hlavicka
obsah_hore


Zápis zo zasadnutia výboru LIMFU Zvolen
19.10.2017 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutiach výboru LIMFU z 18.10.2017
 


pdf  Prezenčná listina zo zasadnutia výboru 18.10.2017

Body zasadnutia:

1/ Evidencia hráčov 
a) Registrácia a prihlasovanie hráčov na súpisku 2017/2018:  
Laššák Ján 
[802], Özkan Hasan  [803] (obaja Legionári),
Mazúch Juraj 
[043] (Falcon´s),
Jurík Ján 
[709] (Detroit),
Kuchárik Peter
[804] (Pivkári),
Šovčík Jarmil  [801] (Munaro United),

b) Vyradenie hráčov zo súpisky 2017/2018:
Bogusz Samuel [452] (Pivkári),
Šalgo Peter  [168] (Munaro United),

2/ Disciplinárne konanie 
a) Vyplácanie disciplinárnych pokút za ŽK z 14.10.2017
Kováč Pavol  [349] (Xanto team) - VYPLATENÉ
Bočkay Adam  
[101] (BarBar) - VYPLATENÉ

b) Pozastavená činnosť:  
Nevyplatené disciplinárne pokuty
Koska Peter [389] (Xanto team)

Zoznam neregistrovaných hráčov s nevyplatenými pokutami v odkaze LiMFu/Tresty

c) Potvrdenie od zákonného zástupcu 
Odovzdané potvrdenie od zákonných zástupcov o štarte v súťaži LIMFU na vlastnú zodpovednosť pre hráčov Laššák Ján [802] (Legionári) a Özkan Hasan  [803] (Legionári)

3/ Príspevok na rozhodcov na sezónu LIMFU 2017/2018
Refundácia ekvivalentnej časti príspevku mužstvám 
Falcon´s III.liga  

4/ Delegačná listina  
Delegačná listina rozhodcov na zápasy LIMFU Zvolen dňa 21.10.2017 uverejnené na webe na podstránke LiMFu/Rozhodcovia.

5/ Zimný turnaj 2017 - predbežné informácie

a) Termín turnaja december 2017 (02.12. predturnaj, 16.12. hlavný turnaj)
b) Turnaj sa odohrá v novom formáte. V predturnaji sa stretnú mužstvá z II. a III.ligy a najúspešnejšie postúpia do hlavného turnaja, kde sa stretnú s mužstvami z I.ligy.
c) Prihlasovanie musžtiev bude ukončené začiatkom novembra. Konečný termín na prihlasovanie bude ešte upresnený.

6/ Financie LIMFU

Sumarizácia financií sezóna 2017/2018

7/ Oznam výboru LIMFU 

a) Vyplácanie pokút za udelené karty je možné LEN po stretnutí priamo rozhodcovi, ktorý kartu udelil, alebo na zasadnutí výboru LIMFU každú stredu. Pokiaľ hráč disciplinárnu pokutu nevyplatí nebude môcť zasiahnuť do nasledujúceho stretnutia.
b) Najneskôr v pondelok po stretnutiach bude v oznamovacej lište upozornenie, ktorí hráči nemajú za posledné kolo vyplatené disciplinárne pokuty za udelené karty, aby boli informovaní . Takýmto spôsobom budú vedúci mužstiev informovaní aby mohli disciplinárne pokuty za hráčov vyplatiť na najbližšom zasadnutí výboru LIMFU.
c) Registrácia, dopisovanie a vyraďovanie hráčov na súpisku mužstva je možné LEN osobne na zasadnutí výboru LIMFU.
Zástupca mužstva musí priniesť aktuálnu súpisku mužstva inak nebude možné hráča zaregistrovať !
d) Akékoľvek zverejňovanie zápisov zo stretnutí na webovej stránke je možné až po uzavretí daného kola výborom LIMFU na svojom zasadnutí najbližšiu stredu po ligovom kole.

8/ Futbalové lopty v majetku LIMFU 

a) Lopty zn. Hummel FUTSAL 1.0 veľkosť č.4. 2 ks - ODPREDANÉ

9/ Zasadnutie výboru LIMFU

V stredu 25. októbra 2017 o 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozáčeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí. (Slovenský zväz záhradkárov).

V prípade uzamknutého vchodu do budovi kontaktujte členov výboru! 

spodok
c3jo design