hlavicka
obsah_hore


Zápis zo zasadnutia výboru LIMFU Zvolen
26.01.2017 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí výboru LIMFU z 25.01.2017
 

pdf  Prezenčná listina zo zasadnutia výboru 25.01.2017

Body zasadnutia: 

1/ STOKAT Zimný turnaj LIMFU 2017 
a) Obmedzenie harmonogramu turnaja ďalším programom v športovej hale a to stretnutím volejbalovej extraligy žien TJ Slávia TU Zvolen – VTC Pezinok so začiatkom o 20:00. Ukončenie turnaja najneskôr do 19:00. 
b) Prerokované formáty turnaja podľa počtu prihlásených mužstiev a počtu zápasov potrebných na odohratie turnaja za vyhradený časový interval. 
c) Ukončenie prihlasovania na turnaj na zasadnutí výboru LIMFU v stredu 1.2.2017 do 19:00
d) Počet účastníkov môže byť obmedzený vzhľadom na počet zápasov potrebných na odohratie turnaja. Preto výbor LIMFU odporúča nenechávať si prihlásenie na poslednú chvíľu!
e) Prihlásovanie mužstiev na turnaj a vyplácanie štartovného
FC Mariáš (I.liga),
Euroteam (I.liga),
L-Trade (I.liga),
Rytieri (I.liga),
BarBar (II.liga) 

Zoznam prihlásených mužstiev bude aktualizovaný na stránke aktuálneho ročníka turnaja Zimný turnaj/aktuálny ročník 

f) Súpisky mužstiev na turnaji 
Mužstvá odovzdajú pred začiatkom turnaja súpisku hráčov s číslami dresov. Na turnajovej súpiske môžu byť uvedení len hráči, ktorých majú mužstvá na svojich aktuálnych súpiskách pre sezónu LIMFU 2016/2017.

g) Tresty hráčov 
Hráči v treste resp. s pozastavenou činnosťou nesmú byť uvedený na zápise o stretnutí zápasu Zimného turnaja na ktorý sa vzťahuje trest. 

2
/ Evidencia hráčov 
a) Registrácia a prihlasovanie hráčov na súpisku 2016/2017: 
Blaško Milan  [705], Kohar Peter  [706], Zima Richard [707], Turčan Milan  [708], (všetci Euroteam)

b) Vyradenie hráčov zo súpisky 2016/2017:
Valach Ján  [435], Trnavský Tomáš  [255], Dlhoš Rastislav [497], Bolgár Peter  [365], (všetci Euroteam)

c) Prestup:
Halama Martin  [363] (z Euroteam do Rytieri) 
Bartoš Roman [415] (z Rytieri do Euroteam) 

3/ Zasadnutie výboru LIMFU 
Ďalšie zasadnutie výboru LIMFU sa uskutoční v stredu 1.februára 2017 o 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozáčeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí.  (Slovenský zväz záhradkárov). V prípade uzamknutého vchodu do budovi kontaktujte členov výboru LIMFU!   

spodok
c3jo design