hlavicka
obsah_hore


Zápis zo zasadnutia výboru LIMFU Zvolen
28.09.2017 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutiach výboru LIMFU z 27.09.2017
 


pdf  Prezenčná listina zo zasadnutia výboru 27.09.2017

Body zasadnutia:

1/ Dotácia pre LIMFU od mesta Zvolen na rok 2018
Príprava podkladov na podanie žiadosti o dotáciu pre ligu malého futbalu od mesta Zvolen.

Pre doplnenie podkladov schválené:
Ondrej Lameš je prezidentom LIMFU (Ligy malého futbalu) Zvolen a má právo zastupovať LIMFU ako jeho najvyšší predstaviteľ

2/ Evidencia hráčov 
a) Registrácia a prihlasovanie hráčov na súpisku 2017/2018:  
Dado Martin  
[796] (Demitrans),
Pavúk Ladislav  
[795] (Oranjes)

b) Vyradenie hráčov zo súpisky 2017/2018:
Malček Ján  [769] (Oranjes)

c) Evidencia strelcov gólov
Neevidovaný strelci gólov  v zápase 3.kola I.ligy z 23.09.2017 medzi mužstvami Oranjes - Detroit  vedený rozhodcom Milanom Macurákom

3/ Disciplinárne konanie 
a) Vyplácanie disciplinárnych pokút za ŽK z 23.09.2017
Vigoda Martin  [268] (Xanto team) - VYPLATENÉ
Grajciar Jaroslav [095] (BarBar) - VYPLATENÉ
Dvorský Dominik [483] (Stars) - VYPLATENÉ_

b) Pozastavená činnosť:  
Disciplinárne tresty 
Fraňa Marcel  [315] (Oranjes)

Nevyplatené disciplinárne pokuty
Koska Peter [389] (Xanto team)
Dvorský Dominik [483] (Stars)

Zoznam neregistrovaných hráčov s nevyplatenými pokutami v odkaze LiMFu/Tresty

c) Námietky:
Oboznámenie výboru s námietkou mužstva Oranjes 
zo zápasu 3.kola I.ligy z 23.09.2017 medzi mužstvami Oranjes - Detroit.

d) Potvrdenie od zákonného zástupcu 
Výbor vyzýva vedúceho mužstva Autotechna Stars, aby do 07.10.2017 predložil potvrdenie od zákonných zástupcov o štarte v súťaži LIMFU na vlastnú zodpovednosť
Bieliková Laura [755] (Autotechna Stars)

4/ Delegačná listina  
Delegačná listina rozhodcov na zápasy LIMFU Zvolen dňa 30.09.2017 uverejnené na webe na podstránke LiMFu/Rozhodcovia.

5/ Futbalové lopty v majetku LIMFU
a) Lopta zn. Hummel FUTSAL 1.0 veľkosť č.4. s označením () stratená počas zápasu 3.kola II.ligy (23.09.2017) Munaro United - Tornádo
NENÁJDENÁ bez ďalšieho riešenia
Odôvodnenie: Používaná lopta zo sezóny 2016/2017 - VYRADENÁ
b) Nepoužité futsalové lopty zn. Hummel FUTSAL 1.0 veľkosť č.4 ponúknuté na odpredaj pre MUMF Banská Bystrica a členom LIMFU Zvolen v cene 15 € / kus s možnosťou množstevnej zľavy.

6/ Liga 40+ sezóna 2017/2018
Prihlasovanie mužstiev na sezónu 2017/2018 u Jána Račka do 15.10.2017

7/ SUPER CUP 40+
V sobotu 25.11.2017 sa uskutoční I. ročník super pohára medzi najúspešnejšími mužstvami zvolenskej a banskobystrickej ligy 40+. Zvolen budú zastupovať majster Boxo Utd. 56 a vicemajster FC Coffola zo sezóny Ligy 40+ 2016/2017

8/ Exhibičné stretnutia Zvolen vs. Banská Bystrica
Vo štvrtok 28.12.2017 sa odohrajú dva exhibičné zápasy medzi mužstvami líg 40+ a LIMFU Zvolen a MUMF Banská Bystrica.

9/ Zasadnutie výboru LIMFU
V stredu 4. októbra 2017 o 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozáčeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí. (Slovenský zväz záhradkárov).

V prípade uzamknutého vchodu do budovi kontaktujte členov výboru! 

spodok
c3jo design