hlavicka
obsah_hore


Zápis zo zasadnutia výboru LIMFU Zvolen
28.04.2017 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí výboru LIMFU z 26.04.2017
 


pdf  Prezenčná listina zo zasadnutia výboru 26.04.2017

Body zasadnutia:

1/ Evidencia hráčov 
a) Registrácia a prihlasovanie hráčov na súpisku 2016/2017: 
Bartek Ján  [734] (SP Hronn Xanto)
Štefko Patrik
[329] (Rytieri)

b) Vyradenie hráčov zo súpisky 2016/2017:
Lunter Matúš [006] (Rytieri)

c) Potvrdenie od zákonného zástupcu 
Predložené potvrdenie od zákonných zástupcov o štarte v súťaži LIMFU na vlastnú zodpovednosť pre hráča Žiak Adrián  [729] (Autotechna Stars).

d) Zmena v evidencii ŽK
Oprava zápisu ŽK v zápase 12.kola I.ligy (15.04.2017)
medzi mužstvami FC Mariáš - Demitrans.
pôvodný zápis: ŽK Muráň Miroslav [135] (FC Mariáš)
opravený zápis: ŽK Mozolány Róbert  [125] (FC Mariáš)
OPRAVENÉ 

Oprava zápisu ŽK v zápase 13.kola I.ligy (22.04.2017)
medzi mužstvami FC Mariáš - Rytieri.
pôvodný zápis: ŽK hráč č.d. 25
opravený zápis: ŽK Chovan Valerián  [393] (Rytieri)
OPRAVENÉ 

2/ Disciplinárne konanie
 
a) Prerokovaní hráči
Mozolány Róbert  
[125] (FC Mariáš) ŽK z 12.kola I.ligy z 15.04.2017
4xŽK v sezóne 2016/2017
STOP 1 zápas bez možnosti odpustenia trestu 
Trest odpykaný 22.04.2017 počas zápasu 13.kola I.ligy FC Mariáš - Rytieri

Lalík Juraj   
[495] (Detroit) ČK z 13.kola I.ligy (22.04.2017)
2xŽK v zápase
BEZ ZASTAVENIA ČINNOSTI
Odôvodnenie: Hráč bol v tomto zápase napomínaný po dvoch ŽK za technický priestupok a následnej reakcii bez vulgarizomov a nadávok na udelené napomínanie. Dispciplinárna komisia rozhodla, že zastavenie činnosti v zápase vzhľadom na povahu priestupkov považuje za dostačujúce a ďalšie zastavenie činnosti sa neudeľuje.

b) Pozastavená činnosť:  
Disciplinárne tresty 
Žihlavník Michal  [480] (Hara)

Nedoložené potvrdenie od zákonných zástupcov o štarte na vlastnú zodpovednosť
Marunčiak Samuel [728] (SP Hronn Xanto),

3/ Delegačná listina  
Delegačná listina rozhodcov na zápasy LIMFU Zvolen dňa 29.04.2017 uverejnené na webe na podstránke LiMFu/Rozhodcovia.

4/ LIMFU CUP 2017 - Slovenský pohár výberov mestských líg
a) Prerokované záležitosti spojené so zorganizovaním turnaja
b) Nominácia a dôležité infromácie ohľadom výberov LIMFU Zvolen budú uverejnené na webe LIMFU v pondelok 01.05.2017

5/ Zasadnutie výboru LIMFU 
V stredu 03.05.2017 o 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozáčeka 11 vo Zvolene na 3. poschodí.  (Slovenský zväz záhradkárov). V prípade uzamknutého vchodu do budovi kontaktujte členov výboru! 


spodok
c3jo design