hlavicka
obsah_hore


Zápis zo zasadnutia výboru LIMFU Zvolen
04.02.2017 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí výboru LIMFU z 01.02.2017
 


pdf  Prezenčná listina zo zasadnutia výboru 01.02.2017

Body zasadnutia:

1/ STOKAT Zimný turnaj LIMFU 2017
a) Prihlásovanie mužstiev na turnaj a vyplácanie štartovného
Detroit (I.liga),
Demitrans (I.liga),
Remos (I.liga),
Xanto team (I.liga),
Oranjes (I.liga),
Zanziganda (I.liga),
Stars (III.liga)
Shadows (III.liga)
Autotechna (III.liga)

b) Termín turnaja sobota 11.2.2017 od 7:30 do 19:00 
c) Počet prihlásených mužstiev - 17

I.liga LIMFU
(10)
OranjesL-TradeZanziGandaEuroteamDetroit
Xanto team RytieriDemitrans, FC Mariáš, Remos
II.liga LIMFU
(3)
AlcolégiaBarBar, Lokomotýv 99
III.liga LIMFU
(4)
Shadows, Munaro United, Stars, Autotechna

d) Formát turnaja:

Základné skupiny 3 skupiny po 4 mužstvá a 1 skupina 5 mužstiev
Postup 1. a 2.miesto v skupine do štvrťfinále
Vyraďovacia časť (play-off) K.O. systém až do finále

e) Hrací čas:

Základné skupiny (4 mužstvá) 1x17 min.
Základná skupina (5 mužstiev) 1x13 min.
Prestávka medzi zápasmi 2 min.
   
Vyraďovacia časť (play-off) 1x17 min.
Prestávka medzi zápasmi 3 min.

f) Nasadenie pred žrebovaním
Prvé tri mužstvá z predchádzajúceho ročníka podľa umiestnenia + ďalšie mužstvá podľa ligovej tabuľky jesennej časti LIMFU 2016/2017.
 
1.kôš
Názov mužstva
1.
Oranjes
2.
Remos
3.
L-Trade
4.
ZanziGanda
 
2.kôš
Názov mužstva
5.
Xanto team
6.
Detroit
7.
Euroteam
8.
FC Mariáš
 
3.kôš
Názov mužstva
9.
Rytieri
10.
Demitrans
11.
Alcolégia
12.
BarBar
   
4.kôš
Názov mužstva
13.
Lokomotýv 99
14.
Shadows
15.
Munaro United
16.
Stars
17.
Autotechna Stars

g) Žreb základných skupín
Vyžrebované skupiny všetkým mužstvám, bez nasadzovnia priamo do skupín.
                   
Skupina A
Skupina B
Skupina C
(1)
Oranjes
(2)
Remos
(3)
L-Trade
(8)
FC Mariáš
(5)
Xanto team
(7)
Euroteam
(11)
Alcolégia
(9)
Rytieri
(10)
Demitrans
(14)
Shadows
(16)
Stars
(17)
Autotechna
 
Skupina D
     
(4)
ZanziGanda
         
(6)
Detroit
         
(12)
BarBar
         
(13)
Lokomotýv 99
         
(15)
Munaro United
         
               

h) Rozpis turnaja
Vyžrebované poradie v ktorom sa odohrajú skupiny turnaja a to v poradí
skupina A, skupina B, skupina D, skupina C

Vzhľadom na dodržanie aspoň jedno zápasovej prestávky medzi zápasmi prelínanie skupín v rozpise (skupina A a skupina B resp. skupina D a skupina C)

Rozpis zápasov na stránke aktuálneho ročníka turnaja Zimný turnaj/aktuálny ročník 

i) Súpisky mužstiev na turnaji
Mužstvá odovzdajú pred začiatkom turnaja súpisku hráčov s číslami dresov. Na turnajovej súpiske môžu byť uvedení len hráči, ktorých majú mužstvá na svojich aktuálnych súpiskách k 8.2.2017 pre sezónu LIMFU 2016/2017.

j) Tresty hráčov
Hráči v treste resp. s pozastavenou činnosťou nesmú byť uvedený na zápise o stretnutí zápasu Zimného turnaja na ktorý sa vzťahuje trest.

k) Výbor LIMFU žiada všetkých účastníkov turnaja aby dodržiavali hracie časy a  udržiavali poriadok v hale!  

2/ Evidencia hráčov 
a) Registrácia a prihlasovanie hráčov na súpisku 2016/2017: 
Gaal Jaroslav ml.  [219] (Shadows)

d) Prestup:
Matúš Andrej  [405] (z Xanto team do Lokomotýv 99)  

3/ Zasadnutie výboru LIMFU
Ďalšie zasadnutie výboru LIMFU sa uskutoční v stredu 8. februára 2017 o 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozáčeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí.  (Slovenský zväz záhradkárov). V prípade uzamknutého vchodu do budovi kontaktujte členov výboru LIMFU!   


spodok
c3jo design