hlavicka
obsah_hore


Zápis zo zasadnutia výboru LIMFU Zvolen
18.02.2017 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí výboru LIMFU z 15.02.2017
 


pdf  Prezenčná listina zo zasadnutia výboru 15.02.2017

Body zasadnutia:

1/ STOKAT Zimný turnaj LIMFU 2017 

a) Výsledky turnaja

1.miesto L-Trade
2.miesto Euroteam
3.miesto Oranjes
   
najlepí hráč Štefan Sudimák ml. (Euroteam)
najlepší brankár Lukáš Höger (L-Trade)
najlepší strelec Ján Kouřil (Oranjes) - 9 gólov

Kompletný sumár výsledkov na stránke Zimný turnaj/aktuálny ročník

b) Miestenka na Majsrovstvá Slovenska v malom futbale 2017
Víťaz trurnaja mužstvo L-Trade získalo miestenku na MSR 2017

c) Vyúčtovanie nákladov spojených so zorganizovaním turnaja.

2/ Disciplinárne konanie 
a) Prerokovaní hráči:  
Mojžiš Peter  [463] (Autotechna Stars) ČK z 2.kola ZT (11.2.2017)
STOP 1 zápas s možnosťou odpustenia trestu na Zimnom turnaji

Majerčík Peter  [691] (Autotechna Stars) ČK z 3.kola ZT (11.2.2017)
STOP 1 zápas s možnosťou odpustenia trestu na Zimnom turnaji

Chovan Michal  [461] (Autotechna Stars) ČK z 3.kola ZT (11.2.2017)
STOP 1 zápas s možnosťou odpustenia trestu na Zimnom turnaji

Fraňa Marcel  [315] (Oranjes) ČK zo štrťfinále ZT (11.2.2017)
STOP 1 zápas s možnosťou odpustenia trestu na Zimnom turnaji

Mozolány Róbert  [125] (FC Mariáš) ČK zo štrťfinále ZT (11.2.2017)
STOP 1 zápas s možnosťou odpustenia trestu na Zimnom turnaji

Kouřil Ján  [319] (Oranjes) 4xŽK v sezóne 2016/2017 (11.2.2017)
STOP 1 zápas s možnosťou odpustenia trestu na Zimnom turnaji

Šebeň Marin  [127] (FC Mariáš) ČK zo zápasu o 3.miesto ZT (11.2.2017)
Úmyselná hra rukou v pokutovom území - STOP 1 zápas bez možnosti odpustenia trestu

b) Disciplinárne pokuty: 
Vyplácanie disciplinárnych pokút za ČK na Zimnom turnaji z 11.2.2017
Majerčík Peter  [691] (Autotechna Stars) - VYPLATENÉ
Chovan Michal  [461] (Autotechna Stars) - VYPLATENÉ
Fraňa Marcel  [315] (Oranjes) - VYPLATENÉ
Mozolány Róbert  [125] (FC Mariáš) - VYPLATENÉ

c) Tresty
Odpykané tresty počas Zimného turnaja 11.2.2017

Ťavoda Ondrej  [052] (Stars) ČK z 7.kola III.ligy (29.10.2016)
STOP 1 zápas 1.kolo Zimný turnaj 2017 proti Remosu

Guglava Peter  [431] (Munaro Utd.) ČK z 9.kola III.ligy (27.11.2016)
STOP 1 zápas 1.kolo Zimný turnaj 2017 proti Zanzigande

Matúš Andrej [405] (Lokomotýv 99) ČK z 7.kola I.ligy (19.11.2016)
STOP 1 zápas 1.kolo Zimný turnaj 2017 proti Detroitu

Mojžiš Peter  [463] (Autotechna Stars) ČK z 2.kola ZT (11.2.2017)
STOP 1 zápas 3.kolo Zimný turnaj 2017 proti Demitrans

Kouřil Ján  [319] (Oranjes) 4xŽK v sezóne 2016/2017 (11.2.2017)
STOP 1 zápas zápas o 3.miesto Zimný turnaj 2017 proti FC Mariáš

d) Pozastavená činnosť:  
Nevyplatené pokuty za ŽK
Mičian Peter  [350] (Shadows),
 
Nedoložené potvrdenie od zákonných zástupcov 
Chovanculiak Erik [438] (Out Demitrans),

e) Nevyplatené odmeny pre rozhodcov 
SP Hronn Xanto
Zanziganda

2/ Prihlasovanie a prestup hráčov 
a) Prihlasovanie a prestup hráčov len na zasadnutí výboru LIMFU.
b) Štartovné pre nových hráčov prihlasovaných na súpisky mužstiev je polovičné
c) Hráči, ktorí prestúpili medzi mužstvami resp. noví hráči, ktorí boli prihlásení na súpisku mužstva pred Zimným turnajom a nastúpili na stretnutie Zimného turnaja (boli uvedení na zápise o stretnutí) už nemôžu v tejto sezóne prestúpiť resp. byť vyradení zo súpisky a nahradení novými hráčmi. (Pre týchto hráčov je štart na Zimnom turnaji považovaný za štart v jarnej časti LIMFU)
d) Hráči, ktorí po skončení jesennej časti LIMFU nezmenili mužstvo môžu prestúpiť resp. byť vyradení a nahradení novými hráčmi bez ohľadu na ich štart na Zimnom turnaji. Prestup po Zimnom turnaji je možný
e) Pri prihlasovaní už registrovaných hráčov na súpisku ako aj pri prestupe hráčov medzi mužstvami je potrebné predložiť ich registračný preukaz.

3/ Oznam výboru LIMFU 
a) Prasknutá lopta po skončení zápasov z 11.2.2017 - VYRADENÁ
b) Výbor LIMFU žiada mužstvá, ktoré nemajú predplatené resp. nemajú dostačujúci zostatok na vyplácanie pre rozhodcov za zápasy ligy LIMF, aby tak urobili do začiatku jarnej časti.  Od jarnej časti 2016/2017 vypláca odmeny rozhodcom LEN výbor LIMFU
c) Výbor LIMFU vyzýva všetkých vedúcich mužstiev, aby si do začiatku jarnej časti dali do poriadku súpisky a registračné preukazy hráčov na súpiske (fotky, platnosť, prestup). Pri námatkovej kontrole budú nedostatky pokutované podľa prijatého ustanovenia zo začiatku sezóny!

5/ Zápisnica z Výkonného výboru SZMF
Oboznámenie výboru LIMFU s bodmi zo zápisnice VV SZMF 

6/ LIMFU Zvolen cup
Diskusia o záležitostiach spojených s organizovaním turnaja výberov mestských líg.

7/ Zasadnutie výboru LIMFU
V stredu 22. februára 2017 o 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozáčeka 11 vo Zvolene na 3. poschodí.  (Slovenský zväz záhradkárov). V prípade uzamknutého vchodu do budovi kontaktujte členov výboru!
   spodok
c3jo design