hlavicka
obsah_hore


Zápis zo zasadnutia výboru LIMFU Zvolen
13.10.2016 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí výboru LIMFU z 12.10.2016
 


pdf  Prezenčná listina zo zasadnutia výboru 12.10.2016

Body zasadnutia:

1
/ Evidencia hráčov
a) Registrácia a prihlasovanie hráčov na súpisku 2016/2017: 
Lunter Matúš [006] (Rytieri),
Krajč Matúš [699] a Latka Ján [700] (obaja Legionári),
Kindernaj Peter [348] (Out Demitrans),
Vrana Michal [702] (Autotechna Stars),

b) Vyradenie hráčov zo súpisky 2016/2017:
Sľuka Peter [400] (Rytieri),

2/ Disciplinárne konanie 
a) Prerokovaní hráči:  
Macko Slavomír  [336] (Remos) ČK z 5.kola I.ligy (8.10.2016)
Držanie za dres v gólovej šanci - STOP 1 zápas bez možnosti odpustenia trestu 

b) Pozastavená činnosť:  
Chovanculiak Erik [438], Filip Marek [695], Strelec Tomáš [696]
(všetci Out Demitrans)

c) Námietky:
Oboznámenie výboru s námietkou mužstva Legionári na zaujatosť rozhodcu Igora Vlačuhu v zápase Legionári - Alcolégia.

Výbor LIMFU pozýva rozhodcu Igora Vlačuhu na najbližšie zasadnutie výboru. 

3/ Žiadosť o odloženie zápasu 
Žiadosť mužstva Zanziganda o odloženie zápasu 7.kola I.ligy Zanziganda - L-Trade z dôvodu účasti hráčov Zanzigandy na majstrovskom zápase veľkého futbalu za mužstvo TJ Prameň Kováčová o 14:00 v Rakytovciach  - NEVYHOVUJE SA 

Odôvodnenie:
a) Podľa prijatých ustanovení výbor LIMFU môže odložiť zápas len z dôvodov
- hromadná práce neschopnosť
- reprezentácia mesta a LIMFU
- živelná pohroma
- svadba/krstiny/pohreb

b) Zápas malého futbalu (začiatok o 9:00) s majstrovským zápasom veľkého futbalu (začiatok o 14:00) časovo nekoliduje pričom medzi zápasmi je rozdiel 4 hodiny.

Návrh:
Výbor LIMFU umožní mužstvu Zanziganda zmenu hracieho času zápasu proti L-Trade z 9:00 na 8:00. Potrebný súhlas mužstva L-Trade a oboch mužstiev hrajúcich svoje zápasy podľa rozpisu o 8:00 (Rytieri, Detroit resp. FC Mariáš, Euroteam)

4/ Delegačná listina  
Delegačná listina rozhodcov na zápasy 15.10.2016 v sekcii LiMFu/Rozhodcovia

5/ Upozornenie výboru LIMFU 
Mužstvá, ktoré si na zápas pripravia zápis o stretnutí v tlačenej podobe s vypísanou kompletnou súpiskou mužstva musia dbať na to aby hráčov, ktorí do stretnutia nezasiahnu zo zápisu vyškrtli.

- Hráči v treste nesmú byť uvedení na zápise o stretnutí!
- Hráči, ktorí sú uvedení na zápise o stretnutí sú považovaní za hráčov, ktorí do stretnutia zasiahli a nie je možné ich nahradiť v priebehu jesennej resp. jarnej časti iným hráčom!

Ak si mužstvá chcú ušetriť čas, tak si takto zápisy o stretnutí môžu vypísať a vytlačiť, ale LEN so súpiskou vlastného mužstvá!!

6/ Zasadnutie výboru LIMFU
V stredu 19.októbra 2016 o 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozáčeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí.  (Slovenský zväz záhradkárov) 
   spodok
c3jo design