hlavicka
obsah_hore


Zápis zo zasadnutia výboru LIMFU Zvolen
20.04.2017 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí výboru LIMFU z 19.04.2017
 


pdf  Prezenčná listina zo zasadnutia výboru 19.04.2017

Body zasadnutia:

1/ Evidencia hráčov 
a) Registrácia a prihlasovanie hráčov na súpisku 2016/2017: 
Žiak Adrián  [729], Slúka Maroš [730] (obaja Autotechna Stars)
Axmann Dominik
[477] (Hara)
Krčmárik Adam
 [733] (Xanto team)
Putiš Marián
 [731] (SP Hronn Xanto)
Chamula Martin
 [732] (Tornádo)

b) Vyradenie hráčov zo súpisky 2016/2017:
Hybský Vladimír  [458], Vrana Michal [702] (obaja Autotechna Stars)
Mališ Dušan [478] (Hara)
Válovčan Jozef  [307] (SP Hronn Xanto)

2/ Disciplinárne konanie
 
a) Kontumácie zápasov:
Kontumácia zápasu Oranjes - Xanto team  v prospech mužstva Oranjes 
výsledkom 5:0, z dôvodu nedostatočného počtu hráčov mužstva Xanto team.

b) Disciplinárne pokuty: 
Disciplinárna pokuta vo výške 20 € udelená mužstvu Xanto team  za nenastúpenie na zápas 12.kola I.ligy - VYPLATENÉ

Vyplácanie disciplinárnych pokút za ŽK z 15.04.2017
Legíň Adam  [264] (BarBar) - VYPLATENÉ
Sloboda Adam  [096] (BarBar) - VYPLATENÉ
Grajciar Jaroslav  [095] (BarBar) - VYPLATENÉ

c) Prerokovaní hráči
Žihlavník Michal  
[480] (Hara) ČK z 11.kola III.ligy (15.04.2017)
Sotenie do súpera v prerušenej hre
STOP 2 zápasy s možnosťou odpustenia polovice trestu 

Predložená žiadosť o odpustenie polovice trestu pre hráča 
Spodniak Róbert [035] (Hara) - VYHOVUJE SA

d) Pozastavená činnosť:  
Disciplinárne tresty 
Žihlavník Michal  [480] (Hara)

Nedoložené potvrdenie od zákonných zástupcov o štarte na vlastnú zodpovednosť  
Marunčiak Samuel [728] (SP Hronn Xanto),
Žiak Adrián  [729] (Autotechna Stars)

3/ Delegačná listina  
Delegačná listina rozhodcov na zápasy 22.04.2017 v sekcii LiMFu/Rozhodcovia

4/ Majstrovstvá Slovenska v malom futbale 2017
VV SZMF rozhodol, že MSR 2017 sa uskutočnia 24.-25.6.2017 v Bratislave

5/ Zasadnutie výboru LIMFU 
V stredu 26.apríla 2017 o 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozáčeka 11 vo Zvolene na 3. poschodí.  (Slovenský zväz záhradkárov). V prípade uzamknutého vchodu do budovi kontaktujte členov výboru! 


spodok
c3jo design