hlavicka
obsah_hore


Zápis zo zasadnutia výboru LIMFU Zvolen
24.03.2017 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí výboru LIMFU z 22.03.2017
 


pdf  Prezenčná listina zo zasadnutia výboru 24.03.2017

Body zasadnutia:

1/ Evidencia hráčov 
a) Registrácia a prihlasovanie hráčov na súpisku 2016/2017: 
Paulenka Miroslav  [111], Valigurský Ivan  [592], Hiadlovský Martin  [718] (všetci Stars), Valach Peter  [153] (Munaro United), Blažek Michal  [717] (Autotechna Stars)

b) Vyradenie hráčov zo súpisky 2016/2017:
Hraško Filip  [471] (Autotechna Stars) , Sekula Ján  [150], Kudlík Dominik  [277] (obaja Zanziganda)

2/ Disciplinárne konanie
 
a) Pozastavená činnosť:  

Disciplinárne tresty 
Šebeň Marin  [127] (FC Mariáš)

Nevyplatené pokuty za ŽK 
Mičian Peter  [350] (Shadows),
  
Nedoložené potvrdenie od zákonných zástupcov 
Chovanculiak Erik [438] (Out Demitrans),

b) Nevyplatené odmeny pre rozhodcov 
SP Hronn Xanto (2 €)

3/ Pravidlá a disciplinárny poriadok LIMFU 

a) Zhrnutie pravidiel LIMFU pred začiatkom jarnej časti
b) Návrh na zmenu disciplinárneho konania pri udelenej ČK za neúmyslenú hru rukou.
Návrh: Odpustenie trestu v podobe zastavenia činnosti po ČK udelenej v zápase za neúmyselnú hru rukou.
Vyhodnotenie: PRIJATÉ väčšinou prítomných vedúcich mužstiev
c) Pripomenutie už prijatého ustanovenia o odpustení trestu v podobe zastavenia činnosti po ČK udelenej za dve ŽK v zápase za technický priestupok nedodržanie vzdialenosti.

4/ Rozpis jarnej časti LIMFU 2016/2017
a) Začiatok jarnej časti LIMFU 2016/2017 je 1. apríla 2017 dohrávanými zápasmi II.ligy a zápasmi I.ligy.

II.liga
dohrávka 3.kola
08:00
BarBar
-
Narimex Premium
II.liga
dohrávka 3.kola
08:00
Legionári
-
Pivkári
I.liga
10.kolo
09:00
Detroit
-
Euroteam
I.liga
10.kolo
09:00
Demitrans
-
L-Trade
I.liga
10.kolo
10:00
Rytieri
-
Remos
I.liga
10.kolo
10:00
FC Mariáš
-
Oranjes
I.liga
10.kolo
11:00
Xanto team
-
Zanziganda

b) Kompletný rozpis jarnej časti LIMFU 2016/2017 bude vyhotovení po 30.4.2017 z dôvodu úpravy rozpisu podľa rozpisu zápasov MFK Zvolen.

5/ Odmeny pre rozhodcov
a) Odmeny rozhodcom vypláca LEN výbor LIMFU!
(Nevyplácajú mužstvá po zápase!!!)
b) Vyplácanie príspevkov od mužstiev na odmeny pre rozhodcov.
c) Mužstvá, ktoré nemajú vyplatené príspevky na odmeny pre rozhodcov, tak musia urobiť do začiatku jarnej časti.

Zoznam mužstiev, ktoré nemajú vyplatené resp. nemajú dostačujúce zostatky na odmeny pre rozhodcov

6/ Súpisky mužstiev a registračné preukazy
Výbor LIMFU vyzýva vedúcich všetkých mužstiev, aby si do začiatku jarnej časti dali do poriadku súpisky a registračné preukazy hráčov na súpiske (fotky, platnosť, prestup). Pri námatkovej kontrole budú nedostatky pokutované podľa prijatého ustanovenia zo začiatku sezóny!

7/ Prihlasovanie a prestup hráčov 
a) Prihlasovanie a prestup hráčov len na zasadnutí výboru LIMFU. 
b) Štartovné pre nových hráčov prihlasovaných na súpisky mužstiev je polovičné.  
c) Hráči, ktorí prestúpili medzi mužstvami resp. noví hráči, ktorí boli prihlásení na súpisku mužstva pred Zimným turnajom a nastúpili na stretnutie Zimného turnaja (boli uvedení na zápise o stretnutí) už nemôžu v tejto sezóne prestúpiť resp. byť vyradení zo súpisky a nahradení novými hráčmi.  (Pre týchto hráčov je štart na Zimnom turnaji považovaný za štart v jarnej časti LIMFU)
d) Hráči, ktorí po skončení jesennej časti LIMFU nezmenili mužstvo môžu prestúpiť resp. byť vyradení a nahradení novými hráčmi bez ohľadu na ich štart na Zimnom turnaji.Prestup po Zimnom turnaji je možný!  
e) Pri prihlasovaní už registrovaných hráčov na súpisku ako aj pri prestupe hráčov medzi mužstvami je potrebné predložiť ich registračný preukaz.

8/ Zasadnutie výboru LIMFU 
V stredu 29. marca 2017 o 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozáčeka 11 vo Zvolene na 3. poschodí.  (Slovenský zväz záhradkárov). V prípade uzamknutého vchodu do budovi kontaktujte členov výboru! 


spodok
c3jo design