hlavicka
obsah_hore


Zápis zo zasadnutia výboru LIMFU Zvolen
05.12.2016 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí výboru LIMFU z 30.11.2016
 


pdf  Prezenčná listina zo zasadnutia výboru 30.11.2016

Body zasadnutia:

1/ Disciplinárne konanie 
a) Prerokovaní hráči:  
Guglava Peter  [431] (Munaro Utd.) ČK z 9.kola III.ligy (27.11.2016)
HNS úmyselné kopnutie súpera - STOP 1 zápas bez možnosti odpustenia trestu

b) Disciplinárne pokuty: 
Vyplácanie disciplinárnych pokút za ŽK z 27.11.2016
Mičian Peter  [350] (Shadows) - NEVYPLATENÉ

d) Pozastavená činnosť:  

Disciplinárne tresty
Guglava Peter  [431] (Munaro Utd.),
Matúš Andrej  [405] (Xanto team),
Ťavoda Ondrej  [052] (Stars),

Nevyplatené pokuty
Koreň Marián [342] (Zanziganda),
Mičian Peter  [350] (Shadows),
 
Nedoložené potvrdenie od zákonných zástupcov
Chovanculiak Erik [438] (Out Demitrans),

2/ Prihlasovanie a prestup hráčov
Registráciu a prihlasovanie nových hráčov na súpisku resp. prestup hráčov medzi mužstvami vybavuje člen výboru LIMFU Juraj Plesník, s ktorým sa môžete dohodnúť na vybavení evidencie aj počas zimnej prestávky.

a) Štartovné pre nových hráčov prihlasovaných na súpisky mužstiev je polovičné.
b) Prestupy hráčov medzi mužstvami sú možné od 1.12.2016.
c) Hráči, ktorí prestúpia medzi mužstvami resp. noví hráči prihlásení na súpisku mužstva pred Zimným turnajom, nebudú môcť prestúpiť do iného mužstva ak budú uvedení na zápise o stretnutí čo i len jedného zápasu Zimného turnaja.
d) Prestup po Zimnom turnaji je možný!
e) Hráči, ktorí nebudú uvedení na zápise o stretnutí žiadneho stretnutia jarnej časti LIMFU, môžu prestúpiť kedykoľvek až do konca sezóny 2016/2017.
f) Pri prihlasovaní už registrovaných hráčov na súpisku ako aj pri prestupe hráčov medzi mužstvami je potrebné predložiť ich registračný preukaz.

3/ Zimný turnaj LIMFU 2017
a) Dátum: 11.2.2017 od 8:00  (sobota)
b) Účastníci: Mužstvá registrované v LIMFU v sezóne 2016/2017
c) Počet účastníkov: Neobmedzený (maximálne však 26)
d) Štartovné: 40,- € / mužstvo
   
e) Prihlasovanie: Na zasadnutí výboru LIFMU alebo u členov výboru LIMFU Ondreja Lameša a Juraja Plesníka
   
f) Ukončenie prihlasovania: 1.2.2017 do 19:00 (streda)
g) Súpisky mužstiev: Aktuálne súpisky mužstiev LIMFU k 8.2.2017
h) Víťaz: Trofej + Miestenka na MSR 2017

4/ Oznam výboru LIMFU
a) Školenie s rozhodcami výbor LIMFU upresní pred začiatkom jarnej časti.
b) Mužstvá SP Hronn Xanto a Zanziganda nemajú vyplatené odmeny pre rozhodcov (obe mužstvá 1 x 2 €)
c) Výbor LIMFU žiada mužstvá, ktoré nemajú predplatené resp. nemajú dostačujúci zostatok na vyplácanie pre rozhodcov aby tak urobili do začiatku jarnej časti.
Od jarnej časti 2016/2017 vypláca odmeny rozhodcom LEN výbor LIMFU!
d) Disciplinárne tresty z ligovej časti LIMFU je možné odpykať počas Zimného turnaja.
e) Hráčom, ktorí majú pozastavenú činnosť za nevyplatené pokuty resp. nedoložené potvrdenie, bude činnosť opäť obnovená až po zaplatení pokuty resp. doložení potvrdenia o hre na vlastné riziko.

5/ Ukončenie jesennej časti LIMFU 2016/2017
a) Zhodnotenie výsledkov a organizácie jesennej časti sezóny LIMFU 2016/2017.
b) Diskusia o možných návrhoch a vylepšeniach.

6/ Začiatok jarnej časti LIMFU 2016/2017
Predpokladaný začiatok jarnej časti sezóny LIMFU 2016/2017 je apríl 2017.

7/ Zasadnutie výboru LIMFU
V stredu 11.januára 2017 o 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozáčeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí.  (Slovenský zväz záhradkárov).
V prípade uzamknutého vchodu do budovi kontaktujte členov výboru!   


spodok
c3jo design