hlavicka
obsah_hore


Zápis zo zasadnutia výboru LIMFU Zvolen
24.02.2017 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí výboru LIMFU z 22.02.2017
 


pdf  Prezenčná listina zo zasadnutia výboru 22.02.2017

Body zasadnutia:

1/ STOKAT Zimný turnaj LIMFU 2017 

Vyúčtovanie administratívno-technických výdavkov spojených so zorganizovaním turnaja.

2/ Oznam výboru LIMFU 
a) Výbor LIMFU vyzýva mužstvá, ktoré nemajú vyplatené resp. nemajú dostačujúci zostatok na vyplácanie pre rozhodcov za zápasy ligy LIMFU, aby tak urobili do začiatku jarnej časti.  Od jarnej časti 2016/2017 vypláca odmeny rozhodcom LEN výbor LIMFU!
b) Výbor LIMFU vyzýva vedúcich všetkých mužstiev, aby si do začiatku jarnej časti dali do poriadku súpisky a registračné preukazy hráčov na súpiske (fotky, platnosť, prestup). Pri námatkovej kontrole budú nedostatky pokutované podľa prijatého ustanovenia zo začiatku sezóny!
c) Ukazovateľ skóre a faulov otestovaný na STOKAT Zimnom turnaji LIMFU 2017 bude od jarnej časti sezóny 2016/2017 použitý na zápasoch LIMFU. Výbor LIMFU schválil výrobu aj druhého ukazovateľa skóre a faulov.
d) Vyhotovené testy pravidiel malého futbalu. Konzultácia a úprava testov.

3/ Zasadnutie výboru LIMFU
V stredu 1. marca 2017 o 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozáčeka 11 vo Zvolene na 3. poschodí.  (Slovenský zväz záhradkárov). V prípade uzamknutého vchodu do budovi kontaktujte členov výboru!
   spodok
c3jo design