hlavicka
obsah_hore


Zápis zo zasadnutia výboru LIMFU Zvolen
20.01.2017 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí výboru LIMFU z 18.01.2017
 


pdf  Prezenčná listina zo zasadnutia výboru 18.01.2017

Body zasadnutia:

1/ Zimný turnaj LIMFU 2017
a) Spoločnosť STOKAT - M s.r.o. sponzorom XXIX. ročníka Zimného turnaja LIMFU.
b) Názov turnaja upravený na STOKAT Zimný turnaj LIMFU 2017.
c) Základné informácie o turnaji

Dátum:
11.2.2017 od 8:00  (sobota)
Účastníci: Mužstvá LIMFU v sezóne 2016/2017
Počet účastníkov: Neobmedzený (maximálne však 26)
Štartovné: 40,- € / mužstvo platba v hotovosti
   
Prihlasovanie: Na zasadnutí výboru LIFMU
Ukončenie prihlasovania: 1.2.2017 do 19:00 (streda)
na zasadnutí výboru LIMFU
Súpisky mužstiev: Aktuálne súpisky mužstiev LIMFU k 8.2.2017
Víťaz: Trofej + Miestenka na MSR 2017

d) Prihlásovanie mužstiev na turnaj a vyplácanie štartovného
Munaro United (III.liga),
Alcoégia (II.liga)

Mužstvo je považované za prihlásené až po zaplatení štartovného!
Zoznam prihlásených mužstiev bude pravidlene aktualizovaný na stránke turnaja Zimný turnaj/aktuálny ročník 

e) Súpisky mužstiev na turnaji
Mužstvá môžu nastúpiť na turnaj len s hráčmi, ktorých majú na svojich aktuálnych súpiskách pre sezónu LIMFU 2016/2017.

f) Tresty hráčov
Na turnaj sa prenášajú tresty zo sezóny LIMFU 2016/2017.
Hráči v treste resp. s pozastavenou činnosťou nesmú byť uvedený na zápise o stretnutí zápasu Zimného turnaja na ktorý sa vzťahuje trest.

2/ Disciplinárne konanie 
a) Výbor LIMFU prijal uznesenie o uznášania schopnosti pri rokovaní o disciplinárnych trestoch.

b) Pozastavená činnosť:  

Disciplinárne tresty
Guglava Peter  [431] (Munaro Utd.),
Matúš Andrej  [405] (Xanto team),
Ťavoda Ondrej  [052] (Stars),

Nevyplatené pokuty
Koreň Marián [342] (Zanziganda),
Mičian Peter  [350] (Shadows),
 
Nedoložené potvrdenie od zákonných zástupcov
Chovanculiak Erik [438] (Out Demitrans),

c) Nevyplatené odmeny pre rozhodcov
SP Hronn Xanto
Zanziganda

3/ Vyplácanie odmien rozhodcom
Výbor LIMFU žiada mužstvá, ktoré nemajú vyplatené resp. nemajú dostačujúci zostatok na vyplácanie odmien pre rozhodcov aby tak urobili do začiatku jarnej časti.
Od jarnej časti 2016/2017 vypláca odmeny rozhodcom LEN výbor LIMFU!

4/ Projekt futsal pre každého
Člen výboru Miloš Masarik pripravil a odprezentoval na komisii mládeže a športu MsZ prezentáciu s názvom Projekt futsal pre každého ako súčasť žiadosti o dotácie pre LIMFU od mesta Zvolen na rok 2017.

5/ Zasadnutie výboru LIMFU
Ďalšie zasadnutie výboru LIMFU sa uskutoční v stredu 25.januára 2017 o 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozáčeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí.  (Slovenský zväz záhradkárov). V prípade uzamknutého vchodu do budovi kontaktujte členov výboru LIMFU!   


spodok
c3jo design