hlavicka
obsah_hore


Zápis zo zasadnutia výboru LIMFU Zvolen
14.04.2017 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí výboru LIMFU z 12.04.2017
 


pdf  Prezenčná listina zo zasadnutia výboru 12.04.2017

Body zasadnutia:

1/ Evidencia hráčov 
a) Registrácia a prihlasovanie hráčov na súpisku 2016/2017: 
Pálka Ľubomír [724], Stanko Erik [725], Ližbetin Pavol [726] (všetci Demitrans)
Šovčík Jozef
 [727] (Hara)
Kružliak Tomáš
 [278] (Zanziganda)
Marunčiak Samuel
 [728] (SP Hronn Xanto)

b) Vyradenie hráčov zo súpisky 2016/2017:
Filip Marek [698], Strelec Tomáš [696], Kindernaj Peter [348] (všetci Demitrans)
Axmann Dominik [477] (Hara)
Chromý Peter [343] (Zanziganda)

2/ Disciplinárne konanie
 
a) Disciplinárne pokuty: 
Vyplácanie disciplinárnych pokút za ŽK z 08.04.2017
Bartoš Erik [175] (Demitrans) - VYPLATENÉ
Dunko Roman [174] (Demitrans) - VYPLATENÉ
Bordun Andryi [392] (Zanziganda) - VYPLATENÉ
Kováčik Andrej [029] (Narimex Premium) - VYPLATENÉ
Bernát Viktor [098] (BarBar) - VYPLATENÉ

Vyplácanie disciplinárnych pokút za ČK z 08.04.2017
Puškár Viktor [694] (BarBar) - VYPLATENÉ

Vyplácanie disciplinárnych pokút za 2xŽK a ČK z 08.04.2017
Spodniak Róbert [035] (Hara) - VYPLATENÉ

b) Prerokovaní hráči
Dunko Roman 
[174] (Demitrans) z 11.kola I.ligy (08.04.2017)
4xŽK v sezóne 2016/2017
STOP 1 zápas bez možnosti odpustenia trestu 

Puškár Viktor  
[694] (BarBar)  ČK z 10.kola II.ligy (08.04.2017)
Šúchačka zozadu mimo šestky
STOP 1 zápas bez možnosti odpustenia trestu 

Spodniak Róbert [035] (Hara) ČK z 10.kola III.ligy (08.04.2017)
2xŽK v zápase + 4xŽK v sezóne 2016/0217
STOP 2 zápasy s možnosťou odpustenia polovice trestu

c) Pozastavená činnosť:  

Disciplinárne tresty 
Dunko Roman [174] (Demitrans)
Puškár Viktor  [694] (BarBar)
Spodniak Róbert [035] (Hara)

Nedoložené potvrdenie od zákonných zástupcov 
Marunčiak Samuel [728] (SP Hronn Xanto),

d) Nevyplatené odmeny pre rozhodcov 
SP Hronn Xanto
18 €

e) Námietky:
Oboznámenie výboru s námietkou mužstva Demitrans na zaujatosť rozhodcu Milana Macuráka v zápase Euroteam - Demitrans z 08.04.2017.

3/ Delegačná listina  
Delegačná listina rozhodcov na zápasy 15.04.2017 v sekcii LiMFu/Rozhodcovia

4/ Súpisky mužstiev a registračné preukazy
a) Výbor LIMFU vyzýva vedúcich všetkých mužstiev, aby si dali do poriadku súpisky a registračné preukazy hráčov na súpiske (fotky, platnosť, prestup).
b) V sobotu 15.04.2017 námatková kontrola!
c) Pred začiatkom zápasu sú mužstvá povinné odovzdať rozhodcovi súpisku a registračné preukazy.

5/ Zasadnutie výboru LIMFU 
V stredu 19.apríla 2017 o 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozáčeka 11 vo Zvolene na 3. poschodí.  (Slovenský zväz záhradkárov). V prípade uzamknutého vchodu do budovi kontaktujte členov výboru! 


spodok
c3jo design