hlavicka
obsah_hore


Zápis zo zasadnutia výboru LIMFU Zvolen
13.01.2017 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí výboru LIMFU z 11.01.2017
 


pdf  Prezenčná listina zo zasadnutia výboru 11.01.2017

Body zasadnutia:

1/ Názvy mužstiev od 
jarnej časti sezóny LIMFU 2016/2017
Mužstvo I.ligy LIMFU Out Demitrans od janrej časti pod názvom Demitrans

2/ Evidencia hráčov
a) Registrácia a prihlasovanie hráčov na súpisku 2016/2017: 
Krkoš Peter  [661] (Xanto team),

b) Prestup:
05.01.2017 Vigoda Martin [268] (z Piánko do Xanto team)
11.01.2017 Plesník Juraj [266] (z SP Hronn Xanto do Lokomotýv 99)

3/ Disciplinárne konanie
 
a) Pozastavená činnosť:  

Disciplinárne tresty
Guglava Peter  [431] (Munaro Utd.),
Matúš Andrej  [405] (Xanto team),
Ťavoda Ondrej  [052] (Stars),

Nevyplatené pokuty
Koreň Marián [342] (Zanziganda),
Mičian Peter  [350] (Shadows),
 
Nedoložené potvrdenie od zákonných zástupcov
Chovanculiak Erik [438] (Out Demitrans),

b) Nevyplatené odmeny pre rozhodcov
SP Hronn Xanto
Zanziganda

4/ Prihlasovanie a prestup hráčov
a) Počas zimnej prestávky na zasadnutí výboru LIMFU
b) Štartovné pre nových hráčov prihlasovaných na súpisky mužstiev je polovičné.
c) Hráči prihlásení na súpisku mužstva resp. hráči ktorí prestúpia medzi mužstvami pred Zimným turnajom, nebudú môcť prestúpiť do iného mužstva resp. byť vyradený a nahradený iným hráčom ak budú uvedení na zápise o stretnutí čo i len jedného zápasu Zimného turnaja.
d) Pri prihlasovaní už registrovaných hráčov na súpisku ako aj pri prestupe hráčov medzi mužstvami je potrebné predložiť ich registračný preukaz.

5/ Zimný turnaj LIMFU 2017
a) Prediskutované možnosti sponzorského príspevku na Zimný turnaj
b) Dôležité informácie

Dátum:
11.2.2017 od 8:00  (sobota)
Účastníci: Mužstvá LIMFU v sezóne 2016/2017
Počet účastníkov: Neobmedzený (maximálne však 26)
Štartovné: 40,- € / mužstvo platba v hotovosti
   
Prihlasovanie: Na zasadnutí výboru LIFMU alebo u členov výboru LIMFU Ondreja Lameša a Juraja Plesníka
   
Ukončenie prihlasovania: 1.2.2017 do 19:00 (streda) na zasadnutí výboru LIMFU
Súpisky mužstiev: Aktuálne súpisky mužstiev LIMFU k 8.2.2017
Víťaz: Trofej + Miestenka na MSR 2017

c) Prihlásovanie mužstiev a vyplácanie štartovného
Lokomotýv 99 (II.liga)

Mužstvo je považované za prihlásené až po zaplatení štartovného
Zoznam prihlásených mužstiev aktualizovaný na Zimný turnaj/aktuálny ročník 

6/ Zápisnica z Výkonného výboru SZMF
Oboznámenie výboru LIMFU s bodmi zo zápisnice VV SZMF
7/ Vyhodnotenie turnajov organizovaných so spoluúčasťou LIMFU
8/ Oznam výboru LIMFU
a) Výbor LIMFU žiada mužstvá, ktoré nemajú predplatené resp. nemajú dostačujúci zostatok na vyplácanie pre rozhodcov aby tak urobili do začiatku jarnej časti.
Od jarnej časti 2016/2017 vypláca odmeny rozhodcom LEN výbor LIMFU!
b) Hráčom, ktorí majú pozastavenú činnosť za nevyplatené pokuty resp. nedoložené potvrdenie, bude činnosť opäť obnovená až po zaplatení pokuty resp. doložení potvrdenia o hre na vlastné riziko.

9/ Zasadnutie výboru LIMFU
V stredu 18.januára 2017 o 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozáčeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí.  (Slovenský zväz záhradkárov).
V prípade uzamknutého vchodu do budovi kontaktujte členov výboru!   


spodok
c3jo design