hlavicka
obsah_hore


Pravidlá malého futbalu
28.08.2017 (Juraj Plesník)
 
Pravidlá malého futbalu s akými sa bude riadiť LIMFu od novej sezóny 2017/2018 sú už na stránke. Prinášame náhľad najdôležitejších zmien.
 

Pravidlá sú prevzaté z pravidiel klasického futbalu a nájdete ich v časti LiMFu/Dokumenty 

Najdôležitejšie zmeny oproti pravidlám z predchádzajúcich sezón LIMFU

1. Hracia plocha
 1. Oficiálne rozmery ihrísk sú 22-28m x 46-54m. LIMFU 26 x 46 metrov.
 2. Na ihrisku je označený bod pre pokutový kop sa zahráva zo vzdialenosti 7 metrov od bránky.
3. Hracia lopta
 1. Oficiálna veľkosť lopty je veľkosť č. 5
4. Štart hráčov

4.1. Počet hráčov

 1. Hrá sa 5 hráčov v poli + 1 brankár.
 2. V prípade, že klesne počet hráčov na 4 (3 hráči + 1 brankár), je stretnutie ukončené.
 3. Minimálny počet hráčov na začiatku stretnutia je 4 hráči + 1 brankár

6. Hlavný rozhodca

Rozhodca nariadi nepriamy voľný kop v prípade, že hráč prihrá loptu svojmu brankárovi nohou pod kolenom, alebo z vhadzovaniabrankár sa dotkne lopty rukou, tzv. pravidlo o malej domov.

Pravidlá hry

8. Zahájenie hry

 1. Rozohráva sa zo stredového bodu a lopta môže smerovať akýmkoľvek smerom

9. Brankár

 1. Ak sa dostane lopta mimo hry za bránkovou čiarou, do hry ju uvádza brankár z priestoru pokutového územia a to rozohratím nohou zo zeme
 2. V okamihu, kedy brankár položí loptu na zem pri rozohrávke, je lopta ešte mimo hry. V tomto okamihu nie je možné dosiahnuť gól. Do hry sa lopta dostáva až rozohratím brankára nohou
 3. Lopta smie prekročiť stredovú čiaru po akomkoľvek výhode z rúk, výkope brankára (aj počas hry) bez toho, aby sa pred tým dotkla hracej plochy. 
 4. Z kopu od bránky je možné dosiahnuť gól.

10. Offside

 1. Pravidlo o postavení mimo hry neplatí.

11. Auty

 1. Aut sa zahráva vhadzovaním lopty do hry z miesta na autovej čiare, kde lopta opustila hraciu plochu.

12. Voľné kopy a kopy z rohu

 1. Pri rozohrávaní voľného kopu môže útočiaci hráč znamením (zdvihnutím ruky) požiadať hlavného rozhodcu, aby hráči súpera dodržali minimálnu vzdialenosť od lopty. V takom prípade rozohráva útočiace mužstvo na znamenie hlavného rozhodcu (“na píšťalku”). V opačnom prípade nemusí útočiaci tím čakať na znamenie rozhodcu.
Voľným priamom kopom je potrestané mužstvo, ktorého hráč sa dopustí niektorého z nasledujúcich priestupkov a to spôsobom, ktorý je podľa hlavného rozhodcu nebezpečný, bezohľadný, alebo použitý neprimeranou silou:

 • nebezpečné hranie sklzom, pokiaľ nehrozí kontakt s hráčom súpera je sklz dovolený

Voľným nepriamym kopom bude potrestané mužstvo, ktorého hráč sa dopustí niektorého z nasledujúcich priestupkov:

 • v prípade tzv. “malej domov” (nepriamy kop sa rozohráva v mieste dotyku brankára s loptou, najmenej však vo vzdialenosti 5 metrov od bránky).

14. Tresty

14.1. Červená karta

 1. Vylúčený hráč musí opustiť hru na 3 minúty
 2. Ak potrestané mužstvo inkasuje v oslabení gól, nemôže vylúčeného hráča na ihrisku nahradiť iný striedajúci hráč a až do uplynutia trestu hrá mužstvo v oslabení.
 3. V prípade, že mužstvo nemá dostatok náhradníkov a vylúčenie hráča by znamenalo, že mužstvo bude hrať s nižším počtom hráčov ako 4+1, je zápas kontumovaný v neprospech oslabeného mužstva pre nedostatočný počet hráčov na ihrisku.

15. Ostatné

 1. V prípade, že previnené mužstvo nemá žiadnych náhradníkov, je povinný po loptu dobehnúť súper.
 2. Hráči na sociálnych sieťach sú zodpovední za svoje správanie. V prípade slovných inzultácií na adresu rozhodcov, súperov, organizátorov či samotnej súťaže, môžu byť hráči pri hrubom porušení tohto pravidla, potrestaní rovnako ako na hracej ploche.

spodok
c3jo design