hlavicka
obsah_hore


Zápis zo zasadnutia výboru LIMFU Zvolen
06.10.2016 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí výboru LIMFU z 05.10.2016
 


pdf  Prezenčná listina zo zasadnutia výboru 05.10.2016

Body zasadnutia:

1
/ Evidencia hráčov
a) Registrácia a prihlasovanie hráčov na súpisku 2016/2017: 
Halama Martin [363] (Euroteam),
Puškár Viktor [694] (BarBar),
Filip Marek
[695] (Out Demitrans),
Strelec Tomáš
[696], Selecký Slavomír [697], Murín Tomáš [698] (všetci Out Demitrans),

b) Vyradenie hráčov zo súpisky 2016/2017:
Gondáš Patrik [434] (Euroteam),

c) Potvrdenie od zákonných zástupcov
Predložené potvrdenie od zákonných zástupcov o štarte v súťaži LIMFU na vlastnú zodpovednosť pre hráča Valchoň Roman [456] (SP Hronn Xanto).

2/ Disciplinárne konanie 
a) Prerokovaní hráči:  
Bočkay Adam  [101] (BarBar) ČK z 5.kola II.ligy (1.10.2016)
2xŽK v zápase
BEZ ZASTAVENIA ČINNOSTI
Odôvodnenie: Hráč napomínaný 2x za technický priestupok nedodržanie vzdialenosti.

Kucharka Miroslav  [120] (Rytieri) ČK zo 4.kola I.ligy (24.9.2016)
HNS voči rozhodcovi
STOP 4 zápasy bez možnosti odpustenia trestu 

Rozhodca Milan Macurák podal vyjadrenie k udelenej červenej karte.

b) Kontumácie zápasov:
Kontumácia predčasne ukončeného zápasu 4.kola III.ligy (1.10.2016) medzi mužstvami  Munaro United - Piánko  v prospech mužstva Munaro United výsledkom 5:0, z dôvodu nedostatočného počtu hráčov mužstva Piánko počas zápasu.

c) Disciplinárne pokuty:
Disciplinárna pokuta 20 € mužstvu Out Demitrans  za nenastúpenie na zápas 4.kola I.ligy (24.9.2016) - VYPLATENÉ

d) Poriadkové pokuty:
Poriadková pokuta 1 € za neúplné vypísanie zápisu o stretnutí
Igor Vlačuha - ODPOČÍTANÉ Z ODMIEN

e) Pozastavená činnosť:  
Chovanculiak Erik [438], Filip Marek [695], Strelec Tomáš [696] (všetci Out Demitrans)

3/ Delegačná listina  
Delegačná listina rozhodcov na zápasy 8.10.2016 v sekcii LiMFu/Rozhodcovia

4/ Zasadnutie výboru LIMFU
V stredu 12.októbra 2016 o 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozáčeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí.  (Slovenský zväz záhradkárov) 
   spodok
c3jo design