hlavicka
obsah_hore


Zápis z členskej schôdze LIMFU Zvolen
05.08.2016 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na predsezónnej členskej schôdzi LIMFU Zvolen z 02.08.2017
 


pdf  Prezenčná listina zo zasadnutia výboru 02.08.2017

Body zasadnutia:

1/ Prechod na parametre a pravidlá malého futbalu od sezóny 2017/2018
Na členskej schôdzi LIMFU sa zúčastnil generálny sekretár SZMF Peter Králik, ktorý predostrel výhody spojené s prechodom na malý futbal a rozhodca Peter Hanes, ktorý oboznámil prítomných s pravidlami malého futbalu.

 
Návrh 2017/2018
Rozmery hracej plochy
48 x 28 metrov
Hracia lopta
klasická futbalová (veľkosť č.5)
Počet hráčov na hracej ploche
5 hráčov + 1 brankár
Zahrávanie autov
vhadzovaním
Veľkosť bránky
4 x 2 metre

Návrh: Prechod na parematre a pravidlá malého futbalu I.liga - komplet (a)
Vyhodnotenie:
PRIJATÉ

Návrh: Prechod na parematre a pravidlá malého futbalu II. a III.liga - čiastočne (a,b)
Vyhodnotenie:
PRIJATÉ

Poznámka:

a) Vo všetkých súťažiach LIMFU sa budú používať bránky o rozmeroch 3 x 2 metre.
Odôvodnenie: Bránky o rozmeroch 4 x 2 metre v riešení.

b) V II. a III. liga sa bude používať hracia lopta s tlemeným odskokom (veľkosť č.4)
Odôvodnenie: LIMFU disponuje veľkým počtom lôpt veľkosti č.4 s tlmeným odskokom. Pokiaľ sa nepodarí lopty odpredať výbor LIMFU rozhodol, že je ekonomicky neefektívne nechať tieto lopty nevyužité.

Pravidlá malého futbalu (náhľad):
Náhľad časti pravidiel malého futbalu
1) Loptu do hry rozhoráva brankár nohou
2) Lopta nemusí prejsť cez polovicu ihrisk aby s ňou mohol opätovne brankár hrať
3) Akumulované fauly sa nepočítajú tzn. nezahráva sa 10 metrový pokutový kop
4) Po vylúčení, môže musžtvo doplniť hráča v poli až po uplynutí celého času trestu, nie po inkasovanom góle.
...
Pre malý futbal platia pravidlá klasického futbalu okrem ofsajdov. Na webe limfuzvolen.sk budú sumarizované po prijatí podkladov od SZMF do začiatku súťaže.

2/ Návrhy
Návrhy predložené na členskej schôdzi LIMFU.

1) Turnaj o pohár primátorky 2017 v parametroch malého futbalu
Návrh: Turnaj o pohár primátorky mesta Zvolen 2017 odhrať už podľa parametrov a pravidiel malého futbalu
Vyhodnotenie:
PRIJATÉ

2) Zmena minimálneho počtu hráčov na súpiskách mužstiev LIMFU
Návrh: Zvyšenie minimálneho počtu hráčov na súpiske mužstva z 10 na 12 hráčov.
Vyhodnotenie:
ZAMIETNUTÉ
Odôvodnenie: Vzhľadom na možnosti doplnenia súpisiek počas celej sezóny, nie je potrebné zvyšovať minimálny počet hráčov na súpiske nariadením.

3) Štartovné na sezónu LIMFU paušálne za celé mužstvo
Návrh: Namiesto štartovného za každého hráča zmena na štartovné paušálne za celé mužstvo.
Vyhodnotenie:
ZAMIETNUTÉ
Odôvodnenie: Pre mužstvá s minimálnym počtom hráčov na súpsike by uvedená zmena nebola prospešná a mohla by viesť k redukcii mužstiev v LIMFU Zvolen.

4) Minimálny počet hráčov na začiatku stretnutia
Návrh: Minimálny počet hráčov na začiatku stretnutia 4 hráči v poli + 1 brankár
Vyhodnotenie:
PRIJATÉ

5) Odloženie zápasov účastníkov turnaja Ligy Majstrov v Slovinsku 09.09.2017
Návrh: Odloženie zápasov pre účastníkov EMF Champions League 2017 resp. EMF Seniors Champions League 40+ z LIMFU Zvolen.
Vyhodnotenie:
V RIEŠENÍ

3/ Prihlasovanie mužstiev na sezónu LIMFU 2017/2018
Mužstvo je považované za prihlásené po zaplatení zápisného, alebo po odovzdaní súpisky a vyplatení štartovného za minimálne 10 registrovaných hráčov !!!

I.liga II.liga III.liga
1. L-Trade 1.
R-Pub Unionka
1. Narimex Premium
2. Detroit   2.
Lokomotýv 99
  2.
Munaro Utd.
3. FC Mariáš   3.
Tornádo
  3.
Shadows
4.
BarBar
        4.
Piánko
            5.
Sokoli
               
Poznámka:
  postup oproti sezóne 2016/2017
  zostup oproti sezóne 2016/2017
  NOVÁČIK v sezóne 2017/2018

Celkový počet prihlásených mužstiev k 02.08.2017 : 12

4/ Evidencia hráčov
Odovzdávanie súpisiek mužstiev a vyplácanie štarovného
za registrovaných hráčov na sezónu 2017/2018 :
Lokomotýv 99 II.liga 11 hráčov
Sokoli III.liga 10 hráčov
Shadows III.liga 10 hráčov
     

5/ Príspevok na rozhodcov na sezónu LIMFU 2017/2018
Vyplácanie príspevku na rozhodcov vo výške 40,- €
Lokomotýv 99 II.liga  
L-Trade I.liga  
Shadows III.liga  
     
6/ Formát súťaže LIMFU v sezóne 2017/2018
Formát súťaže LIMFU bude prerokovaný 23.08.2017 po ukončení prihlasovania mužstiev!

7/ Harmonogram súťaže v sezóne 2017/2018

Harmonogram ligových zápasov LIMFU bude upravený podľa kalendára MFK Zvolen s podmienkou, že LIMFU musí skončiť 2 hodiny pred začiatkom ligového zápasu MFK.

Predpokladaný začiatok ligovej súťaže: 02.09.2017
Rozpis zápasov 1.kola: najneskôr 29.08.2017

8/ Turnaj o pohár primátorky mesta Zvolen 2017
a) Termín turnaja: 29.08.2017 (utorok)
b) Termíny na prihlásenie mužstiev: do 16.08.2017 ! 
c) Štartovné na turnaj: 20,- € (mužstvá LIMFU Zvolen)
  25,- € (neregistrované mužstvá) 

d) Prihlasovanie mužstiev a vyplácanie štartovného na turnaj :
Tornádo III.liga  
     
9/ Upozornenie výboru LIMFU
a) V lige môžu pôsobiť hráči od 16 rokov. Hráči mladší ako 18 rokov musia výboru LIMFU predložiť potvrdenie od zákonného zástupcu, o ich spôsobilosti a štarte na vlastné riziko.
b) Členovia výboru LIMFU majú právo skontrolovať registračné preukazy a v prípade, že nebudú správne vypísané resp. nebude na preukaze fotografia uplatňujú prijaté ustanovenie z 3.8.2016
c) Pri registrácii hráča je povinnosť predložiť platný registračný preukaz!
d) Registračné preukazy nezaregistrovaných hráčov, ktorý majú so svojím mužstvo vysporiadané všetky záväzky (štartovné, dres, ...) sa odovzdávajú na výbore LIMFU
e) Výbor LIMFU vyzýva mužstvá, aby odovzdali súpisky (v troch vyhotoveniach), vyplatili štartovné za registrovaných hráčov na sezónu 2017/2018 a vyplatili príspevok na rozhodcov do 23.08.2017 !!

Mužstvá, ktoré neodovzdajú do uvedného termínu súpisku s minimálne 10 registrovanými hráčmi nebudú pripustené do súťaže na sezónu 2017/2018

10/ Financie LIFMU 
a) Mužstvu L-Trade preplatené náklady vo výške 100,- € na účasť na MSR 2017 
b) Nevyplatené pokuty za kontumácie mužstva Hara 2 x 20,- €

11/ Zasadnutie výboru LIMFU
V stredu 16. augusta 2017 o 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozáčeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí. (Slovenský zväz záhradkárov).

V prípade uzamknutého vchodu do budovi kontaktujte členov výboru! spodok
c3jo design