hlavicka
obsah_hore


Zápis zo zasadnutia výboru LIMFU Zvolen
22.09.2016 (Juraj Plesník)
 
Prerokované body na zasadnutí výboru LIMFU z 21.09.2016
 


pdf  Prezenčná listina zo zasadnutia výboru 21.09.2016

Body zasadnutia:

1
/ Evidencia hráčov
a) Registrácia a prihlasovanie hráčov na súpisku 2016/2017:
Gunár Jaroslav st. [380] (Rytieri),
Bolf Simon
[688] (FC Mariáš),
Bariak Marian
[689] (Remos),
Seman Ivan
[147] (Legionári),
Grajciar Tomáš [190] (Pivkári)

b) Potvrdenie od zákonných zástupcov
Predložené potvrdenia od zákonných zástupcov o štarte v súťaži LIMFU na vlastnú zodpovednosť pre hráčov Bolf Simon [688] (FC Mariáš) a Bogusz Samuel [452] (Pivkári)

2/ Disciplinárne konanie 
Disciplinárne pokuty:
Vyplácanie disciplinárnych pokút za ŽK zo 17.9.2016 
Kouřil Ján  [319] (Oranjes) - VYPLATENÉ

3/ Delegačná listina  
Delegačná listina rozhodcov na zápasy 24.9.2016 v sekcii LiMFu/Rozhodcovia

4/ Predčasne ukončené ápasy
Zápasy 3.kola II.ligy LIMFU z 17.9.2016 predčasne ukončené v 5.minúte pre nespôsobilý terén (Alcolégia - R-Pub Unionka resp. BarBar - Narimex Premium), sa odohrajú v náhradných termínoch od začiatku od stavu 0:0.

5/ Termín dohrávaných zápasov
Termíny pre dohrávku zápasov 3.kola II.ligy LIMFU

15.10.2016 12:00
Alcolégia
-
R-Pub Unionka
19.11.2016 08:00
BarBar
-
Narimex Premium
19.11.2016 08:00
Legionári
-
Pivkári

Potrebný súhlas mužstva R-Pub Unionka s termínom dohrávky!

6/ Ustanovenie výboru LIMFU

Výbor LIMFU prijal ustanovenie zaväzujúce mužstvá začínajúce hrací deň zápasom o 8:00 zabezpečiť spôsobilosť ihriska postavením brán a natiahnutím stietí! Ihrisko musí byť pripravené najneskôr o 7:45!

Mužstvá, ktoré končia hrací deň posledným zápasom, sú povinné zvesiť siete a spratať brány z ihriska.

V prípade nedodržania sa výbor uzniesol na poriadkových pokutách pre mužstvá.

1. napomenutie slovné upozornenie
2. napomenutie poriadková pokuta 5,- €
3. napomenutie poriadková pokuta 10,- €

7/ Oznam výboru LIMFU
a) Hráči, ktorí ešte nedovŕšili 18 rokov musia výboru LIMFU predložiť potvrdenie o štarte v súťaži LIMFU na vlastnú zodpovednosť od zákonných zástupcov do 28.9.2016! 

Vreštiak Dominik [436] (Oranjes)
Chovanculiak Erik [438] (Out Demitrans)
Valchoň Roman [456] (SP Hronn Xanto)
Bariak Marian [689] (Remos)

Hráčom, ktorí potvrdenie v uvedenom termíne neodovzdajú, bude pozastavená činnosť!

Platí aj pre vštkých nových registrovaných hráčov, ktorý musia predložiť toto potvrdenie pri registrácii!

b) Rozhodcovia, ktorí si neprevzali odmeny (Martin Fašang a Pavel Končko) za sezónu 2015/2016 musia tak urobiť na zasadnutí výboru LIMFU 28.9.2016. V prípade neprevzatia odmeny prepadnú v prospech LIMFU.

8/ Zasadnutie výboru LIMFU
V stredu 28.septembra 2016 o 18:00 v priestoroch Domu Služieb, Kozáčeka 11 vo Zvolene na 3.poschodí.  (Slovenský zväz záhradkárov) 
Rozhodcovia si môžu prísť vyzdvihnúť nevyplatené odmeny o 19:00!     spodok
c3jo design