hlavicka
obsah_hore


Zápis zo zasadnutia výboru LIMFU Zvolen
12.10.2017 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutiach výboru LIMFU z 11.10.2017
 


pdf  Prezenčná listina zo zasadnutia výboru 11.10.2017

Body zasadnutia:

1/ Evidencia hráčov 
a) Registrácia a prihlasovanie hráčov na súpisku 2017/2018:  
Marcinek Jakub 
[344] (Remos),
Slosiarik Miroslav
[798] (Alcolégia),
Hudec Peter  
[704] , Schrom Marek  [799] (obaja Legionári),
Slosiarik Dominik 
[800] (BarBar),
Grajciar Tomáš  [190] (Torro - Koliba)

b) Vyradenie hráčov zo súpisky 2017/2018:
Orosz Štefan  [449], Pavlík Marián  [766] (obaja Legionári)
Farbiak Filip  [108] (BarBar),

2/ Disciplinárne konanie 
a) Vyplácanie disciplinárnych pokút za ŽK z 07.10.2017
Lupták Juraj [650] (Legionári) - VYPLATENÉ
Grajciar Vladimír
[185] (Pivkári) - VYPLATENÉ_

b) Prerokovaní hráči:
Borgoň Marek [345] (Remos) ČK z 5.kola I.ligy z 07.10.2017
2xŽK v zápase 
STOP 1 zápas bez možnosti odpustenia trestu 

c) Pozastavená činnosť:  
Disciplinárne tresty 
Borgoň Marek 
[345] (Remos)

Nevyplatené disciplinárne pokuty
Koska Peter [389] (Xanto team)
Grajciar Vladimír [185] (Pivkári)

Zoznam neregistrovaných hráčov s nevyplatenými pokutami v odkaze LiMFu/Tresty

3/ Delegačná listina  
Delegačná listina rozhodcov na zápasy LIMFU Zvolen dňa 14.10.2017 uverejnené na webe na podstránke LiMFu/Rozhodcovia.

4/ Zasadnutie výboru LIMFU
V stredu 18. októbra 2017 o 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozáčeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí. (Slovenský zväz záhradkárov).

V prípade uzamknutého vchodu do budovi kontaktujte členov výboru! 

spodok
c3jo design