hlavicka
obsah_hore


Prelomový rok v histórii Ligy malého futbalu
07.02.2018 (Ján Račko, Miloš Masarik a Juraj Plesník)
 
Do LIMFU vstupuje sponzor a partner Ing. Roland Schaller, od ktorého si sľubujeme zvýšenie kvality súťaže.

 
Od jarnej časti sezóny 2017/2018 všetky ligy prechádzajú pod názov SCHALLER FACILITY liga malého futbalu Zvolen aj s novým logom súťaže.

Popri dlhodobej ligovej súťaži malého futbalu bude Schaller Facility spolupracovať aj pri organizovaní turnaja o pohár primátorky mesta Zvolen a Zimného turnaja, ktoré každý rok organizuje výbor zvolenskej ligy malého futbalu.


Ďalšie projekty malého futbalu v regióne
Schaller Facility sa bude taktiež spolupodielať na organizovaní halového Turnaja Troch Kráľov s celoslovenskou účasťou, ako aj na pripravovanom medzinárodnom turnaji klubových mužstiev L-Trade CUP, či medzinárodnom turnaji reprezentačných mužstiev BOXO CUP s predpokladanou účasťou majstrov sveta z Českej republiky.

Malý futbal a seniori
Aj s podporou nového partnera sa uskutočnia 30. júna 2018 na ihrisku TJ Družstevník Očová aj prvé MSR seniorov nad 40 rokov v malom futbale. Už takmer samozrejmosťou je pravidelná spolupráca na fungovaní dlhodobej zimnej halovej súťaže Ligy 40+, či Ligy L.K-BOXO 50 hráčov nad 50 rokov, ktorá sa v súčasnosti hrá formou jednodenného halového turnaja. Druhým ročníkom sa začína písať história turnaja hráčov nad 60 rokov, kde sa tento rok predpokladá účasť troch družstiev.

Nový projekt pre najmenších
Okrem SCHALLER FACILITY ligy malého futbalu začíname s novým pilotným projektom SCHALLER FACILITY zvolenskej okresnej ligy malého futbalu U15 pre žiakov do 15 rokov. V máji roku 2018 sa uskutoční formou jedného turnaja a v ďalšej sezóne sú v pláne aj okrskové turnaje. V treťom ročníku je cieľom zorganizovať dlhodobú súťaž pre žiakov základných škôl. Cieľom je zapojiť žiakov, učiteľov a riaditeľov škôl do pravidelnej súťaže a pomocou primátorov a starostov pripraviť dlhodobú a pravidelnú súťaž, ktorej víťaz sa zúčastní v pripravovanom projekte SZMF MSR v malom futbale U15.

Kto je za tým
Všetky tieto aktivity by nebolo možné bez funkcionárov, rozhodcov, sponzorov a ľudí, ktorí sa aktívne podieľajú na organizácii týchto súťaží a turnajov. O kvalite nášho funkcionárskeho zázemia vo Zvolene značí aj počet členov, ktorí sa dostali do komisií výkonného výboru SZMF.

Členom výkonného výboru SZMF je Ján Račko, ktorý je zároveň podpresedom turnajovej komisie a predsedom seniorskej komisie. V rozhodcovskej komisii je prezident LIMFU Zvolen Ondrej Lameš arozhodca Peter Hanes. Členovia seniorskej komisie sú Ján Bosák a Ing. Miloš Masarik. V propagácii zvolenskej ligy malého futbalu má veľkú zásluhu administrátor web stránky Juraj Plesník.

Poďakovanie patrí aj vedeniu MFK Zvolen, ktoré nám hlavne pri veľkých turnajoch vychádza v ústrety.

Vlastné ihrisko ?!
Zatiaľ najväčším problémom malého futbalu vo Zvolene je vlastné ihrisko pre malý futbal. Prvým úspechom bolo odsúhlasenie urbanistickej štúdie Zvolen Západ-Bariny, v ktorej by fungovalo ihrisko pre malý futbal ako samostatné. Po uverejnení najnovšej verzie sa nachádzajú na mieste ihriska parkovacie miesta.

Aj na tomto mieste teda apelujeme na prísľub poslancov a vedenia mesta, aby to čo bolo odsúhlasené v pôvodnom návrhu bolo splnené.

Štadión malého futbalu bol plánovaný ako národný štadión SR malého futbalu, kde by sa organizovali významné športove podujatia, ktoré by zviditeľnili mesto Zvolen a pomohli by rozvoju malého futbalu na Slovensku.

Autor článku: Ján Račko
Korekcia a úpravy: Miloš Masarik a Juraj Plesníkspodok
c3jo design