hlavicka
obsah_hore


Zápis zo zasadnutia výboru LIMFU Zvolen
10.02.2017 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí výboru LIMFU z 08.02.2017
 


pdf  Prezenčná listina zo zasadnutia výboru 08.02.2017

Body zasadnutia:

1
/ Evidencia hráčov
a) Registrácia a prihlasovanie hráčov na súpisku 2016/2017: 
Koska Peter  [389] (Xanto team),
Grom Michal  [160], Jurík Ján  [709], Moravčík Ladislav  [710] (všetci Detroit),
Tuček Ondrej  [210], Valovčan Jaroslav  [394] (obaja Shadows),
Mikla Miroslav  [711], Dvoran Matej  [249] (obaja Remos), 
Makovíni Rudlof [712] (Munaro United), 
Švec Tomáš
[379] (Oranjes),
Cút Ján  [713] (Rytieri), 
Zvara Ján  [272], Elek Róbert  [276], Gajdoš Adam [273] (všetci Zanziganda),
Krajč Martin  [714], Pavlenda Ondrej  [715], Paľov Adrián  [716]
(všetci Demitrans),

b) Vyradenie hráčov zo súpisky 2016/2017:
Štefko Patrik  [329], Lihocký Ján [338] (obaja Remos), 
Hrčka Ľubomír  [440] (Rytieri),
Bordun Andriy  [392], Kalutskyi Oleg  [281], Shuper Rostislav  [390]
(všetci Zanziganda),

c) Prestup:
Sudimák Štefan ml.  [077] (z Zanziganda do Euroteam)  
Kozárik Peter  [263] (z Xanto team do Euroteam) 

2/ Disciplinárne konanie 
a) Disciplinárne pokuty: 
Vyplácanie disciplinárnych pokút za ŽK z 19.11.2016
Koreň Marián [342] (Zanziganda) - VYPLATENÉ

b) Pozastavená činnosť:  

Disciplinárne tresty 
Guglava Peter  [431] (Munaro Utd.),
Matúš Andrej  [405] (Lokomotýv 99),
Ťavoda Ondrej  [052] (Stars),

Nevyplatené pokuty za ŽK
Mičian Peter  [350] (Shadows),
 
Nedoložené potvrdenie od zákonných zástupcov 
Chovanculiak Erik [438] (Out Demitrans),

c) Nevyplatené odmeny pre rozhodcov 
SP Hronn Xanto
Zanziganda

3/ STOKAT Zimný turnaj LIMFU 2017 
a) Rozpis turnaja
Aktuálny rozpis zápasov turnaja na stránke Zimný turnaj/aktuálny ročník 

b) Súpisky mužstiev na turnaji 
Mužstvá odovzdajú pred začiatkom turnaja súpisku hráčov s číslami dresov. Na turnajovej súpiske môžu byť uvedení len hráči, ktorých majú mužstvá na svojich aktuálnych súpiskách k 8.2.2017 pre sezónu LIMFU 2016/2017.

c) Tresty hráčov 
Hráči v treste resp. s pozastavenou činnosťou nesmú byť uvedený na zápise o stretnutí zápasu Zimného turnaja na ktorý sa vzťahuje trest. 

d) Ďalšie upozornenia
Výbor LIMFU žiada všetkých zúčastnených o dodržiavanie hracích časov a udržiavanie poriadku v športovej hale a príslušných priestoroch! Vstup do športovej haly je povolený len v športovej obuvy (resp. návlekoch) a povolené je používať len halovú obuv, ktorá nezanecháva šmuhy na palubovke

4/ Stretnutie s generálnym sekretárom SZMF 
Zasadnutia výboru LIMFU sa zúčastnil generálny sekretár SZMF Peter Králik.
Prediskutované možnosti pre rozvoj malého futbalu v regióne mesta Zvolen, výhliadky a návrhy SZMF.

5/ Oznam výboru LIMFU 
a) Výbor LIMFU žiada mužstvá, ktoré nemajú predplatené resp. nemajú dostačujúci zostatok na vyplácanie pre rozhodcov aby tak urobili do začiatku jarnej časti. 
Od jarnej časti 2016/2017 vypláca odmeny rozhodcom LEN výbor LIMFU
b) Vyhotovený ukazovateľ skóre a faulov na zápasy LIMFU.

6/ Zasadnutie výboru LIMFU
V stredu 15. februára 2017 o 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozáčeka 11 vo Zvolene na 3. poschodí.  (Slovenský zväz záhradkárov). V prípade uzamknutého vchodu do budovi kontaktujte členov výboru!
   spodok
c3jo design