hlavicka
obsah_hore


Zápis zo zasadnutia výboru LIMFU Zvolen
17.03.2017 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí výboru LIMFU z 15.03.2017
 


pdf  Prezenčná listina zo zasadnutia výboru 15.03.2017

Body zasadnutia:

1/ Evidencia hráčov 
a) Registrácia a prihlasovanie hráčov na súpisku 2016/2017: 
Kret Vratko  [143] (Legionári),

b) Prestup:  
Liška Peter  [212] (z SP Hronn Xanto do Legionári) 

2/ Pravidlá LIMFU 

a) Testy pravidiel LIMFU absolvované zúčastneními členmi výboru LIMFU
b) Konzultácia testy pravidiel a výsledky testov

3/ Členská schôdza vedúcich mužstiev LIMFU 
Členská schôdza sa uskutoční v stredu 22. marca 2017 o 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozáčeka 11 vo Zvolene na 3. poschodí.  (Slovenský zväz záhradkárov). Účasť vedúcich mužstiev povinná!   

V prípade uzamknutého vchodu do budovy kontaktujte členov výboru!

4/ Začiatok jarnej časti 2016/2017
Predpokladaný začiatok jarnej časti LIMFU 2016/2017 je 1. apríla 2017 dohrávanými zápasmi a zápasmi I.ligy.

5/ Odmeny rozhodcom
Výbor LIMFU vyzýva mužstvá, ktoré nemajú vyplatené resp. nemajú dostačujúci zostatok na vyplácanie pre rozhodcov za zápasy ligy LIMFU, aby tak urobili do začiatku jarnej časti.  Od jarnej časti 2016/2017 vypláca odmeny rozhodcom LEN výbor LIMFU!

6/ Súpisky mužstiev a registračné preukazy
Výbor LIMFU vyzýva vedúcich všetkých mužstiev, aby si do začiatku jarnej časti dali do poriadku súpisky a registračné preukazy hráčov na súpiske (fotky, platnosť, prestup). Pri námatkovej kontrole budú nedostatky pokutované podľa prijatého ustanovenia zo začiatku sezóny!

7/ Prihlasovanie a prestup hráčov 
a) Prihlasovanie a prestup hráčov len na zasadnutí výboru LIMFU. 
b) Štartovné pre nových hráčov prihlasovaných na súpisky mužstiev je polovičné.  
c) Hráči, ktorí prestúpili medzi mužstvami resp. noví hráči, ktorí boli prihlásení na súpisku mužstva pred Zimným turnajom a nastúpili na stretnutie Zimného turnaja (boli uvedení na zápise o stretnutí) už nemôžu v tejto sezóne prestúpiť resp. byť vyradenízo súpisky a nahradení novými hráčmi.  (Pre týchto hráčov je štart na Zimnom turnaji považovaný za štart v jarnej časti LIMFU)
d) Hráči, ktorí po skončení jesennej časti LIMFU nezmenili mužstvo môžu prestúpiť resp. byť vyradení a nahradení novými hráčmi bez ohľadu na ich štart na Zimnom turnaji.Prestup po Zimnom turnaji je možný!  
e) Pri prihlasovaní už registrovaných hráčov na súpisku ako aj pri prestupe hráčov medzi mužstvami je potrebné predložiť ich registračný preukaz.spodok
c3jo design