03.2018
 


pdf  Prezenčná listina zo zasadnutia výboru 07.03.2018

Body zasadnutia:

1/ Vstup generálneho sponzora do LIMFU Zvolen
Podpis sponzorskej zmluvy medzi spoločnosťou  Schaller facility s.r.o., v zastúpení riaditeľom spoločnosti  Rolandom Schallerom, a občianskym združením Liga malého futbalu Zvolen, v zastúpení prezidentom Ondrejom Lamešom na obdobie apríl 2018 až jún 2021.

2/ Návrhy predložené výboru LIMFU 

1) Zmena názvu súťaže
Zmenu názvu súťaže resp. doplnenie o názov generálneho sponzora na SCHALLER FACILITY liga malého futbalu Zvolen, alebo skrátene SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen.
Vyhodnotenie:  PRIJÍMA SA 
Doplnenie: 
Zmenený názov súťaže bude od schválenia používaný po dobu platnosti sponzorskej zmluvy v každej zmienke o lige malého futbalu vo Zvolene v článokch, na tlačívách atď. Adresy internetovej stránky a facebookovskej stránky súťaže zostávajú nezmenené, no do 1. apríla 2018 budú zmenené na nový názov súťaže všetky pomenovania v stálych textoch na týchto stránkach.

2) Zmena loga súťaže 
Zmena loga súťaže na logo obsahujúce zmenený názov SCHALLER FACILITY liga malého futbalu Zvolen.
Vyhodnotenie:  PRIJÍMA SA 
Doplnenie: 
Nové logo bude zakomponované na všetky stále miesta so zobrazeným logom súťaže do 1. apríla 2018.

3/ Členská schôdza vedúcich mužstiev SCHALLER FACILITY LIMFU 
Členská schôdza pred začiatkom jarnej časti sezóny 2017/2018 sa uskutoční v stredu 21. marca 2018 o 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozáčeka 11 vo Zvolene na 3. poschodí.  (Slovenský zväz záhradkárov). Účasť vedúcich mužstiev povinná!    

4/ Pravidlá SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 
Diskusia o možnosti prijatia medzinárodných pravidiel malého futbalu. Do jarnej časti SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 2017/2018 čiastočná od sezóny 2018/2019 kompletná. Zostáva na ďalšie prerokovanie.

5/ Futbalové lopty v majetku SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen  
a) Lopty zn. Hummel FUTSAL 1.0 veľkosť č.4.
6 ks ODPREDANÉ 27.01.2018 Rudolf Kuchár
1 ks ODPREDANÉ 03.02.2018 Ján Račko
2 ks ODPREDANÉ 17.02.2018 Liga 40+

b) Vedúci mužstiev II. a III. ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen  majú možnosť vyjadriť sa k prechodu na hracie lopty veľkosti č.5 aj v týchto súťažiach. 

6/ Rozpis jarnej časti SCHALLER FACILITY LIMFU 2017/2018  
a) Začiatok jarnej časti súťaže je 7. apríla 2018.
b) Predpokladaný koniec súťaže je 2. júna 2018.
c) Rozpis zápasov jarnej časti všetkých troch líg v PDF. 

Rozpis I.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen  - 2017/2018  
Rozpis II.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen  - 2017/2018  
Rozpis III.ligy SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen  - 2017/2018 

d) Rozpis nadstavbovej časti všetkých troch líg bude pripravený najneskôr po odohratí základnej časti
e) Rozpis zápasov jarnej časti všetkých troch líg bude aktualizovaný na internetovej stránke najneskôr do 18. marca 2018
 
7/ Evidencia hráčov 
a) Prestup 04.02.2018
Slosiarik Dominik [800] (z BarBar do Remos)

8/ Disciplinárne konanie 
a) Neprerokovaní hráči:
Droba Adam  [002] (Lokomotýv 99) ČK z 2.kola Zimného turnaja z 03.12.2017 

b) Pozastavená činnosť:  
Disciplinárne tresty 
Droba Adam  [002] (Lokomotýv 99)

c) Nevyplatené disciplinárne pokuty 
Zoznam neregistrovaných hráčov s nevyplatenými pokutami v odkaze LiMFu/Tresty

d) Výbor SCHALLER FACILITY LIMFU pozýva hráča Adama Drobu (Lokomotýv 99) a rozhodcu Petra Plavca na najbližšie zasadnutie výboru.

9/ SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen cup 
Diskusia o možnosti usporiadania turnaja organizovanom výborom SCHALLER FACILITY LIMFU po skončení ligovej sezóny pred Majstrovstvami Slovenska v malom futbale. Predbežný termín v sobotu 16. júna 2018. Zostáva na ďalšie prerokovanie.

10/ Turnaj 60+
Turnaj hráčov nad 60 rokov sa uskutoční v sobotu 19. mája 2018 od 14:00 na umelej tráve MFK Zvolen. Viac informácií neskôr.

11/ Video zostrihy zo zápasov
Zhrnuté výsledky testovania aplikácie od sport.video. Kompletné zhrnutie bude pripravené v samostatnom článku.

12/ Zasadnutie výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen 
Ďalšie zasadnutie výboru SCHALLER FACILITY LIMFU Zvolen  uskutoční v stredu 14. marca 2018 o 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozáčeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí. (Slovenský zväz záhradkárov).

V prípade uzamknutého vchodu do budovi kontaktujte členov výboru! 

spodok
c3jo design