hlavicka
obsah_hore


Predsezónna členská schôdza vedúcich mužstiev
03.07.2016 (Juraj Plesník)
 
Výbor LIMFU pozýva zástupcov mužstiev LIMFU zo sezóny 2016/2017 ako aj zástupcov nových mužstiev na predsezónnu členskú schôdzu vedúcich mužstiev.

Dátum: 02.08.2017 (streda) o 18:00
Miesto: Dom Služieb 3.poschodie (Kozáčeka 11 , Zvolen)

!!! Účasť zástupcov všetkých mužstiev nutná !!!
Vedúci (zástupca) mužstva môže zastupovať len jedno mužstvo !
 

Program zasadnutia:

1/ Prechod na parametre malého futbalu od sezóny 2017/2018

 
Návrh 2017/2018
LIMFU 2016/2017
Ihrisko
48 x 28 metrov
40 x 22 metrov
Lopta
klasická futbalová
lopta s tlmeným odskokom
Hráči v poli
5 hráčov + 1 brankár
4 hráči + 1 brankár
Zahrávanie autov
vhadzovaním
kopnutím
Bránky
4 x 2 metre
3 x 2 metre

Návrh na prerokovanie prechodu na parametre malého futbalu
a) úplný prechod I.ligy LIMFU
b) čiastočný II. a III.ligy LIMFU

2/ Návrhy pre sezónu 2017/2018 
3/ Harmonogram a formát líg v sezóne 2017/2018
Formát súťaže prerokovaný podľa počtu prihlásených mužstiev 

4/ Prihlasovanie mužstiev na sezónu LIMFU 2017/2018
Zápisné: 100 €/mužstvo
(zápisné je nevratné a je považované ako záloha štartovného za hráčov na súpiske mužstva)

5/ Registrácia hráčov na súpisky mužstiev 
a) Odovzdávanie súpisiek mužstiev v troch vyhotoveniach
(minimálne 10 hráčov na súpiske mužstva)
b) Vyplácanie štartovného za registrovaných hráčov na súpiske mužstva 
c) Pri registrácii povinnosť predložiť platné registračné preukazy!
d) Odovzdávanie registračných preukazov nezaregistrovaných hráčov 

6/ Príspevok na rozhodcov na sezónu LIMFU 2017/2018
Príspevok na rozhodcov vo výške 40 €
(Refundácia zostatku po určení počtu zápasov jednotlivých mužstiev v danom ročníku)

7/ Prihlasovanie na XXV. ročník Turnaja o pohár primátorky mesta Zvolen
Termín turnaja 29. augusta 2017 (utorok - sviatok SNP)


spodok
c3jo design