hlavicka
obsah_hore


Zápis zo zasadnutia výboru LIMFU Zvolen
22.08.2017 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí výboru LIMFU zo 16.08.2017
 


pdf  Prezenčná listina zo zasadnutia výboru 16.08.2017

Body zasadnutia:

1/ Návrhy

1) Označenie kapitánov mužstiev kapitánskou páskou
Návrh: Povinnosť označenia kapitána mužstva kapitánskou páskou a uplatnenia právomocí a povinností spojených s touto funkciou.
Vyhodnotenie:
V RIEŠENÍ

2/ Prihlasovanie mužstiev na sezónu LIMFU 2017/2018
Prihlásené mužstvo na sezónu LIMFU 2017/2018:
Euroteam I.liga  
     
Mužstvo je považované za prihlásené po zaplatení zápisného, alebo po odovzdaní súpisky a vyplatení štartovného za minimálne 10 registrovaných hráčov !!!

I.liga II.liga III.liga
1. L-Trade 1.
R-Pub Unionka
1. Narimex Premium
2. Detroit   2.
Lokomotýv 99
  2.
Munaro Utd.
3. Euroteam   3.
Tornádo
  3.
Shadows
4. FC Mariáš         4.
Piánko
5.
BarBar
        5.
Sokoli
               
Poznámka:
  postup oproti sezóne 2016/2017
  zostup oproti sezóne 2016/2017
  NOVÁČIK v sezóne 2017/2018

Celkový počet prihlásených mužstiev k 16.08.2017 : 13

3/ Evidencia hráčov 
a) Odovzdávanie súpisiek mužstiev a vyplácanie štarovného
za registrovaných hráčov na sezónu 2017/2018 :
Piánko III.liga 11 hráčov
R-Pub Unionka II.liga 12 hráčov
     
b) Registrácia a prihlasovanie hráčov na súpisku 2017/2018:  
Mailiniak Ivan [374] (Shadows)

4/ Príspevok na rozhodcov na sezónu LIMFU 2017/2018
Vyplácanie príspevku na rozhodcov vo výške 40,- €
R-Pub Unionka II.liga  
     
5/ Turnaj o pohár primátorky mesta Zvolen 2017
a) Termín turnaja: 29.08.2017 (utorok)
b) Prihlasovanie mužstiev a vyplácanie štartovného na turnaj :
Euroteam I.liga  
L-Trade I.liga  
Xanto team I.liga  
Oranjes I.liga  
BarBar I.liga  
Remos I.liga  
Detroit I.liga  
Lokomotýv 99 II.liga  
Pivkári II.liga  
Shadows III.liga  
Piánko III.liga  
Munaro United III.liga  
Torro - Koliba III.liga  
Slovensko 40+    

   
c) Prihlásené mužstvá a nasadenie pred žrebom skupín turnaja 

Nasadenie pred žrebovaním :
1) Prvé štyri mužstvá z predchádzajúceho ročníka podľa umiestnenia.
2) Ďalšie poradie podľa umiestnenia v LIMFU v sezóne 2016/2017.
 
Por.
Názov mužstva
Umiestnenie
1.
Oranjes
2.miesto 2016
2.
Euroteam
4.miesto 2016
3.
L-Trade
1.miesto I.liga
4.
Remos
3.miesto I.liga
5.
Detroit
5.miesto I.liga
     
6.
Xanto team
6.miesto I.liga
7.
BarBar
1.miesto II.liga
8.
Pivkári
3.miesto II.liga
9.
Lokomotýv 99
6.miesto II.liga
10.
Tornádo
1.miesto III.liga
     
11.
Munaro United
2.miesto III.liga
12.
Shadows
3.miesto III.liga
13.
Piánko
5.miesto III.liga
14.
Torro - Koliba
nováčik
15.
Slovensko 40
nováčik

c) Formát turnaja:
Prerokovaný na zasadnutí výboru LIMFU 23.08.2017 s ďalšími návrhymi resp. úpravami

FORMÁT VARIANT A
skupiny: 3 skupiny po 5 mužstiev;
hrací čas: 1x15 min. + 5 min. prestávka medzi zápasmi;
postup: 1.-2.miesto + 2 najlepší z 3.miesta postup do štvrťfinále;
vyraďovacia časť: K.O. formát až do finále

FORMÁT VARIANT B
skupiny: 3 skupiny po 4 mužsvá + 1 skupina 3 mužstvá;
hrací čas: 1x20 min. (resp. 1x30 min.) + 5 min. prestávka medzi zápasmi;
postup: 1.-2.miesto postup do štvrťfinále;
vyraďovacia časť: K.O. formát až do finále

FORMÁT VARIANT C
skupiny: 5 skupín po 3 mužstvá;
hrací čas: 1x20 min. + 5 min. prestávka medzi zápasmi;
postup: 1.-2.miesto + 1 najlepší z 3.miesta postup do štvrťfinále;
baráž: mužstvá na 3.mieste o 1 postupové miesto
vyraďovacia časť: K.O. štvrťfinále ,
semifinálové skupiny - 1.miesto postup do finále, 2.miesto zápas o celkové 3.miesto

6/ Upozornenie výboru LIMFU
a) V lige môžu pôsobiť hráči od 16 rokov. Hráči mladší ako 18 rokov musia výboru LIMFU predložiť potvrdenie od zákonného zástupcu, o ich spôsobilosti a štarte na vlastné riziko.
b) Členovia výboru LIMFU majú právo skontrolovať registračné preukazy a v prípade, že nebudú správne vypísané resp. nebude na preukaze fotografia uplatňujú prijaté ustanovenie z 3.8.2016
c) Pri registrácii hráča je povinnosť predložiť platný registračný preukaz!
d) Registračné preukazy nezaregistrovaných hráčov sa odovzdávajú !
e) Výbor LIMFU vyzýva mužstvá, aby odovzdali súpisky (v troch vyhotoveniach), vyplatili štartovné za registrovaných hráčov na sezónu 2017/2018 a vyplatili príspevok na rozhodcov do 23.08.2017 !!

Mužstvá, ktoré neodovzdajú do uvedného termínu súpisku s minimálne 10 registrovanými hráčmi nebudú pripustené do súťaže na sezónu 2017/2018

7/ Financie LIFMU 
Nevysporiadané záväzky mužstiev (ZanziGanda I.liga LIMFU a Hara III.liga LIMFU ) voči LIMFU zo sezóny 2016/2017, prerozdelené rovnomerne všetkým hráčom na ich súpiskách na konci sezóny, budú zohľadnené vo výške štartovného pre týchto hráčov pri najbližšej registrácii.

8/ Zasadnutie výboru LIMFU
V stredu 23. augusta 2017 o 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozáčeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí. (Slovenský zväz záhradkárov).

V prípade uzamknutého vchodu do budovi kontaktujte členov výboru! 

spodok
c3jo design