hlavicka
obsah_hore


Zápis zo zasadnutia výboru LIMFU Zvolen
04.05.2017 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí výboru LIMFU z 03.05.2017
 


pdf  Prezenčná listina zo zasadnutia výboru 03.05.2017

Body zasadnutia:

1/ Evidencia hráčov 
a) Registrácia a prihlasovanie hráčov na súpisku 2016/2017: 
Húšťava Ondrej
[735] (Tornádo)

2/ Disciplinárne konanie
 
a) Prerokovaní hráči
Predložená žiadosť o odpustenie polovice trestu pre hráča 
Žihlavník Michal  
[480] (Hara) - VYHOVUJE SA

b) Pozastavená činnosť:  
Nedoložené potvrdenie od zákonných zástupcov o štarte na vlastnú zodpovednosť
Marunčiak Samuel [728] (SP Hronn Xanto),

3/ Delegačná listina  
Delegačná listina rozhodcov na zápasy LIMFU Zvolen dňa 06.05.2017 uverejnené na webe na podstránke LiMFu/Rozhodcovia.

4/ LIMFU CUP 2017 - Slovenský pohár výberov mestských líg
a) Prerokované záležitosti spojené so zorganizovaním turnaja
b) Nominácia rozhodcov LIMFU na turnaj
c) Spoločný tréning nominovaných hráčov do výberov LIMFu sa uskutoční v sobotu 6.5.2017 od 11:45. Účasť povinná!

4/ Majstrovstvá Slovenska v malom futbale 2017 
a) MSR 2017 sa uskutočnia 24.-25.6.2017 v Bratislave.
b) Vzhľadom na rozšírenie počtu účastníkov MSR, boli pre LIMFU Zvolen udelené 3 miestenky.
c) Pozmeňujúce ustanovenia vzhľadom na počet udelených miesteniek na MSR 2017:
Víťaz Zimného turnaja v roku MSR + Majster LIMFU v danej sezóne + Vicemajster LIMFU v danej sezóne .

V prípade ak je víťazom Zimného turnaja majster, resp. vicemajster LIMFU, právo na štart na MSR získava mužstvo umiestnené na 3.mieste v I.lige na konci sezóny LIMFU.

V prípade ak niektoré z mužstiev, ktoré získajú miestenku na MSR, sa MSR z akýchkoľvek dôvodov nezúčastnia, miestenka na MSR pre LIMFU zostane neobsadená!

5/ Financie LIMFU
Vyplácanie odmien rozhodcom.

6/ Zasadnutie výboru LIMFU 
V stredu 10.05.2017 o 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozáčeka 11 vo Zvolene na 3. poschodí.  (Slovenský zväz záhradkárov). V prípade uzamknutého vchodu do budovi kontaktujte členov výboru! 


spodok
c3jo design