hlavicka
obsah_hore


Zápis zo zasadnutia výboru LIMFU Zvolen
08.10.2017 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutiach výboru LIMFU z 04.10.2017
 


pdf  Prezenčná listina zo zasadnutia výboru 04.10.2017

Body zasadnutia:

1/ Evidencia hráčov 
a) Registrácia a prihlasovanie hráčov na súpisku 2017/2018:  
Dado Martin  
[796] (Autotechna Stars),
Danko Štefan [060] (Alcolégia)

b) Doplnenie strelcov gólov 
Doplnenie strelcov gólov mužstva Oranjes v zápase 3.kola I.ligy z 23.09.2017 medzi mužstvam Oranjes - Detroit  vedený rozhodcom Milanom Macurákom
opravený zápis: Záturecký Juraj  [316] (1 gól) , Koreň Marián  [342] (1 gól) 
DOPLNENÉ

Doplnenie strelcov gólov mužstva Detroit v zápase 3.kola I.ligy z 23.09.2017 medzi mužstvam Oranjes - Detroit  vedený rozhodcom Milanom Macurákom
opravený zápis: Szabo Vladimír  [414] (2 góly) , Šufliarsky Martin  [226] (1 gól) 
DOPLNENÉ

e) Oprava udelenej ŽK 
Oprava udelenej žltej karty v zápase 3.kola I.ligy z 23.09.2017 medzi mužstvami Remos - Xanto team  vedený rozhodcom Igorom Vlačuhom
opravený zápis: ŽK  Macko Slavomír [336] (Remos)
OPRAVENÉ 

3/ Disciplinárne konanie 
a) Pozastavená činnosť:  
Nevyplatené disciplinárne pokuty
Koska Peter [389] (Xanto team)

Zoznam neregistrovaných hráčov s nevyplatenými pokutami v odkaze LiMFu/Tresty

c) Potvrdenie od zákonného zástupcu 
Potvrdenie od zákonných zástupcov o štarte v súťaži LIMFU na vlastnú zodpovednosť pre hráčku Bieliková Laura [755] (Autotechna Stars) odovzdané pred ligovým zápasom 30.09.2017

4/ Delegačná listina  
Delegačná listina rozhodcov na zápasy LIMFU Zvolen dňa 07.10.2017 uverejnené na webe na podstránke LiMFu/Rozhodcovia.

5/ Futbalové lopty v majetku LIMFU
Vyradené poškodené lopty zn. Hummel FUTSAL 1.0 veľkosť č.4. s označením 2 a 4 odpredané za symbolickú zostatkovú hodnotu.

6/ Financie LIMFU 
1) Odmena za vypracovanie žiadosti o dotáciu od mesta Zvolen pre rok 2018
Návrh: Odmena pre člena výboru LIMFU Zvolen Miloša Masarika za prípravu podkladov a vypracovanie žiadosti o dotáciu pre ligu malého futbalu od mesta Zvolen pre rok 2018 vo výške 20 €.
Vyhodnotenie: 
 PRIJÍMA SA 

7/ Valné zhromaždenie Slovenského zväzu malého futbalu
Člen výboru LIMFU Zvolen Ján Račko zvolený do výkonného výboru SZMF

8/ Zasadnutie výboru LIMFU
V stredu 11. októbra 2017 o 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozáčeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí. (Slovenský zväz záhradkárov).

V prípade uzamknutého vchodu do budovi kontaktujte členov výboru! 

spodok
c3jo design